1. Doanh nghiệp thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá cho phép chúng ta xác định các giá trị tương đương giữa tiền và vật, đồng thời cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các hoạt động dân sự và tài chính thương mại như thanh lý tài sản, góp vốn doanh nghiệp, thế chấp tài sản, đánh giá thiệt hại, và thu hồi nợ. Trong mọi lĩnh vực và khía cạnh của đời sống và kinh tế, thẩm định giá được coi là một công cụ hiệu quả giúp đánh giá một cách khách quan giá trị của nhiều loại tài sản thông qua một thước đo chung là tiền tệ.

Theo quy định tại Điều 48 của Luật Giá năm 2023, các điều khoản liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá được quy định như sau:

- Doanh nghiệp thẩm định giá là tổ chức được thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của Luật này.

- Những cá nhân nắm giữ chức vụ và quyền hạn trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của nhà nước, sau khi hết thời gian giữ chức vụ, sẽ không được phép thành lập hoặc giữ chức danh, vị trí quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thẩm định giá trong khoảng thời gian được quy định trong pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp thẩm định giá được xác định là các tổ chức doanh nghiệp đã hoạt động và đã đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định để hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời, để thực hiện các dịch vụ này, họ cũng cần được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bởi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Giá 2023.

Hiện nay, dịch vụ thẩm định giá đã trở thành một phần không thể thiếu trong lĩnh vực tư vấn tài chính, đặc biệt là trong việc xác định giá trị của các tài sản trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường. Sự hiện diện của các doanh nghiệp thẩm định giá không chỉ giúp làm cho thị trường trở nên minh bạch hơn mà còn đóng góp vào sự phát triển hiệu quả của nền kinh tế. Ngoài ra, việc thẩm định giá chính xác cũng đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của các cá nhân và tổ chức trong xã hội.

 

2. Điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá

Theo quy định trong Khoản 1 Điều 51 của Luật Giá 2023, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Phải là người đại diện pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được ghi chú trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh.

- Là một thẩm định viên về giá trong doanh nghiệp đó.

- Có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm thẩm định viên về giá.

- Phải duy trì các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d của Khoản 1 Điều 45 Luật Giá 2023.

  + Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  + Phải có hợp đồng lao động, theo quy định của pháp luật về lao động, đang còn hiệu lực với doanh nghiệp mà họ làm thẩm định viên về giá, trừ trường hợp họ là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

  + Phải cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính, trừ trường hợp thẻ thẩm định viên về giá được cấp dưới 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hành nghề.

+ Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 của Điều 45 Luật Giá 2023 bao gồm:

Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

Những người đang bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang trong thời gian bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; người đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, giá, thẩm định giá mà chưa được xóa án tích;

Những người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đang bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

Những người đang bị tước thẻ thẩm định viên về giá theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Không nằm trong các trường hợp đã giữ vị trí người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong vòng 12 tháng đối với doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá lần đầu và 60 tháng đối với doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ lần 02 trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

 

3. Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Danh sách các tài liệu cần thiết để đăng ký thành lập một công ty bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ của công ty.

- Danh sách thành viên (cho công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên); danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần).

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thẩm định giá.

- Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là cá nhân); và giấy tờ pháp lý của tổ chức chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là tổ chức).

- Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là tổ chức); cùng với văn bản ủy quyền cử người đại diện.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá được đưa tới Phòng đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được xem xét nội dung.

- Quy trình nộp phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được tiến hành đồng thời với việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

- Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ cho người nộp, cũng như yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung (nếu cần).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Hoàn tất các thủ tục sau khi thành lập công ty thẩm định giá

- Khắc dấu công ty;

- Treo biển công ty tại địa chỉ trụ sở;

- Mở tài khoản ngân hàng của công ty và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;

- Kê khai và nộp thuế môn bài;

- In và sử dụng hóa đơn theo quy định;

- Góp vốn đầy đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bài viết liên quan: Thẩm định giá là gì? Khi nào cần thẩm định giá? Mục đích thẩm định giá 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!