Điều kiện và thủ tục cần những gì ? Có cần phải mở công ty trước khi mở trung tâm tiếng anh hay không ? Nếu khó quá em có thể đứng tên mở công ty và trung tâm dc không ? (em sn 1996). 

Người gửi: K.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Điều kiện và thủ tục mở trung tâm tiếng Anh ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

 Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO

- Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  1. Việc người nước ngoài mở trung tâm tiếng anh tại Việt nam

Trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa (cho phép doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam tối thiểu ở mức như đã cam kết) đối với 11 ngành dịch vụ trong đó có Dịch vụ giáo dục. Xét trường hợp của bạn trai người Canada của bạn thì bạn ấy hoàn toàn có thể mở trung tâm tiếng anh bởi theo mã ngành “CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ” trong Biểu cam kết trên, nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy ngoại ngữ. 

 Ngoài ra theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thì tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, điều kiện để bạn trai bạn mở trung tâm Tiếng anh theo quy định về thủ tục tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP như sau:

1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

2. Có Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, nghĩa là Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:

a. Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

b. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể:

Cơ sở vật chất, thiết bị:

- Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

>> Xem thêm:  Hỏi về việc thành lập cơ sở dạy tiếng Anh và các biểu mẫu, giấy tờ cần có ?

- Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và 04 m2/người học đối với trung tâm dạy nghề;

- Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

- Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

- Xây dựng và thuê cơ sở vật chất:

+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ hai mươi năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tối đa là năm năm, các cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án;

+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới hai mươi năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là năm năm.

 Chương trình giáo dục:

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

 Đội ngũ nhà giáo:

Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

>> Xem thêm:  Xử phạt trung tâm ngoại ngữ hoạt động không đúng pháp luật

- Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

- Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

3. Có đủ năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể:

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

4. Có đủ năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể:

 Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

2. Thủ tục mở trung tâm Tiếng anh

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm Tiếng anh như sau:

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập (Điều 37) bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

>> Xem thêm:  7 câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn bằng tiếng anh

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:

Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định này.

d) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định này và các giấy tờ pháp lý liên quan;

đ) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định này.

Trình tự, thủ tục cho phép thành lập (Điều 38)

1. Nhà đầu tư làm 06 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc và nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn (tiếng anh & tiếng việt)

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời.

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm tra, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 39 của Nghị định này xem xét, quyết định.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra, các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.

6. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cho phép thành lập (khoản 4 Điều 39) : Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3. Việc bạn đứng tên mở trung tâm

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn là người Việt Nam, sinh năm 1996 (năm nay 19 tuổi)  theo đó bạn đã có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên bạn có thể đứng ra thành lập công ty, mở trung tâm Tiếng anh.

Điều kiện và thủ tục để mở Trung tâm Tiếng anh bạn có thể tham khảo tại đây.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. 

>> Xem thêm:  Hợp đồng lao động bằng tiếng anh - The Labor Contract

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp. 

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện mở trung tâm tiếng anh ?