1. Dịch vụ tư vấn là gì? 

Khi nhắc đến dịch vụ tư vấn thì ta thường nghĩ đến rằng dịch vụ tư vấn là một loại hoạt động mà người hoặc tổ chức cung cấp thông tin, kiến thức, và ý kiến chuyên môn để hỗ trợ người khác trong việc giải quyết các vấn đề, đạt được mục tiêu, hoặc phát triển trong một lĩnh vực cụ thể. Dịch vụ tư vấn có thể xuất phát từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, tài chính, luật pháp, y tế, giáo dục, tâm lý học, công nghệ thông tin, và nhiều lĩnh vực khác.

Dịch vụ tư vấn có thể được cung cấp qua nhiều hình thức, bao gồm tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, qua email, qua các nền tảng trực tuyến, và thậm chí qua các buổi hội thảo, khóa đào tạo. Các dịch vụ tư vấn thường nhắm đến việc cung cấp thông tin đáng tin cậy, phân tích chuyên sâu, và hướng dẫn cá nhân hóa để giúp khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ nắm bắt và tận dụng tốt nhất cơ hội hoặc thách thức trong lĩnh vực của họ.

Nếu dựa theo quy định tại Luật đấu thầu 2013 thì theo quy định tại khoản 8 Điều 4 thì có quy định như sau: Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm có các hoạt động như là lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Như vậy thì dịch vụ tư vấn là một hoạt động bao gồm có nhiều hoạt động khác nhau như là lập đánh giá báo cáo quy hoạch và hồ sơ, lập hồ sơ quan tâm hồ sơ mời sơ tuyển... và thực hiện đánh giá hồ sơ và nhiều hoạt động khác nữa nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật đưa ra. 

2. Xét duyệt gói thầu dịch vụ tư vấn

Dựa theo quy định tại Điều 42 của Luật Đấu thầu 2013 thì có quy định cụ thể về trúng duyệt thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:

Nhà thầu tư vấn là tổ chức xem xét, đề nghị trúng thầu khi mà đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

- Có hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất hợp lệ. Từ "hồ sơ đề xuất hợp lệ" có thể ngụ ý rằng hồ sơ đề xuất này đáp ứng đầy đủ và chính xác theo yêu cầu được nêu trong hồ sơ dự thầu. Điều này thường bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và luật pháp, cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp và khả năng thực hiện dự án một cách hiệu quả.

- Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu. Đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu là một tài liệu chứa thông tin về cách thức bạn đề xuất giải quyết một vấn đề cụ thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật, công nghệ và phương pháp đã được xác định trước. Đây là một phần quan trọng trong quá trình đấu thầu, thường được yêu cầu bởi các tổ chức hoặc doanh nghiệp khi họ tìm kiếm nhà cung cấp hoặc đối tác để thực hiện dự án hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ

- Có giá dự thầu sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá nếu có thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất, có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

-  Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trong trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu theo quy định

Còn nhà thầu tư vấn là cá nhân thì được xem xét đề nghị trúng thầu khi mà đáp ứng đủ các điều kiện như là:

- Nhà tư vấn là cá nhân có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu

- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Tuy nhiên nếu như mà dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc là cao hơn gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét trúng thầu. 

Như vậy thì việc xét duyệt đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thì đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức và nhà thầu tư vấn là cá nhân thì có những điều kiện cơ bản theo quy định của pháp luật. 

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Khi nhắc đến đánh giá hồ sơ dự thầu thì có thể hiểu đánh giá hồ sơ dự thầu chính là quá trình xem xét đánh giá và thực hiện việc so sánh các hồ sơ dự thầu mà các nhà thầu đã nộp để cung cấp sản phẩm hoặc là dịch vụ cụ thể. Qúa trình này thì thường sẽ diễn ra trong các hoạt động mua sắm công cộng hoặc là tư nhân nơi chính phủ, tổ chức phi chính phủ hoặc là doanh nghiệp dang tìm kiếm nhà cung cấp cho một dự án cụ thể. 

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được quy định cụ thể tại Điều 40 của Luật Đấu thầu 2013. Cụ thể

Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức thì sẽ áp dụng một trong các phương pháp như sau:

+ Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp nào đề xuất giá thấp nhất sẽ có cơ hội được chọn để thực hiện dự án, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc chọn theo phương pháp giá thấp nhất không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt, và người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

+ Phương pháp đánh giá cố định thì được áp dụng đối với những gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu. Điều này có nghĩa là bất kể tình hình thực tế thay đổi thế nào trong quá trình thực hiện, giá cả vẫn không thay đổi. Phương pháp này mang lại tính rõ ràng và dễ quản lý cho cả người mua và người bán, nhưng cũng cần được sử dụng một cách cân nhắc để đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu và chấp nhận các điều khoản và rủi ro.

+ Phương pháp kết hợp: Là phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và đánh giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu. 

+ Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thật cao, đặc thù. Phương pháp dựa trên kỹ thuật là một cách tiếp cận để đánh giá, lựa chọn và thực hiện quyết định dựa trên việc sử dụng các kỹ thuật, công nghệ và phân tích dữ liệu. Phương pháp này tập trung vào việc thu thập thông tin kỹ thuật, phân tích và áp dụng các giải pháp dựa trên khoa học và công nghệ để đạt được kết quả tốt nhất.

Đối với nhà thầu tư vấn là cá nhân, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có). Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu được xếp thứ nhất.

Tham khảo: Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu  hoặc Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn? 

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc là qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ.