1. Đơn vị tư vấn được thuê để tổ chức lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2023 quy định Bên mời thầu trong một quy trình đấu thầu bao gồm hai thành phần chính:

- Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn: Đây là bên mời thầu có vai trò quyết định và tổ chức các hoạt động liên quan đến đấu thầu. Chủ đầu tư có thể là một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc đầu tư vào một dự án cụ thể.

- Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Đây là bên mời thầu có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc bổ nhiệm để tiến hành quản lý và tổ chức đấu thầu. Cơ quan này thường có trách nhiệm phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định về việc tổ chức đấu thầu. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu thường là một tổ chức hoặc đơn vị chuyên nghiệp có kinh nghiệm và đủ năng lực để thực hiện công việc này một cách hiệu quả.

Đồng thời, theo quy định tại điều 79 Luật Đấu thầu năm 2023 quy định như sau: 

Trách nhiệm của bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự cẩn trọng, minh bạch và tuân thủ đúng quy trình. Dưới đây là các trách nhiệm cụ thể của bên mời thầu:

- Đối với lựa chọn nhà thầu:

+ Chuẩn bị và tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá các hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự thầu.

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia (trong trường hợp là đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn).

+ Yêu cầu nhà thầu làm rõ các hồ sơ quan tâm và dự thầu.

+ Trình duyệt và kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu.

+ Bảo mật thông tin và tài liệu liên quan.

+ Cung cấp thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong phạm vi công việc được giao.

- Đối với lựa chọn nhà đầu tư:

+ Chuẩn bị và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia.

+ Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự thầu.

+ Trình duyệt và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

+ Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư và quản lý hợp đồng.

+ Hủy thầu khi cần thiết.

+ Bảo mật thông tin và tài liệu liên quan.

+ Lưu trữ thông tin liên quan.

+ Giải quyết kiến nghị.

+ Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu hàng năm.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền.

- Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và quy định khác có liên quan.

 

2. Trách nhiệm của chủ đầu  theo quy định 

Căn cứ theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu năm 2023 quy định về Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu là một quy trình quan trọng, đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ đúng quy trình. Dưới đây là các trách nhiệm chi tiết của chủ đầu tư:

- Phê duyệt các nội dung:

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các hồ sơ liên quan.

+ Phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn.

+ Phê duyệt hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.

+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức thẩm định các nội dung quy định: Thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định.

- Ký kết và quản lý hợp đồng:

+ Ký kết và quản lý hợp đồng với nhà thầu.

+ Ký kết và quản lý thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung.

+ Thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo quy định.

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia và nhân sự:

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đáp ứng yêu cầu.

+ Quyết định xử lý trường hợp nhân sự không đáp ứng yêu cầu.

- Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.

- Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu.

- Bảo mật thông tin và lưu trữ:

+ Bảo mật thông tin và tài liệu liên quan.

+ Lưu trữ thông tin liên quan theo quy định.

- Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu hàng năm.

- Hủy thầu đối với trường hợp cần thiết.

- Cung cấp thông tin và giải trình: Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

3. Trách nhiệm của tổ chuyên gia theo quy định 

Theo quy định tại Điều 80 Luật Đấu thầu năm 2023 quy định về Trách nhiệm của tổ chuyên gia trong quá trình đấu thầu là một phần quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý và thực thi các quy định pháp luật. Tổ chuyên gia phải tiến hành lập và đánh giá các loại hồ sơ như hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu và yêu cầu. Họ cũng phải thực hiện việc bảo mật thông tin, tài liệu liên quan và cung cấp thông tin khi được yêu cầu bởi các bên liên quan.

Ngoài ra, tổ chuyên gia còn phải đề xuất các phương án xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Điều này nhằm đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng quy trình.

Tương tự, tổ thẩm định cũng phải hoạt động độc lập, khách quan và bảo mật thông tin, tài liệu liên quan. Họ có trách nhiệm yêu cầu cung cấp đầy đủ tài liệu từ phía chủ đầu tư và bên mời thầu. Thêm vào đó, họ phải cung cấp thông tin và giải trình việc thực hiện trách nhiệm của mình khi được yêu cầu bởi các bên liên quan. Tổ thẩm định cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về kết quả thẩm định và các công việc được giao.

Cuối cùng, nhà thầu và nhà đầu tư cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ đấu thầu, cung cấp thông tin và giải trình việc thực hiện trách nhiệm theo yêu cầu của các bên liên quan. Họ cũng phải thực hiện đúng các nội dung đã ký kết trong hợp đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đúng đắn trong mọi hoạt động đấu thầu.

Tổ chuyên gia, tổ thẩm định, nhà thầu và nhà đầu tư đều đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình đấu thầu. Trách nhiệm của họ bao gồm việc lập và đánh giá hồ sơ, bảo mật thông tin, cung cấp thông tin và giải trình khi cần thiết. Họ cũng phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật và các văn bản pháp luật liên quan để đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra một cách minh bạch, trung thực và đúng đắn.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công trong đầu tư, xây dựng công trình

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.