Nội dung được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Cơ sở pháp lý: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

- Thông tư 22/2009/TT-BKHCN

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN

1. Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là gì?

Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích sử dụng, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ ban hành tại Thông tư 01/2009/TT-BKHCN.

2. Sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn là gì?

Sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn gồm:

- Sản phẩm, hàng hóa lần đầu được đưa vào sử dụng, tiêu thụ tại Việt Nam có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoặc

- Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mà đã thay đổi tính năng của sản phẩm, hàng hóa do thay đổi về kết cấu, chất lượng vật liệu hoặc công nghệ chế tạo.

Điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đưa sản phẩm mới lưu thông trên thị trường

- Đã thực hiện việc nghiên cứu và thử nghiệm để chứng minh sản phẩm mới có chất lượng đáp ứng mục đích sử dụng, tiêu dùng và bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ.

- Đăng ký và được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận đăng ký sản phẩm mới.

3. Thủ tục thẩm xét hồ sơ đăng ký sản phẩm mới

Thẩm xét hồ sơ đăng ký sản phẩm mới là việc xem xét hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu nhằm xác định sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, tính khoa học và xác thực của các bằng chứng chứng minh sản phẩm mới bảo đảm chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường.

3.1. Hồ sơ đăng ký sản phẩm mới

Theo quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BKHCN, Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký và gửi về cơ quan tiếp nhận đăng ký. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm mới:

- Tên thương mại của sản phẩm; ký hiệu, model, kiểu loại; nhãn hàng hóa;

- Thuyết minh về sản phẩm mới kèm theo các tài liệu kỹ thuật (tính năng, nguyên liệu, thành phần cụ thể hoặc công thức của sản phẩm, bản vẽ thiết kế, công nghệ sản xuất, phương pháp thử nghiệm, quy trình kiểm định tính năng hoạt động,…);

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm mới kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa; bao bì hàng hóa; tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).

- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng, vận chuyển, bảo quản;

- Thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm, hàng hóa và cách phòng ngừa;

-  Các báo cáo kết quả thử nghiệm, đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài có đủ năng lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chỉ định hoặc của tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường của sản phẩm mới.

c) Bản thuyết minh về kế hoạch và phương án kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất (đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới).

đ) Bản cam kết không vi phạm sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

e) Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Đối với sản phẩm mới nhập khẩu đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đăng ký, doanh nghiệp nộp bản sao (có chứng thực) thông báo chấp thuận đăng ký kèm theo Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3.2. Thẩm xét hồ sơ đăng ký

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đăng ký tổ chức thẩm xét hồ sơ đăng ký sản phẩm mới của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu. Thời gian thẩm xét hồ sơ đăng ký sản phẩm mới tùy thuộc vào từng chủng loại sản phẩm nhưng tối đa không quá 20 ngày làm việc.

Trong trường hợp sản phẩm mới có tính năng phức tạp cần kéo dài thời gian thẩm xét hồ sơ đăng ký vượt quá 20 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải thông báo cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cơ quan tiếp nhận đăng ký sản phẩm mới có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm xét kèm theo kiến nghị về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông báo chấp thuận đăng ký

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm xét và kiến nghị của cơ quan tiếp nhận đăng ký sản phẩm mới, nếu đạt yêu cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản việc chấp thuận đăng ký sản phẩm mới và cấp mã số đăng ký sản phẩm mới cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp từ chối việc chấp thuận đăng ký, Bộ Khoa học và Công nghệ có thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản.

4. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đăng ký sản phẩm mới

Cơ quan tiếp nhận đăng ký sản phẩm mới

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xử lý và tổ chức thẩm xét hồ sơ đăng ký đối với các sản phẩm mới thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đăng ký sản phẩm mới

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình sản phẩm mới đã được đăng ký. Định kỳ 6 tháng, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công bố công khai trên trang thông tin điện tử danh sách các sản phẩm mới đã được chấp thuận đăng ký.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm mới theo Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

5. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Ghi chú

1

Xăng

 

2

Nhiên liệu điêzen

 

3

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

 

4

Các sản phẩm điện, điện tử

 

4.1

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

 

4.2

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

 

4.3

Dụng cụ điện đun và chứa nước nóng

 

4.4

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

 

4.5

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác

 

4.6

Máy sấy khô tay

 

4.7

Bàn là điện

 

4.8

Lò vi sóng

 

4.9

Nồi cơm điện

 

4.10

Ấm đun nước

 

4.11

Lò nướng điện, vỉ nướng điện

 

4.12

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

 

4.13

Quạt điện

 

5

Nhiên liệu sinh học gốc

 

5.1

Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa

 

5.2

Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100)

 

6

Đồ chơi trẻ em

 

6. Mẫu giấy đăng ký sản phẩm mới sản xuất trong nước có khả năng gây mất an toàn

>>> Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

……..(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

……., ngày …..  tháng …. năm …..

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

SẢN PHẨM MỚI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC/NHẬP KHẨU
CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

(đăng ký loại nào thì ghi tên loại đó)

Kính gửi: ……………………(tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký)

1. Tên doanh nghiệp: .......................................................................................................  

thuộc ......................................................... (tên đơn vị chủ quản nếu có)..........................

2. Địa chỉ liên lạc: ..............................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:............................

3. Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ......................................................... Cơ quan cấp: .......................... cấp ngày ................................... tại ...........

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, chúng tôi đăng ký ....................... (tên thương mại của sản phẩm, hàng hóa) lần đầu được sản xuất/nhập khẩu để được đưa vào lưu thông trên thị trường.

(Riêng đối với sản phẩm nhập khẩu, đề nghị ghi rõ: sản phẩm, hàng hóa được cung cấp bởi ..............................  (tên nhà sản xuất/cung cấp và nước sản xuất).

5. Văn bản, tài liệu kèm theo (được quy định tại Điều 5 Chương II của Thông tư):

-

-

Chúng tôi cam kết về tính xác thực của tài liệu, bằng chứng khoa học đã cung cấp và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường của sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký./.

 

 

Đại diện doanh nghiệp....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

7. Mẫu thông báo chấp thuận đăng ký sản phẩm mới sản xuất trong nước

>>> Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../TB-BKHCN

Hà Nội, ngày …..  tháng …. năm …..

 

THÔNG BÁO

Chấp thuận đăng ký sản phẩm mới
sản xuất trong nước/nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn

Căn cứ hồ sơ đăng ký sản phẩm mới sản xuất trong nước/nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn ngày …. tháng …….năm ......... của ..................... (tên doanh nghiệp) và báo cáo kết quả thẩm xét hồ sơ đăng ký của .............. (tên cơ quan tiếp nhận đăng ký), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo:

1. Chấp thuận đăng ký ..................... (tên thương mại của sản phẩm, hàng hóa) của ................. (tên doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc).

Mã số đăng ký: .............................. (tên mã số đăng ký)  

2. .......... (tên doanh nghiệp) chịu trách nhiệm về chất lượng, bảo đảm an toàn của .......... (tên thương mại của sản phẩm, hàng hóa) trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.   

 

 

Nơi nhận:
- (tên doanh nghiệp được chấp thuận đăng ký);
- Lưu VT, ….

BỘ TRƯỞNG

Lưu ý: Thông báo này không phải là Giấy chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê