Luật sư tư vấn về chủ đề "đất nông nghiệp"

đất nông nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất nông nghiệp.

Đối tượng nào được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất?

Đối tượng nào được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất?
Trên thực tế chuyển đổi quyền sử dụng đất được diễn ra khá phổ biến ở khu vực nông thôn đối với đất nông nghiệp nhằm mục đích thuận tiện cho việc canh tác, sản xuất. Vậy đối tượng nào có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất? Luật Minh Khuê giải đáp trong bài viết dưới đây:

Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) là gì?

Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) là gì?
Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. Khởi đầu ý tưởng thành lập Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế được nêu ra tại Hội nghị Lương thực thế giới vào năm 1974.

Ô nhiễm môi trường nước là gì? Quy định về ô nhiễm môi trường nước

Ô nhiễm môi trường nước là gì? Quy định về ô nhiễm môi trường nước
Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Người dân chưa được cung cấp nguồn nước sạch mà phải sử dụng các nguồn nước thay thế từ nước ngầm, nước mưa, nước từ các nguồn cung cấp không đảm bảo

Tranh chấp đất đai là gì, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là gì, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên để tìm ra các giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai

Điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là gì?

Điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là gì?
Chính sách hỗ tợ bảo hiểm nông nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các nhà đầu tư vào nông thôn, tạo điều kiện cho vùng nông thôn ngày càng phát triển. Bài viết trình bày quy định về điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm được triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Hạn mức được áp dụng đối với đất nông nghiệp

Hạn mức được áp dụng đối với đất nông nghiệp
Luật Đất đai năm 2013 quy định 02 loại hạn mức được áp dụng đối với đất nông nghiệp bao gồm: Hạn mức giao đất nông nghiệp (Điều 129); và Hạn mức nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp (Điều 130). Bài viết này sẽ làm rõ quy định pháp luật về hạn mức đối với đất nông nghiệp.

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là gì? Làm rõ.

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là gì? Làm rõ.
là một diện tích đất được trích ra từ quỹ đất nông nghiệp của địa phương để phục vụ mục đích công ích của địa phương mình. Theo quy định tại khoản 1 Điều 132 thì diện tích này không được quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản của địa ph

Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Luật Đất đai 2013 đã tách nguyên tắc bồi thường về đất và nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thành 02 Điều riêng biệt. Bài viết dưới đây sẽ nhằm làm rõ chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quỹ đất nông nghiệp

Quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quỹ đất nông nghiệp
Song hành với sự tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa ở nước ta cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội như đã làm giảm đáng kể diện tích đất nông nghiệp, tình trạng san lấp ao, hồ…

Boisguilbert và sự lên án chính sách Trọng thương của Pháp

Boisguilbert và sự lên án chính sách Trọng thương của Pháp
Giới sử gia cho rằng hoàn cảnh suy thoái của nước Pháp đầu thế kỷ 18 là do phí tổn chiến tranh và sự tiêu pha phung phí của nhà vua Louis XIV, nhưng ít ra cũng có một tác giả - Boisguilbert quy tình trạng khốn khó này cho các chính sách Trọng thương của Pháp

Sự ra đời của phái trọng nông và thuyết trọng nông

Sự ra đời của phái trọng nông và thuyết trọng nông
Vào giữa thế kỷ 18, xuất hiện một nhóm tác giả Pháp tự xưng là những “nhà kinh tế học”. Nhóm này gồm “trường phái tư duy” chân chính đầu tiên trong kinh tế học. Sau này họ đổi tên là “phái Trọng nông”, vì từ “nhà kinh tế học” mang nghĩa quá chung chung

Làm rõ chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Làm rõ chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp là một phần không thể thiếu và vô cùng thiết yếu đối với cuộc sống người dân. Không chỉ là tư liệu sản xuất của một bộ phận dân cư, đất nông nghiệp còn được dùng để tạo ra lương thực cho số lượng dân cư còn lại cũng như để xuất khẩu tạo ngân sách cho Nhà nước