1. Quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội hay tín ngưỡng, hay tôn giáo hiện nay được pháp luật quy định cụ thể như sau: Có quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Ngược lại, những đối tượng sau đây sẽ không được đăng ký dự tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Chỉ khi đảm bảo tuân thủ các điều kiện cụ thể nêu trên, các cá nhân mới được dự tuyển vào chức danh công chức cấp xã. Đồng thời, theo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; hướng dẫn việc xây dựng các đề thi tuyển dụng công chức cấp xã. Tuân thủ các điều kiện trên giúp quá trình xét tuyển diễn ra đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo chọn lựa được những cán bộ công chức có năng lực và trình độ chuyên môn để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Dựa trên quy định tại Điều 13 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nội dung sau đây được quy định: Theo quy định, việc tuyển dụng công chức cấp xã sẽ tuân theo các điều khoản sau đây:

Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ và công chức cấp xã được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, cũng như theo điều lệ tổ chức và quy định của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại trung ương. Trong trường hợp của công chức giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, yêu cầu còn bao gồm khả năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân, và các lực lượng khác trên địa bàn, để tham gia tích cực vào công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cụ thể: Cán bộ và công chức cấp xã phải tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các điều lệ tổ chức liên quan. Đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn chung, còn yêu cầu khả năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn.

Điều này bao gồm sự linh hoạt và hiệu quả trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Cần có khả năng giữ gìn an ninh, chính trị, và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước, cũng như đảm bảo an toàn và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Những yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng cán bộ và công chức cấp xã không chỉ có kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trách nhiệm và phẩm chất chính trị, nhằm góp phần xây dựng một xã hội vững mạnh và an ninh.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển: Xác định đối tượng và các điểm ưu tiên trong quá trình thi tuyển hoặc xét tuyển, đặc biệt nhấn mạnh đối với Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn và miền núi. Bằng cách này, quá trình thi tuyển sẽ không chỉ đánh giá năng lực của ứng viên mà còn đảm bảo rằng họ có sự hiểu biết và tầm nhìn đúng đắn về phát triển nông thôn và miền núi.

 

2. Quy định về tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì tiếp nhận vào làm công chức cấp xã là một quá trình quan trọng, và quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, và thẩm quyền tiếp nhận bao gồm những nội dung như sau: 

+ Về đối tượng tiếp nhận: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; Người thôi giữ chức vụ cán bộ ở cấp xã (trừ hình thức kỷ luật bãi nhiệm); Người đã từng là cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

+ Về tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận: Áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, và quy trình kiểm tra, sát hạch của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Về thẩm quyền tuyển dụng và tiếp nhận Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là người có thẩm quyền trong quá trình tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã. Quy định này đảm bảo sự chuẩn xác và tuân thủ theo quy trình và quy định của pháp luật, giúp đảm bảo chất lượng và đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng đúng yêu cầu công việc và tiêu chuẩn chất lượng đặt ra.

 

3. Bảng lương của công chức cấp xã mới nhất

Dựa theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP, các điều khoản về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được mô tả như sau:

+ Tiêu chuẩn tốt nghiệp và xếp lương: Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này sẽ được xếp lương tương tự như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo. Xếp lương dựa trên bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành, kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

+ Văn bằng tốt nghiệp và quy định lương: Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo phải tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.

+ Xếp lương cụ thể: Từ ngày 1/8/2023, công chức cấp xã được xếp lương như công chức hành chính với các chi tiết sau: Công chức tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên sẽ được xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1). Công chức tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng sẽ được xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0). Công chức tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp sẽ được xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B).

+ Công thức tính lương: Theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV, lương của công chức hành chính được tính theo công thức: Hệ số x mức lương cơ sở. Hệ số lương của công chức hành chính gồm: Chuyên viên: Có hệ số lương từ 2,34 - 4,98 (trình độ đào tạo từ đại học trở lên). Cán sự: Có hệ số lương từ 2,1 - 4,89 (trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên). Nhân viên: Có hệ số lương từ 1,86 - 4,06 (trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên).

+ Thay đổi trình độ đào tạo: Khi trình độ đào tạo của cán bộ, công chức cấp xã thay đổi, sẽ được đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xếp lương theo trình độ mới, kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên theo quy định mới. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!