1. Các tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức tư vấn trong lĩnh vực phát triển đô thị?

Theo Quyết Định 439/QĐ-BXD năm 2022, hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây Dựng được chặt chẽ quy định theo tiêu chí xét công nhận, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị.

- Năng lực hành vi dân sự và pháp lý:

+ Cá nhân tư vấn cần có đủ năng lực hành vi dân sự, tuân thủ quy định của pháp luật.

+ Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần có giấy tờ chứng minh về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.

- Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:

+ Cá nhân cần có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, liên quan đến lĩnh vực thực hiện tư vấn.

+ Yêu cầu tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Pháp lý và doanh nghiệp: Tổ chức tư vấn phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

Đội ngũ cá nhân tư vấn: Yêu cầu có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng đầy đủ tiêu chí quy định, phù hợp với lĩnh vực tư vấn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhìn chung, theo Quyết Định 439/QĐ-BXD, tổ chức và cá nhân tư vấn viên phải tuân thủ một loạt các tiêu chí chặt chẽ về năng lực hành vi, pháp lý, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm. Điều này nhấn mạnh sự chuyên nghiệp và chất lượng của người tư vấn, đảm bảo rằng hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phát triển đô thị được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững. Cá nhân tư vấn cần phải thể hiện đầy đủ năng lực hành vi dân sự và pháp lý, cùng với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phát triển đô thị. Tổ chức tư vấn, ngoài việc phải tuân thủ quy định pháp luật và là doanh nghiệp theo quy định, còn phải có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí tương tự, nhằm đảm bảo chất lượng và sự đa chiều trong hoạt động tư vấn.

Hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt này nhấn mạnh cam kết của Bộ Xây Dựng đối với sự chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây Dựng. Sự đồng thuận giữa cá nhân và tổ chức tư vấn với các tiêu chí này chính là chìa khóa để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngành, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu suất của các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực phát triển đô thị.

 

2. Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng có trách nhiệm như thế nào đối với mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng?

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 3 Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức và cá nhân tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành xây dựng: Quyết Định 439/QĐ-BXD năm 2022 quy định như sau:

- Vụ pháp chế định kỳ:

Vụ Pháp chế định kỳ tiến hành rà soát và đánh giá hoạt động của Mạng Lưới Tư Vấn Viên. Nhiệm vụ quan trọng này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hoạt động mà còn thể hiện cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm của Bộ. Công bố công khai danh sách cá nhân và tổ chức tư vấn, đặc biệt là những người vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện được ít nhất 01 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khoảng thời gian 36 tháng là bước quan trọng để duy trì uy tín và độ chính xác của Mạng Lưới.

- Vụ kế hoạch tài chính và văn phòng Bộ:

Vụ Kế hoạch Tài chính, phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế tổng hợp, đề xuất, và phân bổ kinh phí cho xây dựng, quản lý, và vận hành Mạng Lưới Tư Vấn Viên. Sự hiệu quả của mạng lưới này không chỉ phụ thuộc vào kiến thức chuyên sâu mà còn là sự quản lý tài chính linh hoạt và hiệu quả.

- Các đơn vị thuộc Bộ sẽ hợp tác chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc rà soát hồ sơ công nhận tư vấn viên. Họ cũng sẽ đóng góp vào quá trình giới thiệu tổ chức và cá nhân có đủ năng lực tham gia Mạng Lưới Tư Vấn Viên. Mục tiêu là xây dựng và mở rộng Mạng Lưới với những tư vấn viên có năng lực và kỹ năng xuất sắc, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Xây Dựng.

Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ Xây dựng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác, chính là bảo đảm cho sự thành công của Mạng Lưới Tư Vấn Viên và đồng thời thể hiện tinh thần cam kết và trách nhiệm đối với sự phát triển ổn định và bền vững của ngành Xây Dựng. Bằng cách thực hiện đánh giá định kỳ và công bố công khai danh sách các tư vấn viên, đặc biệt là những người vi phạm pháp luật, Vụ Pháp Chế không chỉ giữ cho hoạt động trong mạng lưới minh bạch mà còn đảm bảo tính chất lượng và trách nhiệm của nó. Sự phối hợp giữa Vụ Kế Hoạch Tài Chính và Văn Phòng Bộ với Vụ Pháp Chế không chỉ đảm bảo tài chính linh hoạt mà còn tập trung vào quản lý và vận hành hiệu quả của Mạng Lưới. Ngoài ra, sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc rà soát và giới thiệu tư vấn viên mới cho Mạng Lưới Tư Vấn Viên là chìa khóa để xây dựng và mở rộng mạng lưới với những người có đủ năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành Xây Dựng.

 

3. Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng có trách nhiệm như thế nào đối với hoạt động của Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng?

Dựa vào Điều 2 của Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2022, Vụ Pháp chế được chỉ định là đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm chung và thống nhất trong việc quản lý và vận hành Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng. Đồng thời, theo điểm a khoản 1 Điều 3 Bộ tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên, các quy định cụ thể như sau:

- Vụ Pháp chế:

+ Định kỳ thực hiện rà soát và đánh giá hoạt động của Mạng lưới tư vấn viên.

+ Công bố công khai danh sách cá nhân, tổ chức tư vấn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện được tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian 36 tháng kể từ ngày công bố trên Mạng lưới tư vấn viên.

- Vụ kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp, đề xuất và phân bổ kinh phí xây dựng, quản lý, và vận hành Mạng lưới tư vấn viên.

- Các đơn vị khác: Phối hợp với Vụ Pháp chế trong rà soát hồ sơ công nhận tư vấn viên, giới thiệu tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tham gia Mạng lưới tư vấn viên.

Vụ Pháp Chế có trách nhiệm thực hiện đánh giá định kỳ và công bố danh sách những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện được hợp đồng tư vấn. Thời gian 36 tháng được xác định từ ngày công bố trên Mạng lưới tư vấn viên. Bộ tiêu chí áp dụng trừ mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tuân theo quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này nhấn mạnh sự đặc biệt và tính chuyên sâu của quy định đối với lĩnh vực tư vấn pháp luật. Các trách nhiệm cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ, như Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính, và các đơn vị khác, được xác định rõ ràng. Vụ Pháp chế định kỳ thực hiện rà soát và đánh giá hoạt động của Mạng lưới tư vấn viên, đồng thời công bố danh sách các cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật. Quyết định này còn đề cập đến sự đặc biệt của Mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật về tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách nội dung sau: Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án là gì?

Để giúp quý khách giải quyết mọi thách thức này, chúng tôi đã thiết lập Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia luật sư tận tâm và có kinh nghiệm sẽ sẵn sàng lắng nghe và cung cấp giải pháp pháp lý chính xác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý và phản hồi một cách nhanh chóng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.