1. Đối tượng áp dụng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH với mục tiêu quan trọng về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và áp dụng cho hai nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Nhóm 1: Đây là nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023. Nhóm này bao gồm các đối tượng sau:

+ Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, và người lao động, bao gồm cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người nghỉ hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cũng bao gồm quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. Ngoài ra, còn bao gồm những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Đây là những người đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

+ Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

+ Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

+ Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Nhóm 2: Đây là nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 và có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng. Nhóm này bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

2. Thông báo điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP tại Hà Nội

Công văn số 3127/BHXH-CĐBHXH năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đang cung cấp thông tin quan trọng về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP. Nghị định 42/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 29/6/2023 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023. Mọi quy định trong Nghị định này sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

Trong khoảng thời gian chờ đợi việc hướng dẫn chi tiết từ Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và hướng dẫn cụ thể từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH Thành phố Hà Nội đề nghị sự phối hợp từ Bưu điện Hà Nội trong việc thực hiện các nội dung sau đây:

- Niêm yết thông báo điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH: BHXH Thành phố Hà Nội yêu cầu Bưu điện Hà Nội hiển thị thông báo về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH (thông báo gửi kèm dưới đây) tại các điểm chi trả trong thời gian thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng 07/2023. Thông tin này nhằm giúp người hưởng biết được cách lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 07/2023 sẽ tạm thời thực hiện theo mức hưởng tháng 06/2023.

- Yêu cầu hỗ trợ và giải đáp thắc mắc: BHXH Thành phố Hà Nội yêu cầu nhân viên trực tiếp thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng 07/2023 phối hợp với cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã để tuyên truyền và giải đáp các thắc mắc của người hưởng (nếu có) về các nội dung điều chỉnh theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

BHXH Thành phố Hà Nội mong muốn sự quan tâm và sự phối hợp tích cực từ Bưu điện Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào xuất phát trong quá trình thực hiện, BHXH Thành phố Hà Nội sẵn sàng để thông tin qua phòng Chế độ BHXH để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Nội dung Thông báo kèm theo Công văn có đề cập đến việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, một quyết định quan trọng từ Chính phủ được ban hành ngày 29/6/2023. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023, nhưng các quy định của nó sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Theo quyết định này, có những điều chỉnh cụ thể như sau:

- Đối với những người đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/2022), mức điều chỉnh là tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023.

- Đối với những người chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, (người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 01/07/2023), mức điều chỉnh là tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023.

- Riêng đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo khoản 1 của Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, nếu mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng, sẽ có điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Để đảm bảo kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 cho người hưởng, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Khi có Thông tư hướng dẫn từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội và hướng dẫn cụ thể từ BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định chính xác. Riêng đối với những người có Quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2023 và đã thực hiện tính lương cơ sở 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, các quy định cụ thể sẽ được áp dụng.

 

3. Thông báo điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP tại Tp. Hồ Chí Minh

Vào ngày 11/7/2023, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành Thông báo số 3347/TB-BHXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Thông báo này cho biết rằng, Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023.

Do đó, để đảm bảo tính kịp thời trong việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho tháng 7/2023 và tháng 8/2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Các điều chỉnh mới và phần chênh lệch tăng thêm cho tháng 7/2023 và tháng 8/2023 sẽ được xử lý và trả lại cho người hưởng tại kỳ chi trả của tháng 9/2023.

Xem thêm bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và địa điểm nộp? Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí?.

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến mail: lienhe@luatminhkhue.vn