1. Để cấp chứng chỉ đấu thầu thì phải tham dự ít nhất 90% thời lượng khóa học?

Để được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản, các học viên cần tuân thủ các điều kiện quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT như sau:

- Điều kiện chung:

+ Phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trường hợp không tham dự đủ thời lượng do lí do chính đáng, học viên được phép bảo lưu và học tiếp tại khóa học khác cùng cơ sở đào tạo trong 03 tháng kể từ ngày đầu tiên của khóa học gốc.

+ Đạt kết quả kiểm tra cuối khóa đào tạo từ loại "Trung bình" trở lên.

- Kiểm tra cuối khóa đào tạo:

+ Hình thức: Kiểm tra trắc nghiệm 60 câu hỏi trong 60 phút.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức cơ bản về đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan.

+ Xếp loại:

- Đạt từ 95% trở lên: Xuất sắc.

- Đạt từ 85% đến dưới 95%: Giỏi.

- Đạt từ 70% đến dưới 85%: Khá.

- Đạt từ 50% đến dưới 70%: Trung bình.

- Đạt dưới 50%: Không đạt.

- Cấp chứng chỉ: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, cơ sở đào tạo phải cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho các học viên đáp ứng yêu cầu theo mẫu số 1 trong Phụ lục 2 của Thông tư này. Qua các quy định trên, việc đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao năng lực của các học viên trong lĩnh vực đấu thầu cơ bản được đặt ra và thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Như vậy, quy định về việc cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản không chỉ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và uy tín của ngành đấu thầu mà còn phản ánh sự quan tâm và chăm sóc đến từ phía cơ sở đào tạo đối với các học viên. Điều kiện về thời lượng tham dự khóa học là một tiêu chí cơ bản nhằm đảm bảo rằng học viên đã tiếp thu đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào hoạt động đấu thầu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tuy nhiên, trong thực tế, có những tình huống mà học viên không thể tuân thủ được điều kiện này do những lý do khách quan như bận rộn với công việc, gia đình, hoặc các vấn đề sức khỏe. Điều quan trọng là cơ sở đào tạo phải linh hoạt và có sự hiểu biết để đối phó với những trường hợp này. Quyết định cho phép học viên bảo lưu thời lượng đã học và tiếp tục tại khóa học khác là một giải pháp hợp lý, cho phép học viên không bị ràng buộc bởi các rủi ro không mong muốn và vẫn có cơ hội hoàn thành chương trình đào tạo một cách hoàn chỉnh.

Điều này không chỉ là một biện pháp hỗ trợ quan trọng đối với học viên mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của ngành đào tạo đấu thầu. Bằng cách này, cơ sở đào tạo không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là một môi trường thân thiện và linh hoạt, luôn hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng của học viên và xây dựng cộng đồng đào tạo đấu thầu mạnh mẽ và phát triển bền vững.

2. Có đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đầu thầu cơ bản hay không? 

Việc đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường đào tạo đấu thầu minh bạch, minh chứng cho sự công bằng và đáng tin cậy của quá trình đào tạo. Theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tự động đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thực hiện quy định này mang lại nhiều lợi ích đáng kể.

Trước hết, việc công bố danh sách học viên được cấp chứng chỉ một cách công khai giúp tăng cường sự minh bạch và minh chứng cho sự công bằng trong quá trình đào tạo. Người dùng, bao gồm cả các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu, có thể dễ dàng tra cứu và kiểm tra thông tin về học viên đã hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ. Điều này tạo ra sự tin cậy và uy tín trong việc lựa chọn đối tác hoặc nhà thầu khi tham gia vào các dự án đấu thầu.

Ngoài ra, việc đăng tải danh sách học viên cũng giúp tăng cường sự theo dõi và kiểm soát từ phía các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Cục Quản lý đấu thầu. Bằng cách này, các cơ quan này có thể nắm bắt được tình hình đào tạo đấu thầu cơ bản trên toàn quốc, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ, định hướng và điều chỉnh chính sách đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường đấu thầu.

Hơn nữa, việc công khai danh sách học viên cũng giúp tạo ra một cộng đồng đào tạo đấu thầu chuyên nghiệp và liên kết. Các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo có thể tận dụng danh sách này để xây dựng mạng lưới kết nối, trao đổi kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong các dự án đấu thầu. Điều này không chỉ là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển cá nhân mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng đào tạo đấu thầu vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của ngành đấu thầu trong nước.

Tóm lại, việc đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản là một bước quan trọng trong việc tăng cường minh bạch, minh chứng và liên kết trong quá trình đào tạo đấu thầu. Điều này đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của ngành đào tạo đấu thầu cũng như sự phát triển bền vững của thị trường đấu thầu trong nước.

3. Trường hợp cấp lại chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được quy định như nào?

Trong quá trình tham gia hoạt động đấu thầu, việc có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của các bên tham gia. Tuy nhiên, đôi khi có những tình huống không mong muốn xảy ra, dẫn đến việc chứng chỉ bị rách nát, hỏng hóc, mất mát hoặc ghi sai thông tin. Trong trường hợp này, quy định về việc cấp lại chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được điều chỉnh và quy định cụ thể tại Điều 10 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10, cá nhân đã được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản có quyền đề nghị cơ sở đào tạo cấp lại chứng chỉ trong các trường hợp chứng chỉ bị rách nát, hư hại, mất mát hoặc ghi sai thông tin. Điều này tạo ra một sự linh hoạt và tiện lợi cho cá nhân khi gặp phải các vấn đề liên quan đến chứng chỉ của mình.

Quy trình cấp lại chứng chỉ được thực hiện theo các quy định cụ thể. Ban đầu, cá nhân cần đề nghị cơ sở đào tạo mà mình đã tham gia khóa học cấp lại chứng chỉ. Cơ sở đào tạo sẽ căn cứ vào hồ sơ gốc của cá nhân để tiến hành cấp lại chứng chỉ. Trong quá trình này, nội dung của chứng chỉ cấp lại sẽ được ghi đúng như bản cấp lần đầu, đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Đối với trường hợp chứng chỉ bị ghi sai thông tin, cơ sở đào tạo cũng phải tiến hành điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ cấp chứng chỉ lần đầu cho phù hợp.

Quy định về việc cấp lại chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản không chỉ là biện pháp hỗ trợ quan trọng để giải quyết các vấn đề liên quan đến chứng chỉ một cách nhanh chóng và hiệu quả mà còn là minh chứng cho sự chăm sóc và quan tâm đến từ phía cơ sở đào tạo. Điều này tạo ra một sự đồng cảm và tin tưởng từ phía học viên, giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành đào tạo đấu thầu cơ bản. Đồng thời, việc cấp lại chứng chỉ cũng phản ánh sự linh hoạt và sẵn sàng hỗ trợ của cơ sở đào tạo trong việc đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu của học viên, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo đấu thầu.

Xem thêm: Quy định về nội dung, chương trình đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn