1. Tiêu chí xét tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực kiến trúc đối với tổ chức tư vấn 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng, để được công nhận, tổ chức và cá nhân tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với cá nhân tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc:

- Năng lực hành vi dân sự: Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Cá nhân cần có chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc. Nếu chứng chỉ được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, nó phải được công nhận hoặc chuyển đổi theo quy định về kiến trúc. Hoặc cá nhân cần có trình độ chuyên môn đào tạo từ đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực thực hiện tư vấn và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên thuộc lĩnh vực kiến trúc, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với tổ chức tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc:

- Loại hình tổ chức: Tổ chức phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia hoạt động về kiến trúc hoặc hoạt động tư vấn, thành lập theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện hoạt động: Tổ chức phải đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc. Hoặc có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí quy định cho cá nhân tư vấn, phù hợp với lĩnh vực tư vấn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổ chức và cá nhân cần tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt này để đảm bảo rằng họ có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kiến trúc một cách hiệu quả. Tổ chức và cá nhân muốn được công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực kiến trúc, cần tuân thủ một số yêu cầu nghiêm ngặt. Đối với cá nhân, điều kiện bao gồm đủ năng lực hành vi dân sự, giấy tờ cư trú hoặc giấy phép lao động (đối với người nước ngoài), chứng chỉ hành nghề kiến trúc hoặc trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đủ. Đối với tổ chức, cần là doanh nghiệp hoặc tổ chức được thành lập theo quy định, đáp ứng điều kiện hoạt động kiến trúc hoặc có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đủ điều kiện.

Tất cả những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng những tổ chức và cá nhân tham gia vào mạng lưới tư vấn viên có đầy đủ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực kiến trúc. Quy trình xét công nhận này giúp tăng cường chất lượng và đáng tin cậy của các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quan trọng này của nền kinh tế.

 

2. Tiêu chí xét tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023, các yêu cầu cụ thể cho tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản được đặt ra như sau:

Đối với cá nhân Tư vấn:

- Năng lực hành vi dân sự: Cá nhân cần đảm bảo đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động: Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.

- Chứng chỉ hành nghề: Cá nhân cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc trình độ chuyên môn và kinh nghiệm từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đồng thời có ít nhất 05 năm kinh nghiệm.

Đối với tổ chức Tư vấn:

- Là doanh nghiệp: Tổ chức cần phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia hoạt động về kinh doanh bất động sản hoặc hoạt động tư vấn, được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện và nhân sự: Tổ chức phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nếu thực hiện tư vấn liên quan đến dịch vụ môi giới bất động sản, hoặc có ít nhất 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản nếu liên quan đến sàn giao dịch bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nếu liên quan đến dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Hoặc tổ chức cũng có thể có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng các yêu cầu tương tự như cá nhân tư vấn.

Những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng cả cá nhân và tổ chức tham gia vào mạng lưới tư vấn viên có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

 

3. Tại sao cần đưa ra quy định tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành xây dựng đối với tổ chức tư vấn

Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023 đặt ra một số điều kiện và quy định cụ thể về đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng đối với tổ chức tư vấn. Theo đó, việc đăng ký tham gia mạng lưới cho tổ chức tư vấn được thực hiện thông qua Mẫu 02 theo Bộ Tiêu chí Công nhận Tổ chức, Cá nhân thuộc Mạng lưới Tư vấn viên Hỗ trợ Doanh nghiệp ngành Xây dựng. 

- Tổ chức tư vấn cần điền đầy đủ thông tin theo Mẫu 02 theo quy định của Bộ Tiêu chí Công nhận. Hồ sơ đăng ký phải kèm theo các tài liệu, chứng chỉ, và thông tin hỗ trợ khác theo yêu cầu của mẫu.

​- Thời hạn đăng ký được quy định trong quyết định, và tổ chức tư vấn cần tuân thủ thời gian quy định để đảm bảo tính kịp thời và hợp pháp.

- Tổ chức tư vấn sau khi đăng ký sẽ được đánh giá và thông tin về hoạt động của họ sẽ được công bố công khai. Mọi vi phạm và hành vi không đúng quy định sẽ được công bố trên Mạng lưới Tư vấn viên, tăng cường tính minh bạch và quản lý chất lượng của Mạng lưới.

- Trong trường hợp cần thiết, tổ chức tư vấn có trách nhiệm bổ sung thông tin, điều chỉnh hoặc cập nhật các tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Tổ chức tư vấn phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chí và quy định theo Bộ Tiêu chí Công nhận, đảm bảo chất lượng và uy tín trong hoạt động tư vấn của mình.

​- Tổ chức tư vấn sẽ được kết nối và hợp tác trong Mạng lưới Tư vấn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng.

Tóm lại, quy định của Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023 là một bước quan trọng để đảm bảo chất lượng và uy tín của các tổ chức tư vấn hoạt động trong ngành Xây dựng thông qua việc tham gia và tuân thủ các điều kiện đăng ký trên Mạng lưới Tư vấn viên.

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách nội dung sau: Tư vấn viên pháp luật có phải bồi hoàn thiệt hại khi tư vấn không?

Để giúp quý khách giải quyết mọi thách thức này, chúng tôi đã thiết lập Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia luật sư tận tâm và có kinh nghiệm sẽ sẵn sàng lắng nghe và cung cấp giải pháp pháp lý chính xác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý và phản hồi một cách nhanh chóng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.