1. Để được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính công chức có bắt buộc tốt nghiệp chuyên ngành kế toán?

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 29/2022/TT-BTC, để được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính (mã số 06.030), công chức cần đáp ứng hai tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nhất định. Dưới đây là chi tiết các tiêu chuẩn này:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành:

+ Bắt buộc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

+ Chuyên ngành đào tạo có thể thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, hoặc tài chính.

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước:

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước.

+ Áp dụng cho công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

+ Hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Để đáp ứng tiêu chuẩn và được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính, công chức không chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành liên quan mà còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Điều này mang lại độ chuyên sâu và đa dạng trong chuẩn bị cho công việc của Kế toán viên chính. heo Thông tư 29/2022/TT-BTC, để được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính (mã số 06.030), công chức cần đồng thời đáp ứng hai tiêu chuẩn quan trọng về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Đầu tiên, công chức cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như kế toán, kiểm toán, hoặc tài chính. Thứ hai, công chức cần có chứng chỉ bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Điều này nhấn mạnh sự đa dạng và đầy đủ về chuyên môn cũng như năng lực quản lý để phục vụ hiệu quả trong vai trò Kế toán viên chính.

 

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà kế toán viên chính cần đảm bảo theo quy định?

Kế toán viên chính, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC, phải đạt đến những tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự chắc chắn, minh bạch và hiệu quả trong công tác kế toán. Đầu tiên, về khía cạnh chính trị, kế toán viên cần phải nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời hiểu rõ quản lý hành chính, cải cách hành chính và các chính sách ngành, đơn vị về lĩnh vực kế toán.

Thứ hai, kế toán viên phải có kiến thức sâu rộng về Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và các quy định liên quan. Việc nắm vững nguyên lý kế toán và các chế độ tài chính, thống kê là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong việc xử lý thông tin kế toán.

Thứ ba, kế toán viên cần tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, cũng như đóng góp vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực kế toán. Điều này đảm bảo sự thống nhất và tuân thủ cao từ phía cán bộ kế toán đến các quy định pháp luật.

Ngoài ra, kế toán viên cần nắm vững hệ thống kế toán ngành và lĩnh vực, có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở mức đơn vị, ngành và lĩnh vực. Sự hiểu biết vững về quy trình tổ chức công tác kế toán và khả năng thích ứng với thực tế sản xuất, dịch vụ là yếu tố quyết định cho hiệu quả công việc.

Cuối cùng, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ được đánh giá cao. Việc áp dụng công nghệ thông tin giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, trong khi khả năng sử dụng ngoại ngữ đảm bảo giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc đa dạng. Tóm lại, kế toán viên chính phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, từ kiến thức pháp luật đến kỹ năng quản lý và sử dụng công nghệ, để đảm bảo công tác kế toán diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC đặt ra những yêu cầu cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kế toán viên chính. Để đáp ứng các tiêu chuẩn này, kế toán viên cần có kiến thức sâu rộng về chính trị, pháp luật, và quy trình công tác kế toán. Sự hiểu biết vững về Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, và nguyên lý kế toán là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong công tác kế toán. Ngoài ra, kế toán viên phải tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, giúp định rõ các quy trình và quy định hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực kế toán. Sự nắm bắt vững về hệ thống kế toán ngành và lĩnh vực cùng khả năng quản lý và tổ chức công tác kế toán là những yếu tố quyết định đến hiệu suất công việc.

Cuối cùng, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ giúp kế toán viên chính thích ứng với sự phát triển công nghệ và giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc đa dạng. Tóm lại, việc đáp ứng những yêu cầu này không chỉ đòi hỏi sự chuyên sâu về kiến thức mà còn nhấn mạnh vào khả năng ứng dụng linh hoạt trong bối cảnh công việc ngày nay.

 

3. Công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính được áp dụng hệ số lương như thế nào?

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24 của Thông tư 29/2022/TT-BTC, việc xếp lương cho ngạch Kế toán viên chính (mã số 06.030) được thực hiện theo các quy định sau đây:

Ngạch Kế toán viên chính (mã số 06.030) thuộc nhóm chuyên ngành kế toán, và theo quy định, sẽ áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến 6,38.

Điều này có nghĩa là khi công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính, mức lương cơ sở của họ sẽ được nhân với hệ số lương tương ứng từ 4,00 đến 6,38 để tính toán mức lương thực tế.

Hiện nay, mức lương cơ sở được quy định là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Do đó, mức lương của Kế toán viên chính sẽ là từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào hệ số lương được áp dụng.

Công chức loại A2

(Nhóm A2.2)

Hệ số lương

Mức lương

(Đơn vị tính: VND)

Bậc 1

4,00

7.200.000

Bậc 2

4,34

7.812.000

Bậc 3

4,68

8.424.000

Bậc 4

5,02

9.036.000

Bậc 5

5,36

9.648.000

Bậc 6

5,70

10.260.000

Bậc 7

6,04

10.872.000

Bậc 8

6,38

11.484.000

Mức lương áp dụng đối với công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kế toán viên chính, như đã nêu ở trên, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Mức lương này chỉ là lương cơ sở được tính toán dựa trên hệ số lương và mức lương cơ sở hiện hành. Các khoản phụ cấp có thể được tính thêm vào mức lương cơ sở để hình thành tổng thu nhập của công chức. Các khoản phụ cấp này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên, và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Do đó, khi tính toán tổng thu nhập của công chức Kế toán viên chính, cần xem xét và cộng thêm các khoản phụ cấp tương ứng theo quy định của cơ quan quản lý nhân sự và các quy định hiện hành về chế độ lương và phụ cấp.

Trong nội dung trên, quy định về ngạch Kế toán viên chính (mã số 06.030) được đề cập trong Thông tư 29/2022/TT-BTC. Cụ thể, công chức bổ nhiệm vào ngạch này sẽ áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), trong khoảng từ hệ số lương 4,00 đến 6,38. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Công chức Kế toán viên chính, khi nhận mức lương áp dụng, cần xem xét và cộng thêm các khoản phụ cấp tương ứng theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhân sự. Điều này giúp hình thành tổng thu nhập đầy đủ và công bằng cho công chức, đồng thời thể hiện chế độ lương và phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

Nội dung khác có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ kế toán viên năm 2023

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.