Hoãn phiên toà là một trong những hoạt động tố tụng được tiến hành trong quá trình xét xử vụ án do Hội đồng xét xử thực hiện khi phát sinh một trong những căn cứ pháp lý cần được hoãn phiên toà xét xử. Trong những nguyên nhân được hoãn phiên toà là do đương sự gặp phải một sự cố bất khả kháng nào đó và làm đơn xin hoãn xét xử phiên toà. Vậy, mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên toà được trình bày như thế nào? Hãy cùng Luât Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây. 

 

1. Hoãn phiên toà xét xử là gì?

Hoãn phiên toà có thể được hiểu là viêc chuyển thời điểm xét xử, tiến hành phiên toà đã được định trước sang một thời điểm khác muộn hơn để đáp ứng được yêu cầu của người tham gia tố tụng và chỉ được thực hiện khi có căn cứ do luật định. Khi đến thời điểm sau khi xin hoãn, vụ án sẽ được tiến hành xét xử.

 

2. Những trường hợp hoãn phiên toà xét xử

2.1. Những trường hợp hoãn phiên toà xét xử dân sự

Trong các trường hợp sau đây Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà (khoản 1 Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự  2015)

STT NỘI DUNG
1

Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên

2

Thay đổi người giám định, người phiên dịch

3

Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế, vắng mặt người giám định

4

Người làm chứng vắng mặt gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện

6

Toà triệu tập hợp lệ lần 01, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt không có đơn xin xét xử vắng mặt

7

Toà triệu tập hợp lệ lần 02, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan

8

Nếu có người đề nghị hoãn phiên toà

>> Xem thêm: Bị hại có được vắng mặt trong phiên tòa xét xử không? 

 

2.2. Những trường hợp hoãn phiên toà xét xử hình sự

Trường hợp hoãn phiên toà hình sự thuộc một trong các trường hợp sau (khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015):

STT NỘI DUNG
1

Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên toà

2

Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại

3

Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản

4

Phải thay đổi Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên toà

5

Không có thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ toạ phiên toà mà không có Thẩm phán để thay thế

6

Kiểm sát viên vị thay đổi hoặc không thể tiếp tục quyền thực hành quyền công bố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế

7

Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan

8

Người bào chữa được chỉ định vắng mặt

9

Người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế

10

Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của đương sự, người làm chứng về các vấn đề quan trọng trong vụ án, người giám định, người định giá tài sản vắng mặt trong từng trường hợp cụ thể.

>> Tham khảo: Hoãn phiên tòa phúc thẩm trong những trường hợp nào?

 

3. Quy trình, thủ tục xin hoãn phiên toà xét xử

3.1 Quy trình xin hoãn phiên toà xét xử dân sự

Căn cứ Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Thời hạn xin hoãn phiên toà không quá 01 tháng theo thủ tục thông thường và 15 ngày theo thủ tục rút gọn kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà:

- Bước 1: Người có đề nghị xin hoãn phiên toà nộp đơn xin hoãn phiên toà tới Toà án

- Bước 2: Toà án xem xét đơn và lý do xin hoãn phiên toà

- Bước 3: Toà án ra quyết định hoãn phiên toà nếu đủ điều kiện

  • Quyết định hoãn phiên toà phải nêu được ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Toà án, họ và tên những người tiến hành tố tụng; vụ án được đưa ra xét xử; lý do hoãn phiên toà; thời gian, địa điểm mở lại phiên toà
  • Chủ toà phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử ký và thông báo công khai tại phiên toà quyết định hoãn, đồng thời gửi cho người vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp.

 

3.2 Quy trình xin hoãn phiên toà xét xử hình sự

Căn cứ Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết đinh hoãn phiên toà

- Bước 1: Người có đề nghị xin hoãn phiên toà nộp đơn xin hoãn phiên toà tại toà án

- Bước 2: Toà án xem xét đơn và lý do xin hoãn phiên toà

- Bước 3: Toà án ra quyết định hoãn phiên toà nếu đơn xin hoãn phiên toà đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

  • Quyết định hoãn phiên toà phải nêu được ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Toà án, họ và tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sat xét xử tại phiên toà; vụ án được đưa ra xét xử; lý do hoãn phiên toà; thời gian, địa điểm mở lại phiên toà
  • Chủ toạ phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử ký tên, nếu chủ toạ phiên toà  bị thay đổi hoặc vắng mặt thì Chánh án Toà án ra quyết định hoãn phiên toà và phải được thông báo ngay cho những người có mặt tại phiên toà, Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

 

4. Mẫu đơn xin hoãn phiên toà xét xử 

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa xét xử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc tạm hoãn phiên toà xét xử)

Kính gửi: Toà án nhân dân ........................................... 

Tôi là: ............................................................................. 

Sinh ngày: ........ tháng ......... năm ................................ 

CCCD/ hộ chiếu số: ..............  do ..................  cấp ngày ........... 

Hộ khẩu thường trú tại: ....................................................... 

Chỗ ở hiện tại: .................................................................... 

Tôi là (1) ............................  trong vụ án (2) ....................... 

Hiện nay, do tôi (3) ......................................................... nên không thể tham gia phiên toà xét xử được.

Vì lý do nêu trên không thể tham gia phiên toà được nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên toà sự kiến vào ngày ......./......./...... chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng của mình.

Tôi xin cam đoan những nối dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

                                                                                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết

(1) Nêu tư cách tham gia phiên toà: Nguyên đơn, bị đơn, bị hại, bị cáo, ...

(2) Nêu rõ vụ án gì. Ví dụ: Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vụ án đơn phương ly hôn giữa nguyên đơn ... và bị đơn ...

(3) Nêu nguyên nhân phải tạm hoãn phiên toà: Bị ốm đau, phải cách ly, không thể di chuyển được, ...

Chẳng hạn: Trong vụ án Giết người của Nguyễn Văn A, Toà án B ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, ấn định ngày xét xử sơ thẩm là ngày 10/11/ 2021 tại Thành Phố Hà Nội. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Nguyễn Văn A đã bị nhiễm Covid và phải cách ly tại nhà nên không thể tham gia phiên toà. A đã làm đơn đề nghị xin hoãn phiên Toà xét xử cho đến khi khỏi hẳn. Căn cứ theo khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015  thì trường hợp của Nguyễn Văn A là trường hợp Bị cáo vắng mặt do trường hợp bất khả kháng vì dịch bệnh nên phải cách lý. Toà án ra quyết định hoãn phiên toà sơ thẩm đến hết ngày 05/12/2021. Nguyễn Văn A sẽ làm điền đơn như sau:

- Tại mục gửi Toà án: Toà án nhân dân quận B

- Tại mục họ tên: tôi là Nguyễn Văn A, Ngày, tháng, năm sinh và số CCCD ghi đúng theo giấy tờ gốc

- Tại mục (1) ghi Bị cáo 

- Tại mục (2) ghi vụ án Giết người

- Tại mục (3) ghi do tôi đang bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 và đang phải thực hiện cách ly tại nhà 

- Tại mục xin Hội đồng xét xử hoãn phiên toà dự kiến ngày 10/11/2021

Có thể thấy, thủ tục hoãn phiên toà là một trong những thủ tục cần thiết và quan trọng trong môt số trường hợp người tham gia tố tụng không thể trực tiếp tham gia phiên toà xét xử thì có thể làm đơn xin hoãn phiên toà. Việc hoãn phiên toà sẽ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên trong việc tiến hành tố tụng, đảm bảo không thiên vị, tạo điều kiện cho tất cả những người tham gia tố tụng đều có thể tham gia phiên toà xét xử để bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân mình. Nhìn chung, đơn xin hoãn phiên toà và thủ tục xin hoãn phiên toà xét xử khá đơn giản, không mất quá nhiều thời gian thực hiện nên nhiều người đã lựa chọn thủ tục này để bảo vệ quyền lợi cho mình một cách tốt nhất.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề đơn xin hoãn phiên toà xét xử dân sự, hình sự mới nhất. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, kính mong quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email qua địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác của quý khách hàng trong thời gian tới. Trân trọng./.