Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Khuê . Với câu hỏi của này Luật Minh Khuê xin tư vấn cho bác như sau:

Thứ nhất, căn cứ Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 :

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện 59 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, làm việc trong điều kiện bình thường và nghỉ hưu vào năm 2017 (60 tuổi). Bên cạnh đó, bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 1991 đến 2017 (tức là 26 năm đóng bảo hiểm xã hội). 

Thứ hai, căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: 

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.”

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của bạn sẽ được tính như sau:

+ 15 năm đầu tính bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

+ Từ năm thứ 16 đến năm 26 là 10 năm, tính thêm: 10 x 2% = 20% 

Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 20% = 65%

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 65% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật BHXH - Công ty Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Công ty chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải đền bù thế nào khi người lao động bị tai nạn lao động?