Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động tư vấn"

hoạt động tư vấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động tư vấn.

Điều kiện tư vấn hoạt động quản lý ?

Điều kiện tư vấn hoạt động quản lý ?
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi mong các luật sư giải đáp giúp tôi Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100% vốn của Nhật. Trong đăng ký kinh doanh ngành nghề chúng tôi đăng ký có ngành nghề Tư vấn quản lý.