1. Dữ liệu đợt thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải được lưu thành mấy bản?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT thì khi hết thời gian làm bài thi, quy trình kết thúc được thực hiện như sau:

- Giám thị sẽ tận tình hướng dẫn thí sinh thực hiện các bước cuối cùng để hoàn thành phần thi của mình, đảm bảo rằng mọi thao tác đều được thực hiện chính xác và đầy đủ;

- Mỗi thí sinh sẽ được giám thị yêu cầu xem lại tệp kết quả của mình và thực hiện việc ký xác nhận, trong trường hợp cần thiết, sự hỗ trợ từ kỹ thuật viên sẽ được cung cấp để đảm bảo quy trình diễn ra một cách suôn sẻ và chính xác;

- Ngoài phòng thi, giám thị đặt mình trong tư cách giám sát, hỗ trợ giám thị trong phòng thi để đảm bảo sự duy trì trật tự và an ninh của phòng thi. Tất cả những hoạt động này được thực hiện dưới sự giám sát và phân công của Trưởng Ban Coi thi, nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình tổ chức và quản lý kỳ thi.

* Quá trình đóng gói và bàn giao bài thi được thực hiện một cách cẩn thận và đảm bảo tính bảo mật theo các bước sau:

- Khi thời gian làm bài kết thúc, giám thị và kỹ thuật viên hợp tác chặt chẽ để đảm bảo bài thi từ mỗi phòng đều được đóng gói theo quy trình đã được thiết lập tại phần mềm thi. Điều này đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc lưu giữ bài thi của từng thí sinh.

- Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng việc đóng gói đã diễn ra đúng quy trình, giám thị và kỹ thuật viên tiến hành xóa toàn bộ dữ liệu thi tại từng máy tính mà thí sinh đã sử dụng. Điều này làm tăng tính an toàn và bảo mật của dữ liệu, đồng thời đảm bảo rằng không có thông tin cá nhân nào được lưu lại trên các thiết bị.

- Toàn bộ dữ liệu của đợt thi được sao lưu thành hai bản và lưu trữ trên hai thiết bị riêng biệt. Để tăng cường sự an toàn, các thiết bị này được niêm phong chặt chẽ trước khi chuyển giao cho Ban Thư ký. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu mà còn bảo vệ tính minh bạch và độ chính xác của kỳ thi.

Điều này có nghĩa là tất cả thông tin quan trọng liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã được quản lý một cách cẩn thận. Dữ liệu này không chỉ được sao lưu một lần mà là hai lần, đồng thời được lưu trữ trên hai thiết bị lưu trữ riêng biệt. Quá trình này không chỉ nâng cao độ tin cậy của dữ liệu mà còn tăng cường tính bảo mật và minh bạch trong quản lý thông tin.

Việc niêm phong dữ liệu trước khi chuyển giao cho Ban Thư ký là một bước quan trọng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và không thay đổi của thông tin. Niêm phong này không chỉ là biện pháp bảo mật mà còn là biểu tượng cho sự chắc chắn và đảm bảo trong quá trình chuyển giao dữ liệu. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn cao về sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu quan trọng của kỳ thi.

 

2. Trung tâm sát hạch phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp sau khi kết thúc đợt thi?

Tại Điều 18 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT thì sau khi mỗi đợt thi và quá trình cấp chứng chỉ hoàn tất, các trung tâm sát hạch sẽ tiến hành bước quan trọng này.

- Các trung tâm sẽ thực hiện chế độ báo cáo kết quả một cách chi tiết và chặt chẽ, đảm bảo rằng mọi thông tin quan trọng và chi tiết liên quan đến đợt thi được báo cáo một cách đầy đủ. Thay vì chỉ hoàn thành báo cáo, các trung tâm sẽ chuyển thông tin kết quả đến cơ quan quản lý trực tiếp, đồng bộ hóa với các yêu cầu và quy định tại Thông tư liên tịch.

- Trong quá trình báo cáo, các trung tâm sẽ tăng cường truyền thông và tương tác với cơ quan quản lý, đảm bảo rằng mọi thắc mắc hoặc yêu cầu được xử lý một cách nhanh chóng và chính xác. Chế độ báo cáo sẽ tuân thủ mọi quy định pháp luật, đặt ra tiêu chuẩn cao về minh bạch và độ chính xác trong quá trình quản lý thông tin về kỳ thi và cấp chứng chỉ.

* Hàng năm, sáu tháng một lần và chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12, là quy trình tổng hợp và báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy trình này không chỉ đơn thuần là việc báo cáo mà còn là cơ hội để đánh giá và cải thiện hiệu suất của trung tâm sát hạch, một cách chi tiết và chính xác.

- Thông tin chi tiết về đặc điểm và tình hình hiện tại của trung tâm sát hạch, bao gồm cả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, và các thông số quan trọng liên quan đến hoạt động sát hạch.

- Tổng hợp số liệu về kết quả các đợt thi đã được tổ chức và số lượng chứng chỉ đã được cấp phát, đồng thời phân tích và đánh giá hiệu suất.

- Một lược đồ chi tiết về kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong thời gian sắp tới, giúp tạo ra một bức tranh chi tiết về hoạt động dự kiến của trung tâm.

- Nếu có, các đề xuất và kiến nghị được đưa ra một cách cụ thể, nhằm cải thiện và phát triển chất lượng hoạt động của trung tâm sát hạch.

* Đồng thời, theo quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ là một quy trình đơn thuần mà còn là quá trình xác nhận trình độ và năng lực sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng được đề ra tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ đơn thuần là một tấm bằng, mà còn là minh chứng rõ ràng về trình độ và khả năng sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Điều này giúp xác định một cách chính xác và chặt chẽ mức độ kỹ năng và hiểu biết của người sở hữu chứng chỉ.

- Cơ quan quản lý trực tiếp không chỉ giới hạn đến các đại học, học viện và trường đại học, mà còn bao gồm Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu được ủy quyền. Điều này ánh sáng rõ quyền lực và trách nhiệm của các cơ quan này đối với việc quản lý các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, và trung tâm công nghệ thông tin.

- Quy định còn nhấn mạnh về việc ủy quyền thẩm quyền quản lý từ các Bộ trưởng đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo ra sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý đối với các trung tâm được thành lập theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT (đã hết hiệu lực).

Trung tâm sát hạch là tên gọi tổng quát cho các cơ sở đào tạo như trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, và trung tâm công nghệ thông tin, đặc trách tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Sau khi mỗi đợt thi và quá trình cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoàn tất, trung tâm sát hạch không chỉ chú trọng vào việc hoàn thiện quy trình này mà còn triển khai một chế độ báo cáo kết quả chi tiết với cơ quan quản lý trực tiếp. 

Việc báo cáo kết quả được thực hiện nhằm gắn kết mối liên kết giữa trung tâm sát hạch và cơ quan quản lý trực tiếp, tạo điều kiện cho việc theo dõi, đánh giá và đề xuất cải tiến. Ngoài việc báo cáo về kết quả đã đạt được, trung tâm sát hạch cũng có thể trình bày các đề xuất và kế hoạch hành động tương lai, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng đổi mới của đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin.

 

3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp khi tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, như quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, được mô tả một cách chi tiết và chặt chẽ như sau:

- Cơ quan quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đảm bảo năng lực chất lượng để kiểm soát ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi trắc nghiệm của các trung tâm sát hạch theo quy định tại Thông tư liên tịch. Kết quả thẩm định được thông báo bằng văn bản đến các trung tâm sát hạch và đồng thời tổng hợp, báo cáo chi tiết cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo ra một quy trình minh bạch và đồng bộ.

- Cơ quan quản lý trực tiếp có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra, và xử lý kỷ luật các trung tâm sát hạch trực thuộc, đặc biệt là trong trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Thẩm quyền của cơ quan này mở ra khả năng chủ động trong việc đảm bảo tính chính xác, công bằng, và tuân thủ đối với các trung tâm sát hạch, tăng cường sự minh bạch và độ chặt chẽ trong quản lý.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Có lưu trữ phần thi trắc nghiệm cấp chứng chỉ công nghệ thông tin khi kết thúc không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.