Sau khi chính quyền địa phương tiến hành họp dân và thông báo giá cả đền bù cho những hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trong đó, đất ruộng hai lúa được đền bù là 40.000/m2, đất màu là 41.000/m2. Tiền hỗ trợ tìm việc làm được tính gấp 2 lần tiền đất vậy thì mỗi sào bắc bộ chỉ được từ 40 đến 44.000.000/sào, sau khi chính quyền thông báo, nông dân chúng tôi thấy mức đền bù có sự chênh lệch cao với các địa phương gần đó đã được đền bù. Vậy tôi xin hỏi luật sư: Áp dụng luật đất đai của chính phủ được quy định ở địa phương tôi đang ở thì đất nông nghiệp hai lúa và đất màu được đền bù cụ thể là bao nhiêu những đối tượng nào được hỗ trợ ngành nghề sau khi không còn đất canh tác. Chúng tôi thành khẩn, xin ý kiến giải trình cụ thể của luật sư để những người nông dân như chúng tôi được hiểu biết thêm và được đảm bảo quyền lợi hợp pháp về điều luật của chính phủ ban hành. Mong sớm nhận được lời giải đáp của luật sư.

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Liên

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Đất nông nghiệp hai lúa và đất màu được đền bù cụ thể là bao nhiêu ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai Số: 45/2013/QH13

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

Quyết định Số: 105/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa về quy định Gía các loại đất

Nội dung phân tích:

Thứ nhất : về giá bồi thường đất khi bị nhà nước thu hồi

Điều 10 luật đất đai 2013 quy định về phân loại đất thì đất mà bạn đề cập đến thuộc đất nông nghiệp. 

áp dụng quy định tại Điều 74 luật đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường như sau :

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy đối với trường hợp của bạn. giá bồi thường đất do ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa quy định . và áp dụng theo quyết định Số: 105/2009/QĐ-UBND về quy định giá đất như sau :

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ?

Đơn vị tính: đồng/m2

LOẠI ĐẤT

XÃ ĐỒNG BẰNG

XÃ MIỀN NÚI
Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 1

Vị trí 2

Đất trồng cây hàng năm

18.000

12.000

7.000

4.000

Đất trồng cây lâu năm

18.000

14.000

7.000

4.000

Đất nuôi trồng thủy sản

12.000

9.000

4.000

2.000

Đất rừng sản xuất

6.500

4.500

2.000

1.000

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

5.200

3.600

1.600

800

Đất làm muối

10.000

7.000

 

 

-  Vị trí 1: Áp dụng đối các thửa đất có khoảng cách tính từ tim đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, đường liên thôn không quá 200m. Trường hợp thửa đất chỉ có một phần đất nằm trong phạm vi 200m thì cả thửa đất đó được tính theo vị trí 1.

Ngoài ra vị trí 1 còn áp dụng cho các trường hợp đặc biệt sau:

+ Các thửa đất trồng cây hàng năm ngoài phạm vi 200m canh tác 2 vụ lúa/năm;

+ Các thửa đất làm muối cách tim đường nội đồng không quá 100m và đường nội đồng phải có chiều rộng từ 6m trở lên.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất còn lại.

Để xác định tổng giá bồi thường bạn lấy diện tích đất nhân với giá đến bù theo quy định như trên

Thứ hai : đối tượng được hỗ trợ ngành nghề sau khi không còn đất canh tác

Luật đất đai 2013 quy định 

Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

>> Xem thêm:  Mở rộng thêm ao khi được đền bù có lỗ không?

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.   

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

>> Xem thêm:  Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất?