Chào bạn !!! Công ty mình, vốn 100% Hàn Quốc hiện tại công ty mình đang làm thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh. Vậy, sau khi công ty mình được cấp giấy phép và đi vào hoạt động, thì công ty mình được ưu đãi các loại thuế gì? và trong thời gian bao lâu. Để được hưởng ưu đãi đó, thì bên mình phải thỏa các điểu kiện gì??? Chân thành cảm ơn.

Hiện nay, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi nhận các ưu đãi mà công ty được hưởng. 

Điều 39 Luật đầu tư năm 2014 quy định:Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Mã số dự án đầu tư.

2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

3. Tên dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

7. Thời hạn hoạt động của dự án.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Điều kiện để công ty anh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư 2014 quy định:

"2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ"

Hiện này tôi chưa nắm rõ Khu công nghiệp phước đông, Xã phước đông.Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh có thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư không? Có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm miễn 4 năm giảm 50% không? Xin trân thành cám ơn!

Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì huyện Gò Dầu thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

Khoản 2 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:
“2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.” 

Vậy doanh nghiệp bạn được hưởng ưu đãi này

Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp? Quá trình hình thành chính sáhc? Mục tiêu và biện pháp thực hiện chính sách? Kết quả của chính sách?

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Doanh nghiệp đang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuắt, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao công suất (gọi chung là đầu tư mở rộng) không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng mang lại. 

Trước kia, tại Điều 32 Luật Đầu tư 2005 quy định các nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 27, 28 của Luật Đầu tư thì sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chính sách này có mục đích cơ cấu lại nền kinh tế theo ngành nghề và vùng lãnh thổ. Nên việc dành những lợi ích nhất định cho những nhà đầu tư đầu tư vào ngành nghề và địa bàn nhất định là điều tất yếu. Tiếp nối Luật Đầu tư 2005, Luật Đầu tư 2014 vẫn dựa trên hai tiêu chí ngành nghề và địa bàn để xác định nhà đầu tư được hưởng ưu đãi. Tuy vậy, Luật Đầu tư 2014 quy định cụ thể và bổ sung thêm ba tiêu chí khác theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 2 điều 15 Luật Đầu tư 2014 để hưởng ưu đãi đầu tư. Ưu đãi về thuế cũng là một trong nhiều biện pháp ưu đãi đầu tư mà nhà nước ta chủ trương áp dụng nhằm đảm bảo sự phát triển đồng đều có định hướng của nhà nước đối với các ngành nghề và địa bàn kinh tế nhất định. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư