Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động tư vấn"

hoạt động tư vấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động tư vấn.

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV ?

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV ?
Hiện tại Công Ty chúng tôi có nhu cầu xin cấp phép "Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV" Quý luật sư vui lòng tư vấn việc xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV. Công ty chúng tôi hiện đang hoạt động trên địa bàn Tp.HCM. Xin cảm ơn!

Quy định mới về hoạt động tư vấn pháp luật

Quy định mới về hoạt động tư vấn pháp luật
Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp.

Nâng cao hiệu quả lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật

Nâng cao hiệu quả lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật
Trong những năm qua, chúng ta vừa thực hiện, vừa tìm tòi cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực tiễn ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc chung của toàn xã hội, cần đa dạng về hình thức hoạt động, chủ thể thực hiện, phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng. Trong đó, hoạt động tư vấn pháp luật là một kênh không thể thiếu để hỗ trợ và lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật c

Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2015 thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2015 thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2015 thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/04/2015