Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện để cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

“Điều 9. Điều kiện cấp giấy phép lao động

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài”.

Theo đó, điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm:

+) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+) Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

+) Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

+) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+) Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn muốn cấp giấy phép lao động cho người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp dưới dạng lao động kỹ thuật.

Theo đó, căn cứ Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

“Điều 3. Người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật

5. Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

Theo đó, lao động kỹ thuật được cấp giấy phép lao động khi đáp ứng 2 điều kiện:

+) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm;

+) Làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

Như vậy, người lao động Trung Quốc tại công ty bạn chỉ là lao động phổ thông chưa qua một khóa đào tạo chuyên ngành nào nên chưa đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ: 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động  - Công ty luật Minh Khuê