Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: P.T.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1975

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Minh Khuê. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin hỗ trợ trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

-Luật cư trú 2006

Nội dung tư vấn:

Câu hỏi của bạn không nêu rõ ràng là " cắt khẩu" đến địa chỉ cùng thuộc xã, thị trấn, huyện, quận, thị xã nơi bạn sinh sống hay là đến địa chỉ thường trú ngoài phạm vi bạn sinh sống.

Thuật ngữ pháp lý của từ cắt khẩu nghĩa là xóa đăng ký thường trú. Trường hợp của bạn, nếu anh bạn chuyển đến xã, thị trấn, huyện, quận, thị xã khác thì phải làm thủ tục chuyển khẩu quy định tại khoản 2 điều 28 Luật cư trú 2006 :

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Còn nếu anh bạn chuyển đến địa chỉ mới mà trong phạm vi xã, thị trấn, huyện, quận, thị xã bạn sinh sống thì không cần làm thủ tục chuyển hộ khẩu căn cứ điểm a khoản 6 Điều 28 Luật cư trú 2006:

6. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Sau đó làm thủ tục xóa đăng ký thường trú

Điều 22. Xoá đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến. Nếu tại nơi chuyển khẩu đến địa chỉ đăng ký thường trú mới mà điền sai thông tin thì phải thông báo ngay cho cơ quan Công an tại nơi đăng ký để chỉnh sửa hoặc nếu cần phải hủy bỏ để thực hiện chuyển khẩu và xóa đăng ký thường trú lại.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.1975.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.