1. Các hành vi doanh nghiệp thẩm định giá bị cấm thực hiện theo Luật Giá 2023

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá theo khoản 3 Điều 7 Luật Giá 2023 (chưa có hiệu lực):

- Hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

+ Sử dụng thông tin, bí mật kinh doanh của bên khác để cạnh tranh;

+ Đưa ra thông tin sai lệch, gây hiểu lầm về giá, dịch vụ thẩm định giá của mình hoặc của doanh nghiệp khác;

+ Ép buộc, đe dọa, dùng thủ đoạn khác để doanh nghiệp khác không tham gia thị trường dịch vụ thẩm định giá;

+ Gây rối, cản trở hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp khác.

- Cung cấp thông tin sai lệch:

+ Thông tin về trình độ, kinh nghiệm, năng lực của thẩm định viên về giá không chính xác;

+ Thông tin về năng lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của doanh nghiệp thẩm định giá không đúng sự thật;

+ Thông tin về giá dịch vụ thẩm định giá không chính xác, gây hiểu lầm cho khách hàng.

- Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho người có liên quan:

+ Cung cấp dịch vụ cho người có vốn đầu tư, cổ phần, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp thẩm định giá;

+ Cung cấp dịch vụ cho người là thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra, kiểm toán của doanh nghiệp thẩm định giá;

+ Cung cấp dịch vụ cho người có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu, thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra, kiểm toán của doanh nghiệp thẩm định giá.

- Kê khai hồ sơ không chính xác, không trung thực:

+ Kê khai sai về trình độ, kinh nghiệm, năng lực của thẩm định viên về giá;

+ Kê khai sai về năng lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của doanh nghiệp thẩm định giá;

+ Kê khai sai về giá dịch vụ thẩm định giá.

- Giả mạo hồ sơ:

+ Giả mạo hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

+ Giả mạo hồ sơ đăng ký hành nghề của thẩm định viên về giá.

- Phát hành khống chứng thư thẩm định giá:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá lập chứng thư thẩm định giá mà không thực hiện việc thẩm định giá hoặc kết quả thẩm định giá không đúng với giá trị thực tế của tài sản;

+ Sử dụng thông tin giả mạo để lập chứng thư thẩm định giá.

- Mua chuộc, hối lộ:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá đưa hối lộ cho cán bộ, công chức nhà nước để tác động đến kết quả thẩm định giá;

+ Nhận hối lộ từ khách hàng để làm sai lệch kết quả thẩm định giá.

- Cấu kết, thỏa thuận để làm sai lệch giá:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá thỏa thuận với khách hàng hoặc bên liên quan khác để làm sai lệch giá trị tài sản thẩm định giá;

+ Cung cấp thông tin sai lệch về giá trị tài sản thẩm định giá cho khách hàng hoặc bên liên quan khác.

- Thông đồng về giá, thẩm định giá:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá thông đồng với nhau để thống nhất giá dịch vụ thẩm định giá;

+ Doanh nghiệp thẩm định giá thông đồng với nhau để làm sai lệch kết quả thẩm định giá.

 

2. Hậu quả khi doanh nghiệp thẩm định giá vi phạm các hành vi cấm

Doanh nghiệp thẩm định giá vi phạm các hành vi cấm quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Giá 2023 sẽ phải chịu các biện pháp xử lý như sau:

- Xử phạt hành chính:

+ Phạt tiền: Mức phạt tiền đối với từng hành vi vi phạm cụ thể theo quy định.

+ Tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Doanh nghiệp sẽ bị tước giấy phép hoạt động nếu vi phạm một số hành vi nghiêm trọng như: Phát hành khống chứng thư thẩm định giá; Mua chuộc, hối lộ; Cấu kết, thỏa thuận để làm sai lệch giá; Thông đồng về giá, thẩm định giá.

+ Tước giấy chứng nhận hành nghề thẩm định viên về giá: Thẩm định viên trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị tước giấy chứng nhận hành nghề.

+ Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Thời hạn đình chỉ tối đa không quá 12 tháng.

- Hủy kết quả thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá do doanh nghiệp vi phạm thực hiện có thể bị hủy bỏ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hủy kết quả thẩm định giá có thể gây thiệt hại cho các bên liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.

- Bồi thường thiệt hại: Doanh nghiệp vi phạm có thể phải bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu hành vi vi phạm của doanh nghiệp gây ra thiệt hại.

- Khởi tố hình sự: Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, doanh nghiệp thẩm định giá và cá nhân có liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

- Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị:

+ Ghi nhận vào hồ sơ hành chính;

+ Công khai thông tin vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Để tránh những hậu quả nghiêm trọng do vi phạm các hành vi cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá cần:

+ Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;

+ Nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá;

+ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ thẩm định giá;

+ Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên;

+ Thực hiện minh bạch trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Việc tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng trách nhiệm của mình sẽ góp phần đảm bảo uy tín của doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của ngành thẩm định giá.

 

3. Tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thẩm định giá

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thẩm định giá đóng vai trò quan trọng đối với các cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. Dưới đây là một số lý do chính:

- Bảo đảm tính khách quan, trung thực và chính xác của kết quả thẩm định giá:

+ Các quy định pháp luật quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, phương pháp thẩm định giá, đảm bảo cho kết quả thẩm định giá được thực hiện một cách khách quan, trung thực và chính xác, phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản.

+ Việc tuân thủ pháp luật giúp hạn chế tối đa những sai sót, gian dối trong hoạt động thẩm định giá, góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

- Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường:

+ Hoạt động thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong việc định giá tài sản, tạo điều kiện cho các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, đầu tư được diễn ra một cách minh bạch, hiệu quả.

+ Việc tuân thủ pháp luật giúp tạo môi trường hoạt động lành mạnh cho các doanh nghiệp thẩm định giá, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Góp phần đảm bảo an ninh trật tự kinh tế:

+ Hoạt động thẩm định giá có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: thuế, ngân hàng, đầu tư, giải quyết tranh chấp,...

+ Việc tuân thủ pháp luật giúp đảm bảo tính chính xác của các thông tin về giá trị tài sản, góp phần phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, rửa tiền,...

- Nâng cao uy tín của ngành thẩm định giá:

+ Khi các doanh nghiệp thẩm định giá tuân thủ pháp luật, hoạt động thẩm định giá sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, uy tín, tạo dựng niềm tin cho khách hàng và các bên liên quan.

+ Việc nâng cao uy tín của ngành thẩm định giá sẽ góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan:

+ Các quy định pháp luật về hoạt động thẩm định giá quy định rõ ràng về trách nhiệm của các bên liên quan, đảm bảo quyền lợi của họ được bảo vệ.

+ Việc tuân thủ pháp luật giúp hạn chế tối đa những tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến giá trị tài sản, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên liên quan.

- Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp và cá nhân cần:

+ Nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật liên quan;

+ Tham gia các khóa đào tạo về hoạt động thẩm định giá;

+ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ thẩm định giá;

+ Thực hiện minh bạch trong hoạt động kinh doanh;

+ Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp uy tín.

Việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chính sách pháp luật mới về trường hợp yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thẩm định giá. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.