1. Các nội dung doanh nghiệp thẩm định giá cần công khai từ ngày 01/7/2024

Điều 6 Luật Giá 2023 (chưa có hiệu lực) quy định về việc công khai thông tin về giá, thẩm định giá như sau:

- Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm công khai các nội dung sau:

+ Danh sách thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp.

+ Thông tin cơ bản về hoạt động của doanh nghiệp gồm:

-> Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

-> Số lượng chứng thư đã phát hành hàng năm.

+ Bảng giá dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá.

- Hình thức công khai: Thông tin được công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp thẩm định giá và tại trụ sở chính, chi nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá.

- Thời hạn công khai:

+ Danh sách thẩm định viên về giá và thông tin cơ bản về hoạt động của doanh nghiệp được công khai trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thẩm định giá.

+ Bảng giá dịch vụ thẩm định giá được công khai trước khi áp dụng và được cập nhật khi có thay đổi.

- Lưu ý:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm cập nhật thông tin công khai một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền kiểm tra việc công khai thông tin của doanh nghiệp thẩm định giá.

- Việc công khai thông tin giá, thẩm định giá mang lại nhiều lợi ích như sau:

+ Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động giá cả, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

+ Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân so sánh giá cả trước khi quyết định mua hàng hóa, dịch vụ.

+ Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

+ Góp phần ổn định thị trường giá cả.

 

2. Hình thức công khai thông tin của doanh nghiệp thẩm định giá

Theo quy định tại Điều 6 Luật Giá 2023, việc công khai thông tin về giá, thẩm định giá được thực hiện theo các hình thức sau:

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử:

+ Đây là hình thức công khai phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay.

+ Áp dụng cho tất cả các loại thông tin quy định tại Điều 6 Luật Giá 2023.

+ Thông tin cần được đăng tải một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và dễ dàng tra cứu.

- Gửi văn bản:

+ Áp dụng cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Luật Giá 2023, cụ thể là thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan nhà nước quy định.

+ Văn bản cần được gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Đồng thời, cần được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá.

- Cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá:

+ Áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Giá 2023, bao gồm:

-> Danh sách, thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan nhà nước quy định giá.

-> Danh sách, thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan, tổ chức, cá nhân tự quyết định giá.

+ Thông tin cần được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Lưu ý:

+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lựa chọn hình thức công khai phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù của hoạt động kinh doanh.

+ Việc công khai thông tin cần được thực hiện thường xuyên và liên tục.

+ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra việc công khai thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

 

3. Lợi ích của việc công khai thông tin đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thị trường thẩm định giá

Việc công khai thông tin về giá, hoạt động thẩm định giá theo quy định của Điều 6 Luật Giá 2023 mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp thẩm định giá và thị trường thẩm định giá nói chung, cụ thể như sau:

- Đối với doanh nghiệp thẩm định giá:

+ Tăng cường uy tín và thương hiệu: Việc công khai thông tin đầy đủ, minh bạch giúp doanh nghiệp thẩm định giá khẳng định năng lực chuyên môn, sự chuyên nghiệp và uy tín trong hoạt động thẩm định giá. Từ đó, thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng cơ hội hợp tác với các đối tác.

+ Mở rộng thị trường: Việc công khai thông tin giúp doanh nghiệp thẩm định giá tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng ở khu vực mà doanh nghiệp chưa có nhiều hoạt động.

+ Tăng cường khả năng cạnh tranh: Doanh nghiệp thẩm định giá có thể sử dụng thông tin công khai để so sánh với các doanh nghiệp khác, từ đó đưa ra chiến lược cạnh tranh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút khách hàng.

+ Tạo dựng niềm tin với khách hàng: Việc công khai thông tin giúp khách hàng hiểu rõ hơn về năng lực, quy trình hoạt động và mức giá dịch vụ của doanh nghiệp thẩm định giá. Từ đó, khách hàng có thể đưa ra quyết định lựa chọn dịch vụ một cách tin tưởng và an tâm hơn.

+ Giảm chi phí marketing: Doanh nghiệp thẩm định giá có thể tiết kiệm chi phí marketing do thông tin về doanh nghiệp đã được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước, website của doanh nghiệp và các kênh truyền thông khác.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ: Doanh nghiệp thẩm định giá có ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và để giữ vững uy tín thương hiệu của mình.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước có thể dễ dàng theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá và kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có).

- Đối với thị trường thẩm định giá:

+ Tăng cường tính minh bạch: Việc công khai thông tin giúp thị trường thẩm định giá trở nên minh bạch hơn, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động: Doanh nghiệp thẩm định giá có thể dựa trên thông tin công khai để đánh giá thị trường, đưa ra dự báo và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường thẩm định giá.

+ Thu hút đầu tư: Thị trường thẩm định giá minh bạch, an toàn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

+ Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Việc công khai thông tin giúp người tiêu dùng có thể so sánh giá cả, chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp thẩm định giá khác nhau trước khi quyết định lựa chọn. Từ đó, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách tốt nhất.

- Đối với nền kinh tế:

+ Góp phần ổn định giá cả thị trường: Việc công khai thông tin về giá giúp người tiêu dùng có thể so sánh giá cả của các mặt hàng, dịch vụ khác nhau trước khi mua sắm. Từ đó, góp phần điều tiết cung cầu, ổn định giá cả thị trường.

+ Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh: Doanh nghiệp thẩm định giá phải cạnh tranh với nhau về giá cả và chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thẩm định giá và nền kinh tế nói chung.

Nhìn chung, việc công khai thông tin về giá, hoạt động thẩm định giá mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp, thị trường và nền kinh tế. Doanh nghiệp thẩm định giá cần thực hiện tốt nghĩa vụ này để góp phần xây dựng một thị trường thẩm định giá minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ngoài ra, việc công khai thông tin còn thể hiện sự tôn trọng của doanh nghiệp đối với khách hàng và đối với pháp luật. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời để khách hàng có thể đưa ra quyết định lựa chọn dịch vụ một cách sáng suốt.

Việc công khai thông tin về giá, hoạt động thẩm định giá là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện tốt nghĩa vụ này mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và thị trường thẩm định giá, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nghề dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.