1. Nhãn hiệu là gì? Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông?

Nhãn hiệu (hay thương hiệu) là các dấu hiệu để phân biệt giữa sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp với sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Thông thường, nhãn hiệu có thể bao gồm từ ngữ (bao gồm cả tên riêng), chỉ dẫn, thiết kế, chữ cái, ký tự, chữ số, hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi, hình dạng của sản phẩm hoặc bao bì của nó, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các yếu tố này. Các biểu tượng này cần có khả năng đủ để được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Nhãn hiệu (Cap.559) và Quy tắc Nhãn hiệu (Cap.559A). Việc đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa là bạn có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã được đăng ký. Trong trường hợp các doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu giống hoặc liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ đã được đăng ký ở Khu Hành chính Hồng Kông mà không có sự đồng ý của bạn, họ có thể chịu trách nhiệm pháp lý về việc vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của bạn và bạn có thể khởi kiện họ. Nếu bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình, bạn vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu đó, nhưng việc chứng minh bạn là "chủ sở hữu" của nhãn hiệu sẽ khó khăn hơn, do đó, khả năng bảo vệ nhãn hiệu của bạn sẽ bị hạn chế.

Những cá nhân, tổ chức sau đây có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông:

- Doanh nghiệp: Doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh tại Hồng Kông hoặc bất kỳ quốc gia nào có thỏa thuận trao đổi quyền sở hữu trí tuệ với Hồng Kông.

- Cá nhân: Cá nhân có nơi cư trú thường xuyên tại Hồng Kông hoặc bất kỳ quốc gia nào có thỏa thuận trao đổi quyền sở hữu trí tuệ với Hồng Kông.

- Chủ sở hữu chung: Hai hoặc nhiều người có thể cùng nhau đăng ký nhãn hiệu nếu họ đồng ý về quyền sở hữu và sử dụng nhãn hiệu.

- Người thừa kế: Người thừa kế của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu qua đời.

Cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở tại Hồng Kông hoặc quốc gia có thỏa thuận trao đổi quyền sở hữu trí tuệ với Hồng Kông có thể cần sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ theo ủy quyền tại Hồng Kông để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. 

 

2. Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ tại Hồng Kông?

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, có một số điều kiện mà bạn cần xem xét để xác định rằng khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

- Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt: Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt được với các nhãn hiệu khác đã được đăng ký hoặc được phép sử dụng tại Hồng Kông. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu phải đủ độc đáo để người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt được sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác.

- Tính hợp pháp của nhãn hiệu: Nhãn hiệu không được vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật Hồng Kông. Ví dụ, nhãn hiệu không được sử dụng các biểu tượng quốc gia, quốc kỳ, huy hiệu chính phủ hoặc các biểu tượng có tính xúc phạm hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.. Nếu nhãn hiệu của bạn mô tả sản phẩm và dịch vụ hoặc thể hiện chất lượng, mục đích, số lượng hoặc giá trị của chúng, chúng tôi sẽ từ chối nhãn hiệu đó. Chúng tôi cũng có thể từ chối việc sử dụng tên địa lý trong một nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu của bạn là một thuật ngữ thông dụng hoặc là một biểu tượng nổi tiếng trong ngành kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ từ chối nhãn hiệu đó.

- Nhãn hiệu phải không gây nhầm lẫn với người khác: Nhãn hiệu không được gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng hoặc đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu không được mô tả sai về sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc sử dụng các tuyên bố sai lệch về chất lượng.

 

3. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu 

Trước khi đăng ký nhãn hiệu, người đăng ký cần thực hiện tra cứu để đảm bảo rằng không có nhãn hiệu tương tự đã được đăng ký. Có hai phương pháp để thực hiện tra cứu nhãn hiệu: Người đăng ký nhãn hiệu có thể điền và nộp mẫu T1 tới Cơ quan đăng ký nhãn hiệu để yêu cầu tra cứu nhãn hiệu. Cơ quan này cung cấp dịch vụ tra cứu và tư vấn sơ bộ cho người đăng ký nhãn hiệu. Người đăng ký nhãn hiệu cũng có thể tự tra cứu trên mạng bằng cách truy cập link: esearch.ipd.gov.hk. Quy trình tra cứu nhãn hiệu này thường đi kèm với việc nộp phí theo quy định.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Người đăng ký nhãn hiệu cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu T2, theo tiêu chuẩn của Sở Sở hữu trí tuệ Hong Kong và viết bằng Tiếng Anh. Bản vẽ/ảnh của nhãn hiệu cũng cần được đính kèm, cùng với lệ phí đăng ký. Cần lưu ý rằng sau khi đã nộp Mẫu T2, chỉ được phép sửa đổi đối với các đơn hợp lệ theo quy định tại mục 46 của Pháp lệnh về Nhãn hiệu. Mọi khoản phí nộp đơn cho Mẫu T2 thường không được hoàn trả, ngay cả khi đơn đăng ký không được chấp nhận. Sau khi điền đầy đủ, đơn đăng ký cần được gửi đến địa chỉ sau: Trade Marks Registry, Intellectual Property Department, tầng 24, Tòa nhà Wu Chung, Wanchai, 213 Queen’s Road East, Hong Kong, Trung Quốc.

Bước 3: Thẩm định hình thức

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sai sót hoặc thiếu các thông tin, cơ quan Sở hữu trí tuệ sẽ yêu cầu người đăng ký sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thẩm định nội dung

Phòng Sở hữu trí tuệ đánh giá các nhãn hiệu xem liệu chúng đáp ứng các điều kiện được quy định trong pháp luật về nhãn hiệu hay không. Dựa trên đánh giá đó, phòng này đưa ra quyết định về việc có chấp nhận đăng ký nhãn hiệu đó hay không. Trong trường hợp nhãn hiệu không đáp ứng đủ các điều kiện, cơ quan Sở hữu trí tuệ sẽ phát thông báo phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó. Người nộp đơn được cấp 6 tháng để xem xét và gửi phản hồi hoặc khiếu nại về quyết định này (có thể được gia hạn thêm 3 tháng).

Bước 5: Công bố nhãn hiệu

Nhãn hiệu được công bố ở Tạp chí sở hữu trí tuệ Hongkong sau khi nhãn hiệu đã được chấp nhận tại địa chỉ: http://www.ipd.gov.hk/eng/ip_journal.htmlm. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố nhãn hiệu, nếu có khiếu nại từ bên thứ ba, người đăng ký nhãn hiệu sẽ phản hồi.

Bước 6: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi nhãn hiệu đã được chấp nhận, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ ghi chi tiết của nhãn hiệu vào sổ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Thông báo về việc đăng ký sẽ được công bố trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ Hong Kong, điều này có nghĩa là chủ sở hữu của nhãn hiệu đã đăng ký và có quyền từ ngày nộp đơn. Thời gian đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài tối thiểu 6 tháng tính từ ngày nộp đơn.

 

4. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông của Luật Minh Khuê

Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp về thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

- Tư vấn về pháp luật về sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, đồng thời cung cấp thông tin và hướng dẫn về các quy định pháp luật liên quan.

- Thực hiện tra cứu nhãn hiệu và đánh giá khả năng thành công trong việc cấp bằng bảo hộ cho nhãn hiệu. Đội ngũ Luật Minh Khuê sẽ phân tích và đánh giá tính duy nhất của nhãn hiệu để tăng cơ hội đăng ký thành công.

- Tư vấn về việc điều chỉnh nhãn hiệu dự định đăng ký nhằm tăng khả năng được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Chuyên gia của chúng tôi sẽ đề xuất các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa quá trình đăng ký.

- Hỗ trợ thủ tục và làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết và điều phối các bước thực hiện thủ tục đăng ký.

- Thông báo kết quả và bàn giao cho Quý khách hàng khi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hồng Kông.

Trường hợp Quý Khách hàng mong muốn cần được tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hướng dẫn cụ thể và chuyên nghiệp nhất:

Email: gửi  yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 19006162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật nói chung.

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986 386 648 (luật sư: Tô Thị Phương Dung)