Cụ về các dịch vụ tư vấn của Công ty luật Minh Khuê:

1/ Thủ tục hành chính:

- Đăng ký khai sinh: cho trẻ em bị bỏ rơi, cho con ngoài giá thú, quá hạn, đăng ký lại việc sinh (là trường hợp sổ Hộ tịch bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì phải đăng ký lại)

- Đăng ký việc nhận Cha, Mẹ, Con

- Đăng ký việc thay đổi, cải chính và điều chỉnh nội dung trong sổ Hộ tịch

- Chứng thực giấy tờ, tài liệu và hợp đồng

- Cấp bản sao từ sổ gốc

- Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về Nhà, Đất và tài sản gắn liền với đất

- Đăng ký nuôi con nuôi:

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

2/ Tham gia cùng Quí khách hàng trong việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết về Dân sự, kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền sở hữu tài sản, lợi ích hợp pháp  của Quí khách hàng

2.1 Về Hợp đồng Dân sự:

- Hợp đồng mua bán tài sản;

- Hợp đồng trao đổi tài sản;

- Hợp đồng tặng cho tài sản;

- Hợp đồng vay tài sản;

- Hợp đồng thuê tài sản;

- Hợp đồng mượn tài sản;

- Hợp đồng gửi giữ tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, ủy quyền, bảo hiểm ….

2.2 Về Bồi thường thiệt hại:

- Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;

- Thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm;

- Thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm;

- Thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra;

- Thiệt hại do nhà cửa, công trình XD gây ra;

- Thiệt hại do ô tô, xe máy, phương tiện chuyên dùng, hệ thống tải điện, nhà máy công  nghiệp, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác gây ra.

2.3 Về Thừa kế:

-  Quyền thừa kế;

-  Quyền của người quản lý di sản;

-  Quyền thừa kế quyền sử dụng đất;

-  Quyền từ chối nhận di sản;

-  Người không được quyền nhận di sản;

-  Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;

-  Di sản dùng vào việc thờ cúng;

Và các qui định khác.

2.4 Về chuyển quyền sử dụng đất:

- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ;

- Hợp đồng thuê QSDĐ;

- Hợp đồng thuê lại QSDĐ;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ;

- Hợp đồng tặng cho QSDĐ;

- Hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ.

2.5 Về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình:

Kết hôn: Điều kiện kết hôn, trường hợp cấm kết hôn, yêu cầu hủy việc kết hôn;

Tài sản của vợ chồng:

- Đại diện cho nhau thực hiện giao dịch dân sự;

- Trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện;

- Tài sản chung của vợ chồng;

- Định đoạt tài sản;

- Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

Và các qui định khác(về con nuôi, cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con)

Ly hôn:

-  Căn cứ cho ly hôn;

-  Chia tài sản khi ly hôn;

-  Trách nhiệm nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

2.6 Về thủ tục thành lập trung tâm, trường tư thục, trường đào tạo nghề…;