(i)       Trườn hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp, áp dụng mẫu Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại phụ lục II – 1. Loại Giấy chứng nhận đầu tư này cấp cho:

Trường hợp thực hiện dự án theo hợp đồng HTKD giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước (không thành lập pháp nhân) quy định tại điều 9 Nghị định 108/2006/NĐ – CP

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam có dự án đầu tư mới mà không thành lập tổ chức kinh tế mới theo quy định tại khoản 3 điều 6 Nghị định 108/2006/NĐ – CP

Theo mẫu này, giấy chứng nhận đầu tư chỉ bao gồm nội dung của dự án đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư loại này không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

(ii)     Trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh, áp dụng theo mẫu Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại phụ lục II – 2

Theo mẫu này, nội dung giấy chứng nhận đầu tư bao gồm nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh (tên, địa chỉ, ngành nghề và người đứng đầu) và nội dung dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư loại này không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

(iii)    Trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp, áp dụng mẫu Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Phụ lục II – 3

Theo mẫu này, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và nội dung của dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư loại này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư