Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam theo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, tất cả mọi vấn đề liên quan đến mọi mặt cũng như quyền lợi của đất nước, các quan hệ với các quốc gia khác cũng đều nằm dưới những chủ trương và chính sách của Đảng. 

Do đó có thể khẳng định rằng, được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam là một niềm tự hào cũng như vinh dự của một công dân. Tuy nhiên, để có thể trở thành một Đảng viên thì đòi hỏi bạn phải là những người ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt và không ngừng rèn luyện bản thân. Do vậy, Luật Minh Khuê hân hạnh mang đến các bạn bài viết về Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về các nội dung cũng như các vấn đề liên quan đến bài thu hoạch này. 

 

1. Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

Từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam đã luôn kiên định nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhờ vậy mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi qua rất nhiều thành tựu và thắng lợi.

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan. Theo đó, vai trò lãnh đạo của Đảng được thực hiện qua các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ trương của Đảng ta là xây dựng Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân, đây là chủ trương lớn, có tính chất quyết định đối với công cuộc đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, Đảng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước thể chế hóa chủ trương của Đảng thành các chính sách và pháp luật. Tổ chức thực hiện thông qua bộ máy Nhà nước, đảm bảo chủ trương, chính sách của Đảng đi vào đời sống thực tiễn, thiết thực và gần gũi với nhân dân.

Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đủ trình độ , kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng giao cho, tận tâm và hết lòng với công việc. Đồng thời, tất cả mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước được Đảng lãnh đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát một cách thường xuyên.

>> Xem thêm: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên?

 

2. Điều kiện cơ bản để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ở các cấp trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Điều lệ Đảng quy định những tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng như sau:

Thứ nhất, người xin vào Đảng phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích của cá nhân, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc.

Có đạo đức và lối sống lành mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng.

Thứ hai, Đảng viên là công dân Việt nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đủ tiêu chuẩn của Đảng viên. 

 

3. Nội dung cơ bản của bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên

Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên với ý nghĩa là cơ sở để xét duyệt tư cách Đảng viên. Do đó, bài thu hoạch này phải thể hiện được sự am hiểu và tiếp thu qua quá trình học tập, rèn luyện, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến lịch sử hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu Đảng gặt hái được trong thời kỳ dựng xây đất nước. 

Theo đó, bài thu hoạch cần phải thể hiện được một số nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất: Xác định vai trò, vị thế, nhiệm vụ của Đảng viên. Tức là cần trả lời cho những câu hỏi: Đảng viên là ai? Đảng viên đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng? Nhiệm vụ của người Đảng viên là gì?

Thứ hai: Thể hiện quyết tâm trong việc rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên để đạt được các tiêu chuẩn đã đề ra trong Điều lệ Đảng về bản lĩnh chính trị, năng lực, nhận thức, kiến thức, phẩn chất, lối sống, không ngừng nỗ lực cố gắng, rèn luyện để xứng đáng với tư cách Đảng viên - người chiến sĩ trong thời đại xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng là những người vì nhân dân mà phục vụ.

Thứ ba: Liên hệ bản thân, càn nêu lên những cảm nghĩ của mình với những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa. Đồng thời, người lập cần ghi rõ lời hứa của bản thân với tư cách là một Đảng viên - luôn tuân thủ đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

>> Xem thêm: Điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào?

 

4. Mẫu bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên

Để quý khách hàng có thêm thông tin tham khảo khi thực hiện Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên, Luật Minh Khuê xin gửi tới các bạn mẫu bài thu hoạch sau đây: 

Trải dài theo dòng lịch sử của nước nhà, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng Cách mạng Việt nam đã đi hết từ thắng lợi này cho tới thắng lợi khác. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, có cương lĩnh, có đường lối, chủ trương soi sáng chỉ đường đã dần tạo ra cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc cho toàn thể dân tộc ta. Như vậy, đối với những ai có cơ hội được học tập, nghiên cứu, hiểu biết nhiều về lý tưởng của Đảng, chắc hẳn sẽ đều mong muốn một ngày nào đó mình sẽ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành một Đảng viên ưu tú.

Để được vào Đảng thì chúng ta phải là những quần chúng tiên tiến, tích cực rèn luyện và học hỏi, phấn đấu, hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng. Vì vậy, trong bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cùng nhau đưa ra những yếu tố, mục tiêu để có thể lấy đó làm động lực, nguyên tắc và kim chỉ nam để luôn phấn đấu noi theo.

Thứ nhất, cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, vào Đảng để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người Đảng viên, được Đảng và nhân dân tin cậy yêu mến.

Khi trở thành Đảng viên, người Đảng viên đã mang trong mình một trách nhiệm cao cả, dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Trong quá trình phấn đấu vào Đảng hay trong quá trình hoạt động tại Đảng thì người Đảng viên cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Thứ hai, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở việc nhận thức đúng đắn và kiên định trong mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, không lung lay ý chí, quyết tâm.

Muốn như vậy, người Đảng viên cần thường xuyên rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị - xã hội đồng thời với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Thứ ba, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để trở thành Đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.

Luôn phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ tư, gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Người phấn đầu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời chú trọng mở rộng quan hệ xã hội như việc gắn bó với tập thể, với nhân dân với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, tôn trọng, quan tâm giúp đỡ mọi người va tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc...

Thứ năm, tích cực tham gia xây dựng cơ sở, việc tích cực này có thể thông qua các hành động như : quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phóng trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do Đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo...

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một số vấn đề khác có liên quan đến Đảng viên. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê. 

 

6. Câu hỏi thường gặp về Đản viên Đảng cộng sản Việt Nam

6.1 Khái niệm về Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam, từ Đảng viên có thể hiểu là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ có Đảng cộng sản tồn tại hợp pháp và lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

 

6.2 Khái niệm về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam?

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến các vấn đề pháp luật, quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết tại: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.