1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu được hiểu là gì?

Dịch vụ tư vấn không chỉ đơn thuần là một hoạt động mà nó bao gồm một loạt các công việc quan trọng đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển, triển khai và quản lý các dự án. Trong đó, dịch vụ tư vấn bao gồm việc lập và đánh giá các báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, và kiến trúc. Đây là những bước quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển cho một khu vực hoặc một dự án cụ thể. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn còn liên quan đến việc khảo sát và lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các bước này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng thực hiện và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn còn bao gồm việc khảo sát, lập thiết kế, và dự toán cho các công trình cụ thể. Đòi hỏi sự chuyên môn cao và kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc thiết kế và xây dựng. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn còn có trách nhiệm lập các hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, và hồ sơ yêu cầu để thu hút các bên quan tâm và tiềm năng.

Các hoạt động như đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, và hồ sơ đề xuất cũng là phần không thể thiếu của dịch vụ tư vấn. Các chuyên gia trong lĩnh vực này phải có khả năng phân tích và đánh giá sâu sắc để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp nhất cho dự án.

Ngoài các hoạt động trên, dịch vụ tư vấn còn bao gồm thẩm tra, thẩm định, giám sát, và quản lý dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án được thực hiện đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, dịch vụ tư vấn còn liên quan đến việc thu xếp tài chính, kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và thành công của dự án.

Tóm lại, dịch vụ tư vấn không chỉ đơn thuần là việc cung cấp thông tin hay ý kiến mà nó là một quá trình toàn diện, đa dạng và chuyên sâu, đóng vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của quá trình phát triển và quản lý dự án. Càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy và chuyên nghiệp trong việc chọn lựa và sử dụng dịch vụ tư vấn.

 

2. Điều kiện trúng thầu với nhà thầu tư vấn cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn

Trong hệ thống pháp luật của đất nước, việc quản lý và thực hiện các hoạt động đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là một phần quan trọng, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong sử dụng nguồn lực công cộng. Luật Đấu thầu năm 2023 đã đặt ra các quy định cụ thể về điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với nhà thầu tư vấn, từ đó đảm bảo rằng quá trình đấu thầu diễn ra một cách minh bạch và công bằng nhất.

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 60 của Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu tư vấn sẽ được xem xét và đề nghị trúng thầu khi họ đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, nhà thầu tư vấn phải có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu. Đảm bảo rằng nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án tư vấn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thứ hai, nhà thầu tư vấn cần có giá đề nghị trúng thầu không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt. Việc đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực công cộng, đồng thời giúp đảm bảo rằng quá trình đấu thầu không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không đáng có như việc đưa ra giá thầu không hợp lý.

Qua đó, việc đặt ra những điều kiện cụ thể như vậy đồng thời thể hiện sự chú trọng của pháp luật đối với việc quản lý và thực hiện các hoạt động đấu thầu, từ đó đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực công cộng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội.

 

3. Nhà thầu tư vấn giám sát không được đồng thời tư vấn kiểm định gói thầu so mình giám sát?

Luật Đấu thầu năm 2023 đã đặt ra nhiều quy định cụ thể nhằm bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia, trong đó có quy định về việc thực hiện tư vấn kiểm định đối với các gói thầu. Theo quy định tại điểm g của khoản 6 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023, việc thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do nhà thầu tư vấn giám sát không được phép. Đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, đồng thời tránh những tình huống xung đột quyền lợi và tiềm ẩn rủi ro cho quá trình xét duyệt và thực hiện hợp đồng sau này.

Việc cấm nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện tư vấn kiểm định đối với các gói thầu do chính họ giám sát là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Bằng cách này, không chỉ tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu, mà còn giúp tránh được các tình huống xung đột quyền lợi và tiềm ẩn rủi ro trong quá trình thực hiện dự án sau này.

Phản ánh tinh thần và mục đích của Luật Đấu thầu, đó là đảm bảo rằng các hoạt động đấu thầu được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả nhất, góp phần vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội.

Tóm lại, quy định về việc cấm nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện tư vấn kiểm định đối với các gói thầu mà họ giám sát là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu, góp phần vào việc xây dựng một hệ thống đấu thầu chất lượng và bền vững. 

 

4. Các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Luật Đấu thầu năm 2023 đã đề cập đến các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Làm nổi bật sự quan trọng của việc xác định và áp dụng các tiêu chí đánh giá một cách công bằng và minh bạch, nhằm đảm bảo tính chất cạnh tranh và hiệu quả trong quá trình đấu thầu.

Theo quy định tại Điều 59 của Luật Đấu thầu 2023, có tổng cộng 4 phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

- Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, có quy trình thực hiện rõ ràng theo các tiêu chuẩn có sẵn. Nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính đơn giản và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sẽ được xếp hạng thứ nhất.

- Phương pháp giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tư vấn đơn giản, có phạm vi công việc được xác định chính xác và chi phí thực hiện gói thầu được xác định hợp lý, cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu không vượt giá gói thầu và có điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất trong phương pháp này.

- Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng cho các gói thầu tư vấn chú trọng đến cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu. Điểm tổng hợp được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa điểm kỹ thuật và điểm giá. Tỷ trọng của điểm kỹ thuật và điểm giá được xác định sao cho tỷ trọng của điểm về kỹ thuật chiếm từ 70% đến 80% và tỷ trọng điểm về giá chiếm từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất trong phương pháp này.

- Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng cho các gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao và đặc thù. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đạt điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính, làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

Xem thêm >>> Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu tư vấn nước ngoài giảm chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn hay không?

Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.