1. Ly hôn khi là đảng viên dự bị?

Xin chào luật sư, tôi có thắc mắc nhờ luật sư tư vấn: tôi đang là đảng viên dự bị công tác trong ngành giáo dục, chồng tôi chơi bời nợ nần và tôi muốn li hôn. Vậy luật sư tư vấn giúp tôi nếu tôi li hôn trong thời điểm này có ảnh hưởng gì đến việc tôi được kết nạp là đảng viên chính thức không ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
- Nguyen Diu

Luật sư trả lời:

Trước tiên, xét xem bạn có đủ khả năng được xét kết nạp Đảng không.

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam

Điều 1: Những công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng, nếu: thừa nhận và tự nguyện phấn đấu thực hiện Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng, phục tùng kỷ luật Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong lao động, chiến đấu, học tập, có lối sống lành mạnh, không bóc lột; có kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ đảng viên; gắn bó mật thiết với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.

Tiếp đó, xét đến lý lịch của người được xét kết nạp Đảng, bạn cần khai rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cấp uỷ cơ sở xác nhận. [...]

Có thể thấy, điều kiện để xét kết nạp đảng phụ thuộc vào lý lịch, phẩm chất chính trị, đạo đức...của người được xét kết nạp.

Còn trong điều lệ cũng như pháp luật Việt Nam không có quy định nào vấn đề liên quan đến gia đình giữa hai vợ chồng như ly hôn lại không được xét kết nạp Đảng cả.

Vấn đề ly hôn là dựa trên tâm lý cá nhân giữa hai bạn, hai bạn không thể sống chung được nữa thì cũng không ảnh hưởng đến việc bạn kết nạp Đảng.

Nhưng có một số điều cần lưu ý, đó là bạn đang trong quá trình dự bị, quá trình này là cơ sở để cán bộ có thẩm quyền xem xét kết nạp cho bạn.

Theo quy định lại Điều 5 Điều lệ Đảng:

Điều 5: Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tuyên bố kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu thấy không đủ tư cách đảng viên thì quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị và báo cáo lên cấp ủy đã chuẩn y kết nạp để thẩm tra lại.[...]

Nếu như bản thân bạn mà có những hoạt động, hành vi xấu đối với chồng, con ảnh hưởng đến nhân phẩm, đạo đức của bản thân, xét đến hoàn cảnh ly hôn, lý do ly hôn, hay bạn có hành vi bạo hành chồng, con, dẫn đến ly hôn thì đều bị xem xét lại và có khả năng bị coi là không đủ tư cách đảng viên và bị xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị, sẽ bị xem xét và phải rèn luyện lại từ đầu.

Mặt khác, Thủ tục ly hôn rất phức tạp, có thể mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện của bạn.

Nên bạn hãy xem xét kỹ về vấn đề ly hôn khi đang trong thời gian là đảng viên dự bị.

>> Xem thêm: Đảng viên dự bị làm đơn rút khỏi Đảng quy định như thế nào?

 

2. Cách xử lý đối với trường hợp đảng viên là viên chức sinh con thứ ba?

Thưa luật sư, xin hỏi: Ở cơ quan tôi có một đảng viên đã sinh đứa con thứ ba không đúng qui định của nhà nước (tháng 2 năm 2015), chi bộ đã họp xử lý hình thức kỷ luật khiển trách (vào thời điểm con của Cô ấy được 8 tháng tuổi); đến thời điểm con Cô ấy được 14 tháng tuổi thì người đứng đầu cơ quan tôi đã tổ chức Hội đồng kỷ luật để xử lý về mặt nhà nước, Hội đồng thống nhất kiểm điểm mà không có hình thức kỷ luật.
Tiếp theo sau vài tháng thì cơ quan quản lý cấp trên đã có công văn yêu cầu kiểm điểm người đứng đầu cơ quan tôi về việc “chậm báo cáo trường hợp viên chức vi phạm sinh con thứ ba” để cấp trên xử lý; cùng lúc đó một công văn khác yêu cầu kiểm điểm người đứng đầu cơ quan tôi về việc “chậm báo cáo kết quả xử lý đối với viên chức vi phạm sinh con thứ ba”. Với lý do trên, cơ quản quản lý cấp trên đã kéo dài thời gian thử thách đối với người đứng đầu cơ quan tôi, đến nay đã hơn 13 tháng vẫn cứ quyền xử lý thủ trưởng, không bổ nhiệm chức vụ Thủ trưởng. Tôi xin hỏi luật sư trả lời giúp là cách xử lý như thế có đúng không?
Cảm ơn!

Trả lời:

Điều 4 Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức có quy định về các trường hợp xử lý kỉ luật đối với viên chức như sau:

Điều 4. Các trường hợp xử lý kỷ luật

Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;

2. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

4. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, viên chức chỉ bị xử lý kỉ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật về việc thực hiện nghĩa vụ và những việc mà viên chức không được làm; vi phạm nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng lao động; vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng ; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội... Theo đó, đối với trường hợp của bạn, thủ trưởng bị xử lý kỷ luật với lý do và hình thức như trên là không có căn cứ và không phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp này, thủ trưởng của bạn có thể khiếu nại lên cơ quan đã ra quyết định xử lý kỉ luật để được giải.

>> Xem thêm: Đảng viên dự bị, có cón riêng thì có được chuyển Đảng viên chính thức không?

 

3. Đảng viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật hay không?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có một thắc mắc muốn nhờ công ty tư vấn giúp như sau: tôi hiện tại là Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại chi bộ của công ty đã được 5 năm. Tôi đang mang thai con thứ 3 và dự tính là tháng sau sẽ sinh. Vậy nếu tôi sinh con thứ 3 thì có bị kỷ luật hay không, có bị khai trừ ra khỏi Đảng hay không?
Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Tuy nhiên, đối với một bộ phận nhỏ các đối tượng đặc biệt thì việc sinh con thứ 3 trở lên vẫn bị hạn chế, như cán bộ, công chức, viên chức,...Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã sinh được 2 con và hiện tại đang mang thai con thứ 3 dự sinh vào tháng tới. Về vấn đề này, Quy định 102/QĐ-TW về xử lý kỷ luật Đảng viên có quy định như sau:

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, đối với trường hợp là Đảng viên thì khi sinh con thứ ba vẫn sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên hình thức kỷ luật áp dụng với đảng viên sinh con thứ ba chỉ là khiển trách. Hình thức kỷ luật khai trừ chỉ áp dụng nếu Đảng viên sinh con thứ năm trở lên.

 

4. Đảng viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật không?

Xin chào Luật sư ! Hiện nay tôi đang công tác tại cơ quan nhà nước tôi và đang là đảng viên. Vợ tôi đã sinh được 2 đứa con trai nhưng vợ tôi đang có thai nếu vợ tôi sinh đứa thứ 3 tôi có bị kỷ luật hay không ( tôi là dân tộc thiểu số) ?
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi !

Trả lời:

Theo tại Điều 27 của Quy định 102/QĐ-TW về vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình :

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bng hình thức khin trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rt nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị như sau: Tại Điều 27 Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 đề cập tới vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

Quy định này không áp dụng cho trường họp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Trường họp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

Hiện tại thì việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ công viên chức là đảng viên hay các cơ quan tổ chức khác tuy không còn bị xử phạt về hành chính như trước đây nữa nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định đã nêu ở trên.

Ngoài ra đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng có những nội quy riêng áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức của cơ sở mình đối với hành vi sinh con thứ ba.

>> Xem thêm: Đảng viên dự bị là gì? Một số những quy định về đảng viên dự bị