Người gửi : Triệu Tòn Pham

Luật sư trả lời:

Luật Minh Khuê xin gửi bạn mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

................, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Căn cứ: – Hợp đồng lao động số ……………..

              – …………………… (Phần này ghi các căn cứ văn bản cho đề nghị thay đổi vị trí công việc)

>> Xem thêm:  Tư vấn hệ số lương sau khi chuyển công tác ?

Kính gửi: Công ty ……………………….

– Phòng Nhân sự

– Ban Giám đốc

Tôi là: …………………………………………………………………………….

Đang làm việc tại bộ phận: ……………………………………………………...................................................................................

Từ năm: …………………………………………………………………………....................................................................................

Nội dung: …………………………………………………………………………...................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………………...................

(Phần nội dung này trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc thuyên chuyển vị trí, bộ phận cho người lao động là hợp lý)

>> Xem thêm:  Khi chuyển công ty được nhận tiền bảo hiểm một lần hay không?

 

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động về một vị trí, bộ phận làm việc mới mong muốn cụ thể nhất có thể)

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Trả lương đúng quy định ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Chuyển công tác ngoài tỉnh có phải bồi thường chi phí đào tạo thạc sĩ ?