Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

TT

Tên Quy trình

Đơn vị thực hiện

1

Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học

Vụ Tổ chức Cán Bộ

2

Đổi tên trường cao đẳng

Vụ Tổ chức Cán Bộ

3

Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài

Vụ Tổ chức Cán Bộ

4

Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Vụ Tổ chức Cán Bộ

5

Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

Vụ Tổ chức Cán Bộ

6

Sáp nhập, chia, tách trường đại học

Vụ Tổ chức Cán Bộ

7

Đình chỉ hoạt động trường đại học

Vụ Tổ chức Cán Bộ

8

Giải thể trường đại học

Vụ Tổ chức Cán Bộ

9

Đổi tên trường đại học

Cơ quan Bộ

10

Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

11

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Cơ quan Bộ

12

Thẩm định đề án thành lập trung giáo dục Thường xuyên, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập

Các Trung tâm GDTX

13

Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học

Vụ Giáo dục Trung học

14

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Cơ quan Bộ

15

Xét, cấp học bổng chính sách

Các Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Thẩm định thành lập trường đại học

Thủ tướng Chính phủ

17

Thẩm định Hồ sơ các dự án ODA của các đơn vị trực thuộc

Vụ Kế hoạch - Tài chính

18

Xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú

Cơ quan Bộ

19

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Cơ quan Bộ

20

Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Cơ quan Bộ

21

Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp

Vụ Tổ chức Cán Bộ

22

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

23

Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

24

Hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

25

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

26

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

27

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

28

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

29

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

30

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Các cơ sở GD ĐH, CĐ..

31

Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục Thường xuyên

Các Sở Giáo dục và Đào tạo

32

Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Các cơ sở GD ĐH, CĐ..

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên Quy trình

Đơn vị thực hiện

33

Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Vụ Giáo dục Đại học

34

Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Các cơ sở GD ĐH, CĐ..

35

Đăng ký đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Các Sở Giáo dục và Đào tạo

36

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

Các cơ sở GD ĐH, CĐ..

37

Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Vụ Giáo dục Đại học

38

Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

Vụ Giáo dục Đại học

39

Mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Vụ Giáo dục Đại học

40

Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Vụ Giáo dục Đại học

41

Cho phép khắc con dấu nổi, con dấu thu nhỏ, con dấu thứ hai cùng nội dung như con dấu thứ nhất đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

42

Khắc con dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

43

Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài

Vụ Hợp tác Quốc tế

44

Xin tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Vụ Hợp tác Quốc tế

45

Xin thành lập văn phòng đại diện của tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Vụ Hợp tác Quốc tế

46

Xử lý đơn thư khiếu nại

Thanh Tra

47

Tiếp công dân

Thanh Tra

48

Xử lý đơn thư tố cáo

Thanh Tra

49

Cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng

Cục Đào tạo với nước ngoài

50

Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ

Cục Đào tạo với nước ngoài

51

Trả chuyên gia, cộng tác viên về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Cục Đào tạo với nước ngoài

52

Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam

Cục Đào tạo với nước ngoài

53

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khoá học

Cục Đào tạo với nước ngoài

54

Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời)

Cục Đào tạo với nước ngoài

55

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ

Cục Đào tạo với nước ngoài

56

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Cục Đào tạo với nước ngoài

57

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ

Cục Đào tạo với nước ngoài

58

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Cục Đào tạo với nước ngoài

59

Xin phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

60

Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

61

Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng

Vụ Giáo dục Đại học

62

Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em

63

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đào tạo.

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em

64

Tiếp nhận lưu học sinh về nước.

Cục Đào tạo với nước ngoài

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

TT

Tên Quy trình

Đơn vị thực hiện

65

Cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh.

Cục Đào tạo với nước ngoài

66

Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Cục Đào tạo với nước ngoài

67

Giải thể trường cao đẳng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

68

Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng

Vụ Tổ chức Cán Bộ

69

Sáp nhập, chia tách trường cao đẳng

Vụ Tổ chức Cán Bộ

70

Thành lập trường cao đẳng

Vụ Tổ chức Cán Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Có cần điều chỉnh giấy phép đầu tư khi số hộ chiếu của nhà đầu tư thay đổi ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Nhà đầu tư nước ngoài cần làm gì khi dự định đầu tư thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam để sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Các ưu đãi mà pháp luật Việt Nam đang dành cho các nhà đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Xử phạt vi phạm hành chính khi công ty có vốn nước ngoài không nộp báo cáo hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tuyển chuyên viên tư vấn luật đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Thu hút FDI sạch cho sự phát triển bền vững nền Kinh tế Việt nam

 

 

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (Biên tập)