Em xin cảm ơn!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân và gia đình của công ty luật Minh Khuê.

Điê kiện để người cha giành lại quyền cấp dưỡng là gì ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung trả lời:

Vì bạn không trình bày rõ bạn và cha đứa trẻ có đăng ký kết hôn hay không và giấy khai sinh của con bạn có tên cha hay không nên có thể có hai trường hợp:

Trường hợp 1, giấy khai sinh của con bạn có tên cả cha lẫn mẹ dù bạn không có đăng ký kết hôn hoặc có đăng ký kết hôn nhưng bây giờ có yêu cầu ly hôn

Trường hợp này, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn được áp dụng theo quy định tại các điều 81, 82, 83 và 84 Luật Hôn nhân và gia điình 2014. Theo đó, Điều 84 LHN&GĐ 2014 quy định về quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

"1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ."

Như vậy, theo quy định của pháp luật trong trường hợp này người cha hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Theo đó, khi người cha có yêu cầu về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con và có căn cứ chính minh người đang trực tiếp nuôi con không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con (ngoài ra còn phải xem xét nguyện vọng của con từ 7 tuổi trở lên) thì Tòa án có thể ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trường hợp 2, giấy khai sinh của con bạn chỉ có tên của mẹ mà không phụ thuộc vào việc bạn có kết hôn hay không.

Vì giấy khai sinh của con bạn không có tên cha nên trong trường hợp này người mà bạn có quan hệ không có tư cách pháp lý làm cha đứa trẻ và đương nhiên sẽ không có quyền giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, nếu người này có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con khi có căn cứ khác để chứng minh đứa trẻ là con ruột của mình như phiếu xét nghiệm ADN; có căn cứ chứng minh bạn không còn đủ điều kiện để nuôi con và con tử 7 tuổi trở lên có nguyện vọng ở với cha thì Tòa án sẽ xem xét và có thể ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trân trọng ./.

Bộ phận luật sư hôn nhân gia đình