Em có tham khảo thông tin trên mạng thì được biết giám đốc trung tâm cần có bằng ngoại ngữ. Vậy cho em hỏi nếu em học văn bằng 2 ngoại ngữ và học thêm chứng chỉ sư phạm, có kinh nghiệm trong ngành giáo dục liệu em có thể mở trung tâm được không ạ. Em cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý 

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT - Thông tư Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học 

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT  Thông tư Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học 

2. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo Điều 7 Thông tư 03/2011 quy định về Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì bạn sẽ  có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

Và Theo Điều 23 Thông tư 03/2011quy định Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

         Theo quy định trên và thông tin bạn cung cấp bạn thì bạn đang học Đại học Thương Mại chuyên ngành quản trị khách sạn, do đó hiện nay bạn không đủ điều kiện để trở thành giám đốc trung tâm.

Để trở thành giám đốc trung tâm bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Thứ nhất, bạn phải người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

Thứ hai, bạn phải có năng lực quản lý,

 Thứ ba, bạn đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học

Thứ tư, bạn đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục).

Như vậy, nếu bạn học văn bằng 2 ngoại ngữ và học thêm chứng chỉ sư phạm, có kinh nghiệm trong ngành giáo dục 3 năm, bạn đáp ứng đủ điều kiện để mở trung tâm và giám đốc thì bạn có quyền mở trung tâm ngoại ngữ và trở thành giám đốc trung tâm.

Thứ hai, Về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Khi bạn hoàn thành văn bằng 2 ngoại ngữ và học thêm chứng chỉ sư phạm, có kinh nghiệm trong ngành giáo dục 3 năm đủ điều kiện thành lập và trở thành giám đốc công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Theo Điều 9 Thông tư 03/2011 quy định về  Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Theo quy định trên, bộ hồ sơ bạn cần để thành lập trung tâm gồm :

1.Tờ trình xin thành lập trung tâm;

2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+  Cơ sở vật chất của trung tâm;

+  Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+  Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

3.Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

                 Theo quy định trên, sau khi chuẩn bị xong hồ sơ bạn đưa Hồ sơ lên nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh.Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ của bạn đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho bạn biết.

                   Hiện nay thông tư 03/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học  sẽ có hiệu lực và thay thế  thông tư số 03/2011/TT -  BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011. Do đó, sau khi bạn học xong văn bằng 2 bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ bạn có thể tham khảo về điệu kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ và điệu kiện trở thành giám đốc trung tâm tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT  

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê