>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Vấn đề của bạn đưa ra, do bạn không nêu cụ thể nên chúng tôi xin đưa ra các quy định liên quan để bạn tham khảo: (trong phần trả lời có sử dụng Luật BHYT 2008 sửa đổi bổ sung 2014 và Nghị đinh số 62/2009/NĐ-CP).

Thứ nhất, con bạn dưới 6 tuổi ( chưa đủ 72 tháng tuổi) thì theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 quy định đây là trường hợp được hưởng 100 % chi phí khám chữa bệnh do Quỹ BHYT chi trả, và cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT:

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc khám bệnh, chữa bệnh không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định (trường hợp cấp cứu) thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng quy định tại Điều 21 Luật BHYT  2008 sửa đổi bổ sung 2014 [...]"

Như vậy, do đây là trường hợp cấp cứu nên con bạn sẽ vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, không phụ thuộc vào nơi đăng kí bảo hiểm y tế.

Về hỗ trợ chi phí vận chuyển bệnh nhân, theo Điều 21 Luật BHYT người tham gia BHYT được Quỹ BHYT chi trả chi phí

"1.khám chữa bệnh thông thường gồm :

- Khám bệnh, kể cả khám để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế;

- Ngày giường điều trị nội trú;

- Các dịch vụ kỹ thuật theo danh mục và giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thuốc, hóa chất, dịch truyền có trong danh mục theo quy định của Bộ Y tế;

- Thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục, nhưng đã được phép lưu hành tại Việt Nam theo chỉ định của cơ sở KCB, quỹ BHYT chi trả 50% chi phí thuốc này đối với các trường hợp: Người đã có thời gian tham gia BHYT liên tục đủ 36 tháng trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi; các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ quản lý được hưởng chế độ khám chữa bệnh miễn phí theo quy định nay nghỉ hưu, chuyển ngành đang tham gia BHYT.

- Máu và các chế phẩm của máu theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế có trong danh mục của Bộ Y tế.

- Khám thai định kỳ và sinh con.

2. Chi phí DVKT cao, chi phí lớn trong danh mục Bộ Y tế quy định

3. Chi phí vận chuyển từ bệnh viện tuyến huyện trở lên đối với các đối tượng: Người có công với cách mạng; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Người nghèo; Người cận nghèo; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn."

Như vậy , con bạn có thể được hưởng chi phí vận chuyển ra ra bệnh viện nhi Thanh Hóa.

Thứ hai, nếu con bạn trên 6 tuổi, thì sẽ không được hưởng 100% chi phí, mà sẽ áp dụng ưu đãi đối với học sinh , sinh viên cụ thể:

Khi bị bệnh, HS,SV KCB đúng quy định của Luật BHYT hoặc đến KCB (khám chữa bệnh) trong tình trạng cấp cứu được thanh toán chi phí theo giá viện phí hiện hành, cụ thể:

1. 100% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành; 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

2. 80% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB cao hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

3. 80% chi phí dịch vụ kỹ thuật cao (DVKTC), chi phí lớn cho một lần sử dụng DVKTC đó nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

Và trường hợp này không được hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Thủ tục để hưởng BHYT , bạn cần xuất trình :

1. Thẻ BHYT

2.Chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ )

-Giấy tờ khác (nếu có) để được hưởng đúng tuyến.

- Giấy giới thiệu chuyển viện đúng tuyến chuyên môn (gồm bản gốc Giấy giới thiệu chuyển lên Bệnh viện và bản photo các giấy giới thiệu chuyển lần lượt từ tuyến đăng ký ban đầu lên tuyến trên)

- Giấy ra viện hoặc giấy hẹn khám lại của Bệnh viện.