Tôi bị điều chuyển đến trường khác cách 15 km cũng trong phạm vị huyện có đúng quy định không. Xin luật gia trả lời.

Người gửi : Tôi Lan Phương

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý 

Luật viên chức 2010

2. Nội dung tư vấn

 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Bạn đang là giáo viên trường trung học phổ thông thì có thể xác định bạn là viên chức trong trường hợp này. Theo quy định Luật viên chức 2010 thì việc chuyển viên chức vào làm việc tại nơi khác thì chỉ có thể dưới hình thức biệt phái viên chức. 

Biệt phái viên chức theo khoản 1 Điều 36 Luật viên chức 2010  là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật Viên chức năm 2010 thì:

“1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được được cử đi cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ, trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử đi biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đưởng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

Như vậy, theo quy định tại Khoản 7 Điều này thì sẽ không thực hiện việc biệt phái đối với viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi mà theo như trường hợp của bạn thì đương nhiên sẽ không bị thuyên chuyển công tác. Việc chuyển bạn đi công tác làm việc ở nơi khác mà không nói gì đến thời hạn và đưa ra căn cứ là bạn không làm đủ công là không đúng. Bạn cần xem xét lại quyết định do nhà trường đưa ra. Mặt khác, bạn đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì nhà trường không được thực hiện biệt phái đối với bạn. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê