Luật sư tư vấn:

1. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào(như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất dấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người...) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Thời gian tàng trữ dài hay ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này.

2. Vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưổi bất kỳ hình thức nào (cụ thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy...; trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đưồng sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện...; có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách...) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác.

3. Chiếm đoạt chất ma túy là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưõng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác.

Người nào thực hiện một trong các hành vi trên mà không có mục đích bán hoặc sản xuất các chất ma túy khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng nếu thỏa mãn một trong các trường hợp sau đây:

(1) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

(2) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khốỉ lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

(3) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

(4) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

(5) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

(6) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

(7) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khôi lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

(8) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

(9) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm Bộ luật hình sự khoản này.

Nếu với số lượng dưới mức nêu trên không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng Khoản 2 Điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính.