Đất đai là một nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước, Điều 53 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Nhà nước quản lý đất đai thông qua việc phân chia quyền sử dụng đất cho các các nhân, gia đình, tổ chức và thu thuế hàng năm để phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Theo Điều 167 Luật Đất đai 2013 quyền sử dụng đất bao gồm “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất”. Có thể thấy rằng, thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi thế chấp quyền sử dụng đất, mảnh đất, thửa đất sẽ bị ràng buộc trong thỏa thuận của tỏ chức cho vay thế chấp với người sử dụng đất. Chính vì vậy, để không vi phạm những vấn đề pháp lý và thỏa thuận giữa hai bên. Sau đây, sẽ là những giao dịch mà người sử dụng đất được thực hiện khi quyền sử dụng đất đang được thế chấp.

1, Thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Thế chấp quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự vì quyền sử dụng đất chỉ xử lí để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khi bên thế chấp quyền sử dụng đất không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình trong một quan hệ hợp đồng.

Loại đất được thế chấp

Theo khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc một trong những loại đất sau được quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng:

- Đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức;

- Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất;

- Đất được cho thuê trả tiền đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

>> Xem thêm:  Mua bán căn hộ chung cư có cần công chứng hợp đồng ? Thủ tục vay vốn ngân hàng mua chung cư ?

- Đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Với mỗi loại đất sẽ có giá trị thế chấp khác nhau, ví dụ như đất ở sẽ có giá trị cao hơn so với đất nông nghiệp. Đa phần các ngân hàng sẽ đưa ra những quy định về điều kiện thế chấp đất đai khác nhau, đặc biệt đất đang tranh chấp sẽ khó được chấp nhận đem ra thế chấp tại các ngân hàng.

Bên cạnh đó, quy định về quyền của bên thế chấp sẽ quyết định việc sử dụng đất trong quá trình thế chấp đất đai như sau:

Căn cứ Điều 321 quy định về quyền của bên thế chấp

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

>> Xem thêm:  Thuế nhà đất là gì ? Quy định pháp luật về thuế nhà đất

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu những quy định này một cách rõ ràng hơn thông qua các quyền mà người sử dụng đất được thực hiện kể cả khi đất bị thế cấp tại ngân hàng.

2, Đất thế chấp có được trồng trọt, chăn nuôi không?

Câu hỏi 1: Tôi có một mảnh đất nông nghiệp 1000m2 trước đây trồng cam. Hiện tại, tôi muốn sử dụng mảnh đất đó để thế chấp vay 100 triệu đồng từ ngân hàng để lấy vốn chuyển đổi cây trồng sang trồng thanh long. Xin hỏi luật sư, đất sau khi tôi thế chấp, tôi có được phép tiếp tục trồng cây thanh long trên đó và hưởng tiền lãi từ việc thu hoạch quả hay không?

Luật sư tư vấn: Cảm ơn câu hỏi của bác, tôi xin giải đáp như sau:

Như đã nêu ở trên đất thế chấp có thể là đất nông nghiệp, cũng có thể là đất thổ cư. Mỗi loại đất thế chấp sẽ có quy định về việc hưởng hoa lợi từ tài sản thế chấp khác nhau, chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề với hai trường hợp

- Đối với đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp hay còn còn là đất canh tác, đất trồng trọt… Đất nông nghiệp chỉ được sử dụng cho các mục đích phù hợp với nông nghiệp chứ không vì các mục đích khác.

Đất nông nghiệp thích hợp cho việc sản xuất, canh tác nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi.

Căn cứ Điều 321 quy định về quyền của bên thế chấp. Bên thế chấp có quyền “khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận”.

Như vậy, về bản chất thì đất nông nghiệp có mục đích để trồng trọt, chăn nuôi và hưởng hoa lợi từ đó. Do vậy, khi thế chấp đất nông nghiệp, bên thế chấp vẫn có quyền trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, tùy vào thỏa thuận của bên thế chấp với ngân hàng mà hoa lợi, lợi tức từ cây trồng, vật nuôi có thể là tài sản thế chấp, trong trường hợp đó, bác không được hưởng tiền lãi từ việc thu hoạch quả. Và ngược lại, nếu không thỏa thuận về việc thế chấp cả hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, bác có quyền hưởng tiền lãi từ cây thanh long mình trồng.

>> Xem thêm:  Quy định về giao kết hợp đồng tín dụng ? Hiệu lực của hợp đồng tín dụng ?

Câu hỏi 2: Tôi có một mảnh đất thổ cư 1200m2, trên đó có nhà diện tích 300m2, vườn diện tích 900m2. Do vườn rộng, tôi muốn nuôi gà trên điện tích là 400m2. Tuy nhiên mảnh đất của tôi đang được vay thế chấp tại ngân hàng là 200 triệu đồng. Thưa luật sư, vậy sau khi vay thế chấp mảnh đất đó, tôi có quyền nuôi gà trên diện tích đất đó không?

- Đối với đất thổ cư: Đất thổ cư là một cách gọi truyền thống của đất phi nông nghiệp nằm trong khu dân cư, hay chính là loại đất cho phép ở, xây dựng nhà cửa, các công trình xây dựng phục vụ đời sống xã hội, đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đã được cơ quan nhà nước công nhận là đất thổ cư.

Căn cứ Điều 321 quy định về quyền của bên thế chấp. Bên thế chấp có quyền “khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận”.

Như vậy, bác hoàn toàn có quyền khai thác công dụng và hưởng hoa lợi trên mảnh đất nhà mình, nếu như trong thỏa thuận không quy định về hoa lợi và lợi tức cũng là tài sản thế chấp.

3, Đất thế chấp có được xây dựng không?

Câu hỏi: Tôi có mảnh đất 300m2 và đã xây dựng 1 dãy nhà trọ với 10 phòng trọ. Sau đó, tôi thế chấp mảnh đất cho ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Nhưng thời gian vừa qua, dãy nhà trọ có dấu hiệu xuống cấp. Hiện nay, tôi muốn sửa chữa, nâng cấp dãy nhà trọ và xây thêm 5 phòng trọ nữa

Căn cứ khoản 2 Điều 321 quy định về quyền của bên thế chấp thì bên thế chấp có quyền đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

Bên cạnh đó, nghĩa vụ của bên thế chấp theo quy định tại Điều 320 BLDS 2015 là bên thế chấp phải bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Do đó, đất đang thế chấp được phép xây dựng. Tuy nhiên, trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Như vậy, thủ tục cấp GPXD không quy định trường hợp giấy tờ đã thế chấp với đơn vị tín dụng thì phải được sự chấp thuận của bên nhận thế chấp mới được cấp GPXD.

>> Xem thêm:  Thẻ tín dụng là gì ? Thẻ ngân hàng là gì ? Thẻ rút tiền, Thẻ tài sản, Thẻ kết hợp thương hiệu là gì ?

4, Đất thế chấp có được cho thuê không?

Câu hỏi: Tôi có mảnh đất 2000m2, hiện đang thế chấp tại ngân hàng. Vừa rồi, có người hỏi thuê mảnh đất để làm dịch vụ đỗ xe. Tôi xin hỏi luật sư, pháp luật có cho phép tôi cho thuê lại mảnh đất đó không?

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bác, tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ theo Điều 320 và Khoản 6, Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015 thì Bên thế chấp: "Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết".

Tuy nhiên, khi ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng, sẽ có hai trường hợp cần lưu ý:

- Trường hợp thứ nhất: Khi giao kết với ngân hàng có điều khoản về việc hạn chế quyền cho thuê, thuê lại, hoặc bán... Nếu có thì anh phải tuân thủ thỏa thuận đã được ký kết trong hợp đồng tín dụng.

- Trường hợp thứ hai: Trường hợp hợp đồng tính dụng ký với ngân hàng không có điều khoản nào hạn chế quyền cho thuê, thuê lại, hoặc bán thì theo quy định trên, bên thế chấp có quyền cho thuê mảnh đất đang được thế chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên phải thông báo cho ngân hàng về việc cho thuê lại mảnh đất đó.

5, Đất thế chấp có được chuyển nhượng không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có một mảnh đất thổ cư 500m2. Năm 2020 tôi có vay thế chấp mảnh đất tại ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Hiện nay, tôi muốn tách thửa và chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho người khác. Vậy, pháp luật có cho phép tôi tách thửa và chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho người khác không?

Luật sư tư vấn: Cảm ơn câu hỏi của bác, tôi xin giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý tranh chấp tài sản thế chấp tại ngân hàng ?

Thứ nhất về việc tách thửa: Trước khi tiến hành hợp đồng thế chấp thì ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra tính pháp lý của tài sản theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013. Sau đó, khi kí hợp đồng thế chấp, ngân hàng sẽ giữ bản gốc giấy chứng nhận và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của luật Đất đai.

Tuy nhiên Điều 75 về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Đất đai năm 2013 thì: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa bao gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, khi muốn làm thủ tục tách thửa thì khách hàng buộc phải rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất bản gốc (sổ hồng) từ ngân hàng về để làm thủ tục. Điều này là không thể khi mà hợp đồng thế chấp giữa khách hàng của bạn và ngân hàng đang còn hiệu lực. Do đó, trên thực tế việc tách thửa sẽ không được thực hiện.

Thứ hai: Về việc chuyển nhượng.

Theo khoản 8 Điều 320 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên thế chấp không được bán, thay thế, trao đổi hay tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Như vậy, về nguyên tắc, bạn có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đang thế chấp và làm thủ tục sang tên nếu được ngân hàng đồng ý.

Trên thực tế ngân hàng sẽ đồng ý cho bên thế chấp chuyển nhượng lại đất với hai trường hợp sau đây.

- Trường hợp 1: Ngân hàng đồng ý cho các bên thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp để thu hồi nợ.

>> Xem thêm:  Vay tiền ngân hàng không có khả năng chi trả thì có phải ngồi tù không?

Khi đó, khoản tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được bên chuyển nhượng chuyển trực tiếp cho ngân hàng, cả gốc lẫn lãi của khoản vay. Và ngân hàng sẽ trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) cho người sử dụng đất (bên chuyển nhượng) để bên chuyển nhượng giao cho bên nhận chuyển nhượng.

- Trường hợp 2: Bên chuyển nhượng (trường hợp này là bên thế chấp) thay thế biện pháp bảo đảm tại ngân hàng hoặc đưa tài sản khác để bảo đảm.cho khoản vay thay cho Giấy chứng nhận.

Vì thực chấp việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là để bảo đảm bên vay ngân hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Do đó sau khi bên vay thay thế biện pháp bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm như nêu trên, hoặc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng sẽ trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ra thông báo giải chấp để bên vay thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Như vậy, trong trường hợp trên, bác có thế chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đang thế chấp nếu được ngân hàng đồng ý. Còn việc tách thửa mảnh đất đang thế chấp sẽ có thể được thực hiện nếu như bác đã thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính trong hợp đồng tín dụng.

>> Xem thêm:  Phân biệt thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở với thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Đất thế chấp tại ngân hàng có được thừa kế không?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 615 Bộ luật dân sự 2015

“Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.“

Như vậy, người hưởng di sản theo di chúc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Thông thường, trong những trường hợp thừa kế đối với tài sản đang thế chấp tại ngân hàng, phải đến khi đến hạn, thanh lý hợp đồng và giải chấp, thì người được hưởng di sản mới có thể yêu cầu chia thừa kế. Ngoài ra, có một cách khác, đó là những người thừa kế thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính để được thanh lý hơp đồng, giải chấp và yêu cầu phân chia di sản thừa kế. 

Câu hỏi: Thủ tục thế chấp đất đai tại ngân hàng?

Trả lời:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 39 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, người yêu cầu đăng ký thế chấp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu yêu cầu đăng ký theo mẫu

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

- Bản chính Giấy chứng nhận.

- Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

- Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau đây:

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 4: Giải quyết

Căn cứ theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, trong thời hạn giải quyết, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.

- Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện trong sổ đăng ký, Giấy chứng nhận, phiếu yêu cầu đăng ký có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của mình, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận và sổ đăng ký, chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót và trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

Câu hỏi: Đất đang tranh chấp ó được thế chấp không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về việc thực hiện quyền của người sử dụng đất như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai năm 2013.

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, đất đai đang bị tranh chấp không được lấy làm tài sản thế chấp.