1. Dự thi tuyển Kiểm sát viên bị cảnh cáo bị trừ bao nhiêu điểm?

Số điểm bị trừ đối với người dự thi tuyển Kiểm sát viên bị xử lý vi phạm bằng hình thức cảnh cáo được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nội quy thi tuyển Kiểm sát viên ban hành kèm theo Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017 như sau:

Theo quy định, hình thức cảnh cáo được áp dụng đối với người dự thi vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi;

- Sử dụng tài liệu trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định được sử dụng tài liệu trong phòng thi);

- Trao đổi giấy nháp, bài thi cho nhau;

- Chép bài của người khác;

- Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các phương tiện thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

Theo quy định hiện hành, trong quá trình thi tuyển Kiểm sát viên, nếu người dự thi vi phạm một trong những lỗi được quy định tại khoản 2 Điều 2 nêu trên, hình thức kỷ luật áp dụng sẽ là cảnh cáo. Khi người dự thi bị cảnh cáo, điểm số của bài thi nào mà họ vi phạm sẽ bị trừ đi 40% tổng số điểm của bài đó. Điều này nhằm nhắc nhở và đánh giá mức độ vi phạm của người thí sinh, cũng như tác động đến kết quả tổng thể của họ.

Đáng lưu ý là, trong trường hợp người dự thi đã bị lập biên bản xử lý với hình thức cảnh cáo, nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi, thì họ sẽ bị đình chỉ thi và nhận điểm 0 cho bài thi môn đó. Điều này áp dụng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và tuân thủ nội quy thi tuyển, đồng thời xử lý một cách nghiêm khắc những hành vi vi phạm liên tiếp và cố ý của người dự thi.

Quy định này giúp duy trì tính công bằng, công tâm và đảm bảo chất lượng của quá trình thi tuyển Kiểm sát viên. Bằng cách áp dụng các biện pháp kỷ luật như cảnh cáo và đình chỉ thi, ban tổ chức đảm bảo rằng chỉ những ứng viên tuân thủ nội quy và có phẩm chất nghiêm túc mới có thể trở thành Kiểm sát viên đáng tin cậy. Đối với thí sinh, việc bị cảnh cáo và đình chỉ thi sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến cơ hội thành công của họ. Do đó, các thí sinh cần thực hiện đúng quy định và tuân thủ nghiêm ngặt nội quy thi tuyển, tránh vi phạm và đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình thi. Chỉ có nhờ sự tuân thủ và tôn trọng quy tắc, các thí sinh mới có thể đạt được kết quả cao và tham gia vào công tác Kiểm sát viên, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và luật pháp.

 

2. Có phải trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, bài viết có 2 màu mực sẽ không được chấm đúng không?

Trong quy định tại khoản 1 Điều 29 Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017, có đề cập đến việc chấm điểm bài thi Kiểm sát viên có sử dụng 2 màu mực hay không. Cụ thể: Theo quy định nêu trên, Trưởng ban Chấm thi có trách nhiệm tổ chức và quản lý quá trình chấm thi tập trung tại địa điểm quy định. Điều này đồng nghĩa với việc bài thi của thí sinh không được mang ra khỏi địa điểm chấm thi. Các thành viên Chấm thi chỉ cần dựa vào nội dung bài thi và đáp án, sử dụng thang điểm đã được Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phê duyệt để tiến hành chấm điểm. Chỉ những bài thi hợp lệ, tức là bài làm trên giấy do Hội đồng thi tuyển phát, có đầy đủ chữ ký của hai giám thị tại phòng thi mới được chấm điểm. Các bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi đó, bài làm trên giấy nháp, bài viết có nhiều kiểu chữ khác nhau hoặc viết, vẽ trái với thuần phong mỹ tục, và bài viết sử dụng từ 02 màu mực trở lên sẽ không được chấm điểm.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017, có quy định rõ về việc không chấm điểm bài viết có 2 màu mực trong kỳ thi Kiểm sát viên.

Theo quy định đó, thành viên Chấm thi tuyển Kiểm sát viên không được chấm điểm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi đó. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và công bằng trong quá trình chấm thi. Ngoài ra, các bài làm trên giấy nháp hoặc có nhiều kiểu chữ khác nhau, viết, vẽ trái với thuần phong mỹ tục, có đánh dấu hoặc sử dụng từ 02 màu mực trở lên cũng sẽ không được chấm điểm.

Quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng và đồng nhất trong quá trình chấm thi Kiểm sát viên. Việc hạn chế viết bài sử dụng nhiều màu mực giúp tránh những tình huống gian lận và đảm bảo tính chính xác của quá trình chấm điểm. Điều này đồng thời đảm bảo rằng thí sinh được đánh giá dựa trên năng lực và kiến thức thực sự, không phụ thuộc vào yếu tố ngoại vi như việc sử dụng nhiều màu mực.

Qua đó, quy định về việc không chấm điểm các bài viết sử dụng từ 2 màu mực trở lên là một biện pháp hợp lý và cần thiết trong quá trình thi tuyển Kiểm sát viên. Điều này đảm bảo sự công bằng, minh bạch và chất lượng của quá trình chấm thi, từ đó xây dựng được đội ngũ Kiểm sát viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo công lý trong hệ thống pháp luật của đất nước.

 

3. Có được bảo lưu kết quả thi tuyển Kiểm sát viên không?

Theo Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017, việc bảo lưu kết quả thi tuyển Kiểm sát viên không được áp dụng.

- Để trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây.

+ Thứ nhất, họ phải hoàn thành tất cả các bài thi theo quy định tại Điều 16 của Quy chế.

+ Thứ hai, điểm số đạt được từ mỗi bài thi phải từ 50 điểm trở lên.

+ Thứ ba, kết quả thi tuyển của ứng viên phải cao hơn (theo thứ tự từ cao xuống thấp) trong phạm vi chỉ tiêu Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi.

- Trường hợp có hai người trở lên có cùng tổng điểm thi tuyển, người có điểm số cao hơn trong bài thi viết sẽ được xem là người trúng tuyển. Trong trường hợp điểm số bài thi viết cũng bằng nhau, người có thời gian công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân lâu hơn sẽ được xem là người trúng tuyển. Nếu có thời gian công tác bằng nhau, quyết định cuối cùng sẽ do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đưa ra.

- Tuy nhiên, quy định không cho phép bảo lưu kết quả thi tuyển. Điều này có nghĩa là nếu ứng viên không đạt được kết quả thi tuyển như mong đợi, họ sẽ không được bảo lưu kết quả để sử dụng cho kỳ thi tuyển sau này. Điều này đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình tuyển chọn Kiểm sát viên, đồng thời khuyến khích ứng viên nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển.

Theo quy định tại Điều 20 trong Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017, kết quả thi tuyển Kiểm sát viên sẽ không được bảo lưu.

Việc không bảo lưu kết quả thi tuyển có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình tuyển chọn Kiểm sát viên. Điều này đòi hỏi từ ứng viên sự nỗ lực và chuẩn bị tốt nhất để đạt được kết quả cao trong kỳ thi tuyển.

Quy định rõ rằng để trúng tuyển, ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định và đạt điểm số từ 50 điểm trở lên trong mỗi bài thi. Ngoài ra, kết quả thi tuyển của ứng viên phải cao hơn trong phạm vi chỉ tiêu Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi. Điều này khẳng định mức độ năng lực và đáng tin cậy của ứng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của một Kiểm sát viên.

Trong trường hợp có hai người trở lên có cùng tổng điểm thi tuyển, quy định chi tiết cách xác định người trúng tuyển được đưa ra. Người có điểm số cao hơn trong bài thi viết sẽ được ưu tiên. Nếu điểm số bài thi viết cũng bằng nhau, người có thời gian công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân lâu hơn sẽ được xem là người trúng tuyển. Nếu có thời gian công tác bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển sẽ quyết định cuối cùng.

Việc không bảo lưu kết quả thi tuyển giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc tuyển chọn Kiểm sát viên. Không có sự ưu tiên hay sự thiên vị dành cho bất kỳ ứng viên nào, tất cả đều phải tuân thủ quy định và cạnh tranh công bằng để đạt được kết quả tốt nhất. Điều này thể hiện cam kết của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc xây dựng một đội ngũ Kiểm sát viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của công việc.

Xem thêm >> Tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát nhân dân huyện?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!