Và gần đây công ty anh B có nguy cơ phá sản. Vậy cho tôi hỏi là nếu công ty anh B phá sản thì hợp đồng xây dựng có bị đình chỉ không? Nếu không bị đình chỉ thì lúc hoàn thiện công trình có được thanh toán số tiền theo hợp đồng không? Số tiền thanh toán có thể về đến tay tôi được không hay là số tiền đó buộc phải cho việc trả nợ của anh B? Cảm ơn luật sư và công ty nhiều !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

 

Luật phá sản 2014 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực ngày 1 thang 1 năm 2015

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dưng ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2015 có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năng 2015.

>> Xem thêm:  Tư vấn về tiêu chuẩn trong công tác xây dựng nền móng, thi công và nghiệm thu công trình ?

2. Luật sư tư vấn

Nếu công ty của B phá sản thì hợp đồng có bị đình chỉ không ?

Căn cứ Khoản 2 và khoản 7  điều 41 chấn dứt hợp đồng xây dựng tại nghi định 37/2015/NĐ-CP 

2. Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp quy định tại các Khoản 7 và 8 Điều này.

7.Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao thầu.

b) Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu.

Vậy trong trượng hợp bên Nhận thầu ( công ty B) bị phái sản thì bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng xây dựng

Đới với khoản tiền mà công ty B được thanh toán cho khối lượng công việc đã thực hiện

Khoản tiền mà công ty B được thanh toán cho khối lượng công việc đã thực hiện sẽ được xử lý theo thủ tục phá sản tại luật phá sản 2014.

>> Xem thêm:  Biểu phí bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định mới nhất hiện nay ?

Điều 54 Luật phá sản quy định:

"1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ."

Như vậy, nếu công ty bạn ký hợp đồng thầu phụ với công ty B thì công ty bạn có thể sẽ được thanh toán một phần giá trị nếu tài sản của công ty B không đủ để thanh toán cho các đối tượng.

Nếu người lao động của công ty bạn ký hợp đồng lao động với công ty B thì công ty B có nghĩa vụ phải trả lương cho người lao động làm việc để tạo ra được 50% giá trị công trình đó và được ưu tiên thanh toán thứ 2 sau chi phí phá sản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đóng thuế xây dựng làm hồ sơ hoàn công ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp . 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh công ty