1. Điểm đen tai nạn giao thông được hiểu là như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư 26/2012/TT-BGTVT, "điểm đen tai nạn giao thông đường bộ" hay đơn giản là "điểm đen" là nơi mà thường xuyên diễn ra các vụ tai nạn giao thông. Tính đến thời điểm hiện tại, điểm đen này vẫn là tâm điểm của những sự cố đau lòng và rủi ro liên quan đến an toàn giao thông.
Đối với cộng đồng, những điểm đen trên đường không chỉ đơn thuần là những địa điểm chứng kiến những bi kịch và thương tâm do tai nạn giao thông, mà còn là một bằng chứng rõ ràng về sự cần thiết trong việc triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn. Điều này đặt ra một thách thức lớn và đồng thời là cơ hội để các cơ quan chức năng hành động một cách quyết liệt.
Để đối mặt với thách thức này, cần thiết phải tập trung vào nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng về nguyên nhân và điều kiện gây ra tai nạn tại các điểm đen. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng những biện pháp cụ thể và hiệu quả để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm và giảm đáng kể số lượng vụ tai nạn.
Các cơ quan chức năng cần đồng lòng và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng để triển khai những giải pháp này. Sự tương tác giữa chính quyền địa phương, các cơ quan an ninh, và cả cộng đồng dân cư là chìa khóa để đạt được một môi trường giao thông an toàn. Việc tạo ra sự nhận thức và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình đưa ra và thực hiện các biện pháp an toàn không chỉ giúp nâng cao mức độ an toàn tại điểm đen mà còn góp phần vào mục tiêu tổng thể của việc giảm thiểu tai nạn giao thông.
Ngoài ra, thông tin về điểm đen cũng nên được công bố rộng rãi để tăng cường nhận thức của cộng đồng về rủi ro giao thông. Điều này không chỉ giúp tạo ra sự nhất quán trong cộng đồng mà còn khuyến khích sự chủ động và hợp tác giữa chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp để xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn. Điều này là cơ sở để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và ý thức về an toàn giao thông trong xã hội, từ đó góp phần vào mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông.
 

2. Tiêu chí xác định điểm đen tai nạn giao thông đường bộ

Theo Điều 4 của Thông tư 26/2012/TT-BGTVT, tiêu chí xác định điểm đen là dựa trên tình hình tai nạn giao thông trong một khoảng thời gian là một năm, tức là 12 tháng. Để được xác nhận là một điểm đen, một địa điểm cụ thể cần phải thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:
- 02 vụ tai nạn giao thông có người chết;
- 03 vụ tai nạn trở lên, trong đó có ít nhất 01 vụ có người chết;
- 04 vụ tai nạn trở lên, trong đó chỉ có người bị thương.
Những tiêu chí này được thiết lập để đánh giá mức độ nghiêm trọng và nguy cơ tai nạn giao thông tại mỗi địa điểm. Việc quy định chặt chẽ những tiêu chí này giúp chính quyền và các cơ quan liên quan nhanh chóng xác định và tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể tại những điểm có nguy cơ cao. Đồng thời, nó cũng là cơ sở để thiết lập các biện pháp cải thiện và ngăn chặn tình trạng tai nạn giao thông, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng an toàn giao thông trên các tuyến đường.
 

3. Hồ sơ điểm đen tai nạn giao thông đường bộ bao gồm những giấy tờ gì?

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 26/2012/TT-BGTVT, hồ sơ điểm đen tai nạn giao thông đường bộ là tập hợp các thông tin quan trọng được tổ chức một cách có hệ thống. Hồ sơ này bao gồm các thành phần chính như sau:
- Hồ sơ các vụ tai nạn giao thông: Thông tin về các vụ tai nạn giao thông sẽ được lưu giữ tại đơn vị quản lý đường bộ hoặc cung cấp bởi cơ quan công an. Những hồ sơ này chứa đựng các chi tiết về quy mô, mức độ nghiêm trọng, và hậu quả của từng vụ tai nạn.
- Bảng thống kê tai nạn: Bảng này sẽ cung cấp thông tin tổng hợp về lý trình của các vụ tai nạn, số lượng tai nạn, mức thiệt hại, đánh giá nguyên nhân và kiến nghị sơ bộ về các biện pháp khắc phục. Điều này giúp cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình và yêu cầu can thiệp cụ thể.
- Bản vẽ sơ đồ khu vực điểm đen và ảnh chụp: Bản vẽ sơ đồ và ảnh chụp khu vực điểm đen cung cấp một hình dung sinh động về địa hình, điều kiện giao thông, và các yếu tố đặc biệt tại địa điểm xảy ra tai nạn. Điều này giúp định rõ ngữ cảnh và làm nền tảng cho việc đưa ra các biện pháp khắc phục và cải thiện an toàn giao thông.
Tất cả những thông tin này được tổ chức một cách có hệ thống, giúp chính quyền và các cơ quan liên quan phân tích và đưa ra các quyết định chiến lược để giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông tại điểm đen.
 

4. Trình tự xử lý điểm đen tai nạn giao thông đường bộ hiện nay bao gồm mấy bước?

Theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 26/2012/TT-BGTVT, trình tự xử lý điểm đen tai nạn giao thông đường bộ được quy định chi tiết trong 8 bước như sau:
Bước 1: Xác định và sơ bộ xếp hạng ưu tiên xử lý: Điều này liên quan đến việc ưu tiên các điểm đen theo mức độ nghiêm trọng để quyết định ưu tiên xử lý chúng.
Bước 2: Thị sát hiện trường lần đầu: Điều tra và thu thập thông tin cụ thể tại hiện trường tai nạn để có cái nhìn toàn diện về vụ việc.
Bước 3: Phân tích và sơ bộ xác định nguyên nhân: Đánh giá nguyên nhân gây ra tai nạn dựa trên thông tin thu thập được.
Bước 4: Nghiên cứu hiện trường lần hai để xác định nguyên nhân: Thực hiện nghiên cứu chi tiết lần thứ hai để đảm bảo xác định chính xác nguyên nhân và tình hình xảy ra.
Bước 5: Lựa chọn biện pháp khắc phục: Xác định và chọn lựa biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề và ngăn chặn tái diễn tai nạn.
Bước 6: Xác định cơ quan chịu trách nhiệm xử lý: Xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục.
Bước 7: Thực hiện xử lý điểm đen tai nạn giao thông: Triển khai thực hiện các biện pháp đã chọn để cải thiện tình hình an toàn giao thông.
Bước 8: Theo dõi và đánh giá kết quả: Đánh giá hiệu quả của biện pháp đã thực hiện và theo dõi tình hình để đảm bảo rằng các vấn đề đã được giải quyết một cách hiệu quả và bền vững.
 

5. Trách nhiệm xử lý điểm đen tai nạn giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ thuộc về ai?

Theo quy định tại Điều 17 của Thông tư 26/2012/TT-BGTVT, trách nhiệm xử lý điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với hệ thống quốc lộ được phân chia cụ thể như sau:
- Tổ chức quản lý đường bộ: Tổ chức này chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 16 của Thông tư  26/2012/TT-BGTVT. Điều này bao gồm các bước xử lý và biện pháp khắc phục đối với điểm đen và điểm tiềm ẩn trên các đoạn đường quốc lộ.
- Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải: Trong trường hợp quốc lộ được giao quản lý cho Khu Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải, các cơ quan này thực hiện trách nhiệm xử lý theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 của Thông tư  26/2012/TT-BGTVT
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tổng cục này chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Thông tư  26/2012/TT-BGTVT, liên quan đến việc quản lý và xử lý điểm đen trên các tuyến đường quốc lộ.
- Nhà đầu tư đường BOT: Trong trường hợp đường thuộc dự án BOT, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 của Thông tư  26/2012/TT-BGTVT
- Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải đôn đốc nhà đầu tư: Đối với dự án BOT, Khu Quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải đôn đốc nhà đầu tư thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và khoản 2 Điều 16 của Thông tư  26/2012/TT-BGTVT
- Đối với điểm đen trên đường bộ đang khai thác có dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp: Cơ quan quản lý đường bộ bàn giao hồ sơ điểm đen cho chủ đầu tư để xem xét xử lý trong dự án. Trong trường hợp dự án chưa triển khai, cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông.
- Nguyên nhân gây tai nạn không liên quan đến cầu đường: Trong trường hợp nguyên nhân không liên quan đến cầu đường, cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư  26/2012/TT-BGTVT
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng