1. Doanh nghiệp trúng thầu dự án ở nước ngoài báo cáo phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo quy định tại Điều 31 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp trúng thầu dự án ở nước ngoài có các nội dung sau khi báo cáo phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài:

- Thời hạn báo cáo: chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung phương án: bao gồm các thông tin chi tiết về quản lý và sử dụng người lao động ở nước ngoài, bao gồm:

+ Số lượng người lao động, giới tính, ngành, nghề, công việc cụ thể.

+ Thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

+ Chế độ làm thêm giờ, tiền lương, điều kiện làm việc và điều kiện sinh hoạt.

+ Chế độ khám bệnh, chữa bệnh.Xử lý rủi ro, giải quyết quyền lợi, chế độ đối với người lao động trong trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Quyền lợi và chế độ khác có liên quan đến người lao động.

- Bản sao hợp đồng: kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài.

Như vậy, theo quy định tại Điều 31 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 2020, doanh nghiệp trúng thầu dự án ở nước ngoài phải chấp hành quy định về báo cáo phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thời hạn báo cáo là chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài. Nội dung báo cáo phương án cần bao gồm các thông tin chi tiết về quản lý và sử dụng người lao động, đảm bảo các điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm và cam kết của doanh nghiệp trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

 

2. Doanh nghiệp trúng thầu có phải đưa người lao động đang làm việc cho mình đi làm việc tại dự án ở nước ngoài

Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài: Doanh nghiệp cần có hợp đồng đã được trúng thầu hoặc nhận thầu cho công trình, dự án tại nước ngoài.

- Có phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Phương án này phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nơi người lao động đến làm việc. Doanh nghiệp cần báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

- Chỉ đưa người lao động Việt Nam đang làm việc cho chính doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu: Doanh nghiệp chỉ có thể đưa người lao động Việt Nam đã làm việc cho chính doanh nghiệp trúng thầu hoặc nhận thầu đi làm việc tại công trình, dự án ở nước ngoài theo hợp đồng trúng thầu, nhận thầu.

Như vậy, các điều kiện trên đặt ra nhằm đảm bảo tính minh bạch, chất lượng lao động, và tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án quốc tế. Theo quy định của khoản 3 Điều 30 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu cần đáp ứng các điều kiện quan trọng để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Điều kiện bao gồm việc có hợp đồng trúng thầu, nhận thầu cho dự án, có phương án đưa người lao động phù hợp với quy định pháp luật và báo cáo đầy đủ thông tin cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đặc biệt, chỉ người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu mới được đưa đi làm việc tại công trình, dự án ở nước ngoài theo hợp đồng trúng thầu. Các điều kiện này nhằm đảm bảo quyền lợi, an toàn, và điều kiện làm việc công bằng cho người lao động Việt Nam khi tham gia các dự án quốc tế.

 

3. Có thể thuê đơn vị khác để tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại dự án ở nước ngoài không?

Quy định về việc tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại dự án ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được chi tiết tại khoản 3 Điều 32 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Dưới đây là nội dung chi tiết về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc:

- Doanh nghiệp trúng thầu phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, và rõ ràng về điều kiện làm việc. Cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện sinh hoạt, quyền lợi, và chế độ của người lao động tại công trình, dự án ở nước ngoài.

- Tổ chức khóa học giáo dục định hướng cho người lao động trước khi họ đi làm việc ở nước ngoài. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng.

- Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý và sử dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Không được thuê đơn vị khác để thực hiện công việc này.

- Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với người lao động, bao gồm thông tin về thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, và chế độ khám bệnh. Bổ sung quy định theo khoản 2 Điều 31 của Luật Người lao động Việt Nam và pháp luật của nước làm việc.

- Bảo đảm người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp người lao động bị ốm đau hoặc tai nạn, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa người lao động về nước và chi trả chi phí liên quan.

- Chăm sóc người lao động bị ốm đau hoặc tai nạn để đảm bảo sự hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất. Trong trường hợp không khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp có trách nhiệm đưa người lao động về nước và chịu chi phí liên quan.

Tất cả các điều khoản trên đều nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người lao động Việt Nam khi tham gia làm việc ở dự án ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại dự án ở nước ngoài theo quy định của khoản 3 Điều 32 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 đặt ra nhiều yêu cầu và trách nhiệm cho doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu.

- Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện làm việc, sinh hoạt, quyền lợi của người lao động tại dự án ở nước ngoài để đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng và chính xác từ phía người lao động.

​- Quy định việc tổ chức khóa học giáo dục định hướng trước khi người lao động đi làm việc là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo họ có đầy đủ kiến thức và chuẩn bị trước khi bước vào môi trường làm việc mới.

​- Doanh nghiệp phải tự trực tiếp tổ chức và quản lý người lao động, không được thuê đơn vị ngoại vi để thực hiện công việc này, nhằm đảm bảo sự kiểm soát và trách nhiệm.

​- Việc thỏa thuận thông tin chi tiết trong hợp đồng lao động bằng phụ lục giúp đảm bảo rõ ràng về quyền lợi, điều kiện làm việc, và các chế độ khác, phù hợp với cả quy định của Luật Người lao động và pháp luật nước làm việc.

​- Việc bảo đảm kiểm tra sức khỏe định kỳ, chăm sóc người lao động bị ốm đau, tai nạn, và trách nhiệm đưa họ về nước khi không thể tiếp tục làm việc là những biện pháp quan trọng đảm bảo sự an toàn và chăm sóc đầy đủ cho lao động.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ? Quy định về đấu thầu đất ?

Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn cũng có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi cam kết luôn hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!