1. Doanh nghiệp tham gia mua bán vàng miếng trực tiếp nộp đơn đăng ký cho ngân hàng nhà nước khi nào?

Hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Bên cạnh đó thì những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán vàng miếng cũng luôn luôn nhận được sự quan tâm của cá nhân tổ chức, doanh nghiệp. 

Theo quy định cuả pháp luật thì chậm nhất trong ngày làm việc liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức giao dịch mua, bán vàng miếng, Sở Giao dịch gửi thông báo mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 8) qua fax cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước theo số fax đã đăng ký.

Chậm nhất đến 17 giờ của ngày liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức mua, bán vàng miếng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước tại thông báo mua, bán vàng miếng.

Trong thời hạn là 30 phút kể từ khi mà sở giao dịch thông báo gia mua bán thì người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng doanh nghiệp sẽ nộp cho ngân hàng nhà nước đơn đăng ký mua bán bàng miếng theo mẫu tại phụ lục 10. ( Sở giao dịch thông báo bằng văn bản mức giá mua, bán vàng miếng của ngân hàng nhà nước cho người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia giao dịch theo mẫu tại phụ lục 9. 

Như vậy thì doanh nghiệp sẽ nộp đơn đăng ký mua bán vàng miếng khi mà sở giao dịch thông báo giá mua bán trong thời hạn là 30 phút kể từ khi có thông báo giá mua bán. 

2. Xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua, bán

Xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua bán trực tiếp vàng miếng là một trong những hoạt động cần thiết và quan trọng trong hoạt động mua bán vàng miếng trực tiếp. Do đó thì hoạt động xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua bán vàng miếng được thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013 quy định về quy trình mua bán vàng miếng. 

Ngân hành nhà nước hay còn gọi là sở giao dịch sẽ thực hiện việc xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua bán trong thời hạn 01 giờ kể từ thời điểm kết thúc việc nộp đơn đăng ký mua bán. 

Và việc kiểm tra tình hợp lệ của đơn đăng ký, mua bán và lập danh sách các đơn đăng ký hợp lệ, không hợp lệ và tổng hợp số liệu đăng ký mua bán. Đơn đăng ký mua bán sẽ không hợp lệ trong các trường hợp như sau:

- Đầu tiên có thể liệt kê đến đó là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không có đủ tư cách tham gia mua, bán vàng miêng nhưng vẫn nộp đơn đăng ký mua bán. 

- Có một trong các nội dung ghi tại đơn đăng ký mua, bán không đúng quy định như khối lượng đăng ký mua, bán cao hơn mức tối đa hoặc thấp hơn mức tối thiểu mà mỗi tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép đăng ký mua, bán; số liệu bằng số và bằng chữ không thống nhất; sửa chữa, tẩy xóa nội dung điền trong đơn đăng ký mua, bán; ghi không đầy đủ nội dung đơn đăng ký mua, bán...Việc ghi và thể hiện các thông tin đầy đủ và chính xác trong đơn đăng ký mua bán giúp duy trì tính ổn định của thị trường vàng và tránh tạo ra những sự không chắc chăn hoặc là biến động lớn trong giá cả vàng. Bên cạnh đó thì quy định và tuân thủ quy cách trong việc đăng ký mua bán vàng miếng là quan trọng để bảo đảm tính minh bạch, đáng tin cậy và ổn định của thị trường vàng. Việc xử lý sai sót hoặc vi phạm trong quá trình đăng ký là cần thiết để bảo vệ lợi ích của tất cả các bên tham gia thị trường. 

-  Tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không hợp lệ khi tiền đặt cọc nhỏ hơn giá trị đặt cọc hợp lệ tính theo công thức:

Giá trị đặt cọc hợp lệ = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng vàng miếng đăng ký mua, bán.

- Đơn đăng ký mua, bán nộp sau thời hạn quy định. Tức là trong thời hạn 30 phút kể từ khi mà sở giao dịch thông báo giá mua bán người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp cho ngân hàng nhà nước đơn đăng ký mua bán vàng miếng. 

Ngân hàng Nhà nước( sở giao dịch) xác định khối lượng vàng miếng mua, bán với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trên cơ sở đăng ký mua bán của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và phương án mua, bán vàng miếng và đã được phê duyệt. Xác định khối lượng vàng miếng mua, bán dựa trên đăng ký và phương án mua, bán giúp ngăn chặn tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa trong cung cấp và cầu cung vàng miếng trên thị trường. Điều này giúp ổn định giá cả vàng và tránh các biến động lớn. Ngoài ra thì việc xác định khối lượng vàng miếng mua, bán cho từng tổ chức tín dụng và doanh nghiệp dựa trên phương án đã được phê duyệt giúp kiểm soát rủi ro tài chính. Điều này đảm bảo rằng các giao dịch không gây ra tình trạng rủi ro lớn đối với các tổ chức và thị trường nói chung.

3. Tại sao cần quy định chặt chẽ về mua bán vàng miếng? 

Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Việc quy định chặt chẽ về mua bán vàng miếng là một phần quan trọng của quản lý tài chính và thị trường tài sản có giá trị cao như vàng. Dưới đây là một số lý do chính vì sao cần quy định chặt chẽ về mua bán vàng miếng:

- Bảo vệ người tiêu dùng: Quy định chặt chẽ giúp đảm bảo rằng người mua vàng miếng được bảo vệ khỏi các hành vi gian lận, làm giả, hoặc mua vàng miếng kém chất lượng. Điều này đặc biệt quan trọng với những người đầu tư hoặc mua vàng miếng để đảm bảo tính giá trị và độ tin cậy của tài sản của họ.

- Đảm bảo tính minh bạch: Quy định chặt chẽ giúp tạo ra một môi trường thị trường minh bạch, nơi các thông tin về mua bán vàng miếng được công bố công khai. Điều này giúp người mua vàng miếng có thông tin đầy đủ về giá cả và chất lượng sản phẩm.

- Ngăn chặn rửa tiền và hoạt động tài chính không hợp pháp: Mua bán vàng miếng có thể được sử dụng để giấu diếm hoạt động tài chính không hợp pháp hoặc để rửa tiền. Quy định chặt chẽ giúp chính quyền theo dõi và ngăn chặn các hoạt động không hợp pháp này.

- Ổn định thị trường: Quy định cũng có thể giúp duy trì sự ổn định trên thị trường vàng, ngăn chặn các biến động lớn trong giá cả vàng miếng. Điều này có thể giúp bảo vệ người mua và bán khỏi các rủi ro tài chính không mong muốn. Để có thể ổn định thị trường thì những quy định có liên quan đến việc mua bán vàng miếng cần có một số lưu ý đưa ra như là cần phải đặt ra quy định liên quan đến việc quản lý rủi ro tài chính cho các người tham gia thị trường, đặc biệt là các tổ chức tài chính, để đảm bảo tính ổn định của thị trường vàng trong trường hợp các biến động không mong muốn. Tạo các cơ quan giám sát để theo dõi giao dịch vàng miếng và các hoạt động liên quan. Điều này có thể bao gồm việc xác minh các giao dịch, theo dõi biến động giá cả vàng, và phát hiện sớm các dấu hiệu của thị trường không ổn định.

- Tuân thủ luật pháp: Quy định chặt chẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia vào giao dịch vàng miếng tuân thủ luật pháp và các quy định tài chính liên quan khác.

Tóm lại, quy định chặt chẽ về mua bán vàng miếng là cần thiết để bảo vệ các bên tham gia, đảm bảo tính minh bạch và an toàn của thị trường vàng, và ngăn chặn các hoạt động không hợp pháp.

Tham khảo thêm: Thời hạn xét đăng ký mua bán vàng miếng trực tiếp của doanh nghiệp với Ngân hàng nhà nước trong bao lâu?

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để có thể được tư vấn hỗ trợ chi tiết nhất