1. Khi nào chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần được chỉnh sửa nội dung?

Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quân sự, bao gồm học viện, trường sĩ quan, trường đại học quân sự, trường cao đẳng quân sự, trường trung cấp quân sự, cùng các cơ quan và đơn vị khác trong Quân đội, đều được uỷ quyền chịu trách nhiệm với nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc đào tạo, bồi dưỡng, và tập huấn. Điều này được xác định chính xác trong Khoản 1 của Điều 2 của Thông tư 63/2022/TT-BQP, nơi quy định về quyền hạn và trách nhiệm của nhà trường Quân đội.

Thông tư này giúp tăng cường và cụ thể hóa vai trò của các cơ sở giáo dục quân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của họ. Nó đặt ra các nguyên tắc và quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng đào tạo, sự phát triển nghề nghiệp và chuẩn bị cho các thế hệ tương lai của lực lượng quân sự. Điều này chứng minh rõ cam kết của Quân đội đối với việc xây dựng một hệ thống giáo dục chất lượng và hiệu quả.

Vào năm 1996, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định hợp nhất Trường sĩ quan Hậu cần và Học viện Hậu cần. Từ tháng 6 cùng năm, Học viện Hậu cần đã trở thành ngôi trường độc nhất, chịu trách nhiệm đào tạo chất lượng cán bộ về hậu cần và tài chính, đồng thời kiêm nhiệm vụ quan trọng là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu về hậu cần quân sự. Quyết định này không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Học viện Hậu cần mà còn là nỗ lực của Bộ Quốc phòng để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng giáo dục quân sự và nâng cao hiệu quả đào tạo. Thông tin chi tiết về những chủ trương và định hướng này có thể được xem xét thêm trên trang web chính thức của Học viện Hậu cần tại hocvienhaucan.edu.vn.

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 63/2022/TT-BQP thì chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần sẽ trải qua quá trình chỉnh sửa nội dung trong những trường hợp sau đây:

- Chứng chỉ bị ghi sai thông tin: Trong trường hợp chứng chỉ được phát hiện có thông tin không chính xác hoặc bị ghi sai, Học viện Hậu cần sẽ thực hiện quy trình chỉnh sửa để đảm bảo độ chính xác và tính minh bạch của chứng chỉ. Quy trình này sẽ bao gồm xác nhận thông tin chính xác từ nguồn dữ liệu ban đầu, thực hiện sửa đổi theo đúng thông tin chính xác và cung cấp thông báo chính thức về việc chỉnh sửa này cho người sở hữu chứng chỉ.

- Có sự thay đổi thông tin hộ tịch theo quy định của pháp luật: Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin hộ tịch của người được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, Học viện Hậu cần sẽ tiến hành quá trình cập nhật thông tin này. Điều này bao gồm việc xác minh các thông tin mới, thực hiện quy trình cập nhật chứng chỉ để phản ánh chính xác những thay đổi này và thông báo đến chủ sở hữu chứng chỉ về bất kỳ điều chỉnh nào đã được thực hiện.

 

2. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung trên chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần

Tại Điều 15 Thông tư 63/2022/TT-BQP thì việc yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần sẽ tuân theo các bước sau:

- Lập đơn đề nghị: Người yêu cầu chỉnh sửa nội dung trên chứng chỉ cần lập Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, đi kèm với Thông tư 63/2022/TT-BQP. Đơn này nên được điền đầy đủ và chính xác, đồng thời phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị, hoặc địa phương quản lý nhân sự, chứng thực cho sự chấp thuận và hỗ trợ quyết định chỉnh sửa.

- Xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý nhân sự: Để bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của quyết định chỉnh sửa, Đơn đề nghị cần được xác nhận bởi cơ quan, đơn vị, hoặc địa phương quản lý nhân sự. Xác nhận này có thể bao gồm thông tin về lý do chỉnh sửa và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

- Để xác nhận tính chính xác và hợp lệ của yêu cầu chỉnh sửa nội dung chứng chỉ đào tạo từ Học viện Hậu cần, người đề nghị cần cung cấp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực của các loại giấy tờ sau đây:

+ Chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa: Bản sao chứng chỉ đào tạo ban đầu cần được đính kèm để xác nhận thông tin cần chỉnh sửa và làm cơ sở cho quá trình điều chỉnh.

+ Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch: Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin hộ tịch, người đề nghị cần cung cấp trích lục, quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật để minh bạch về sự điều chỉnh này.

+ Giấy khai sinh: Đối với các trường hợp chỉnh sửa nội dung chứng chỉ liên quan đến việc đăng ký lại việc sinh hoặc đăng ký khai sinh quá hạn, người đề nghị cần cung cấp bản sao giấy khai sinh để chứng minh rõ ràng về thông tin cá nhân.

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh: Bản sao giấy chứng minh sĩ quan, giấy chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân hợp pháp nào khác có ảnh của người được cấp chứng chỉ cũng cần được đính kèm để xác thực danh tính của đương đơn.

Để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của quá trình chỉnh sửa nội dung chứng chỉ, thông tin trên các giấy tờ liên quan phải được đồng bộ và phù hợp với nội dung đề nghị chỉnh sửa. Trong trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung chứng chỉ không được chứng thực, người đề nghị chỉnh sửa chứng chỉ sẽ cần cung cấp bản chính để đối chiếu trực tiếp với người tiếp nhận hồ sơ.

Người tiếp nhận hồ sơ sẽ thực hiện việc ký xác nhận, đồng thời ghi rõ họ tên lên bản sao và chịu trách nhiệm đầy đủ về tính chính xác của bản sao, đảm bảo rằng nó tương ứng với bản chính. Quy trình này không chỉ là bước quan trọng trong việc bảo vệ tính minh bạch và uy tín của quá trình chỉnh sửa chứng chỉ, mà còn là biện pháp chắc chắn để đảm bảo rằng thông tin đề nghị chỉnh sửa được xác thực một cách toàn vẹn và chính xác nhất.

 

3. Thủ tục chỉnh sửa nội dung trên chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần

Quy trình chỉnh sửa nội dung ghi trên chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần, được chi tiết hóa tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 63/2022/TT-BQP, được thực hiện theo các bước chặt chẽ sau đây:

- Nộp hồ sơ chỉnh sửa: Người đề nghị chỉnh sửa nội dung chứng chỉ có thể chọn cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện một bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn cụ thể được quy định. Hồ sơ này sẽ đưa đến Học viện Hậu cần, đơn vị có thẩm quyền để thực hiện quá trình chỉnh sửa nội dung chứng chỉ.

- Xem xét và quyết định: Trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét để quyết định về việc chỉnh sửa nội dung chứng chỉ. Trong trường hợp không thực hiện chỉnh sửa, cần phải có văn bản trả lời được gửi và đồng thời nêu rõ lý do.

- Quá trình chỉnh sửa nội dung trên chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần đặt ra một quy trình chặt chẽ và minh bạch, không thực hiện sửa đổi trực tiếp trên chứng chỉ, mà thông qua quyết định chỉnh sửa. Quyết định này không chỉ được lưu trữ một cách cẩn thận trong hồ sơ cấp chứng chỉ của Học viện Hậu cần, mà còn được gửi một bản cho người đề nghị chỉnh sửa, nhằm tạo điều kiện cho họ có cái nhìn toàn diện về quá trình chỉnh sửa.

- Dựa vào nội dung của quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ sẽ ghi đầy đủ thông tin mới vào phụ lục sổ gốc cấp chứng chỉ. Điều này đảm bảo rằng tất cả các chỉnh sửa liên quan đều được minh bạch và có sẵn trong hồ sơ chính thức.

Lưu ý quan trọng: Thông tư 63/2022/TT-BQP không áp dụng cho các đối tượng có thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dưới 03 tháng và đối tượng đào tạo gắn với trình độ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định pháp luật. Điều này làm nổi bật sự linh hoạt và tính chính xác của quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các quy tắc chỉnh sửa đối với những đối tượng thích hợp.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Khi nào thì Học viện Hậu cần có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ đào tạo. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.