Vì chỉ cách nhau 01 tấm tôn xanh nên khi doanh nghiệp để củi sát tường khiến tôn phát ra tiếng kêu ầm ầm như vậy thực sự là chịu không nổi. Gia đình tôi có gọi điện nhờ chủ doanh nghiệp có hành động để giảm thiểu tiếng ồn nhưng chủ doanh nghiệp lại cho rằng chúng tôi nên dọn đi nơi khác chứ không chịu khắc phục. Đến nay đã 5 năm rồi thực sự là gia đình tôi muốn khóc cũng không được mà muốn trách cũng không xong vì chúng tôi nói chuyện với người chủ không được xoay qua nói chuyện với các anh dỡ củi thì các anh này lại còn làm tiếng động phát ra lớn hơn nữa. Đã nói chuyện với khu phố, phường nơi cư trú, thậm chí tôi có gửi thư khiếu nại lên tỉnh trình bày nhưng chỉ được xử lý về ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp này. Thấy chúng tôi gửi đơn khiếu nại doanh nghiệp còn làm nhiều, bất kể thời gian nào, mỗi lần nghe xe củi về là y như rằng tiếng ầm đùng khi các anh tài xế đập vào xe, tiếng các anh quăng củi, tiếng chửi thề.

Chúng tôi đều phải chịu đựng, phải lắng nghe tất cả. Thậm chí có lúc đêm các anh còn rung chuông (từ 1 giờ - 2 giờ đến 2 giờ 30 sáng). Gia đình tôi chỉ là hộ dân, bị doanh nghiệp ghét nên giờ phải chịu như vậy thật quá nhẫn tâm. Kính mong công ty có thể giúp chúng tôi nắm rõ kiến thức pháp luật để có thể tự bảo vệ mình. Xin công ty cho tôi hỏi có quy định về khoảng cách xây dựng xí nghiệp trong khu dân cư không. Quy định về tiếng ồn như tiếng đập phá, dỡ củi có quy định nào về giữ tiếng ồn tránh ảnh hưởng đến người dân không. Vì nhà tôi ở trong hóc kẹt rồi nên ảnh hưởng do công ty này gây ra chỉ ảnh hưởng đến hộ của tôi và 01 hộ cạnh nhà nữa thôi. Nếu trường hợp có ít người khiếu nại như vậy chúng tôi phải kêu ở cấp nào để được bảo vệ ?

Xin cám ơn quý công ty. /.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

Luật sư trả lời:

Điều 2.7.2 Quy chuẩn XDVN số 01:2008/BXD quy định về vị trí các xí nghiệp công nghiệp như sau:

"2) Vị trí các xí nghiệp công nghiệp
Vị trí các xí nghiệp phải đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của khu dân cư:
- Những xí nghiệp có thải chất độc hại, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải ở cuối hướng gió chính, cuối các dòng sông, suối so với khu dân cư.
- Tuỳ theo tác động độc hại tới môi trường và khối lượng vận tải ra vào nhà máy mà bố trí như sau: 
23
+ Bố trí ở ngoài phạm vi đô thị: các xí nghiệp dùng các chất phóng xạ mạnh hoặc dễ gây cháy nổ; các bãi phế liệu công nghiệp có quy mô lớn hoặc chứa các phế liệu nguy hiểm.
+ Bố trí ở xa khu dân dụng: các xí nghiệp độc hại cấp I và cấp II (theo phân loại cấp độc hại - xem phụ lục 6).
+ Được phép bố trí ngay trong khu dân cư: các xí nghiệp có chất thải và mức độ gây ồn, gây rung chấn đảm bảo tiêu chuẩn cho phép đối với khu dân cư, và phải được kiểm soát nghiêm ngặt về các tiêu chí môi trường. "

Và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung –  QCVN 27:2010/BTNMT quy định như sau:

"Bảng 1 – Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(theo mức âm tương đương), dBA

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ
1 Khu vực đặc biệt 55 45
2 Khu vực thông thường 70 55

Theo đó:

Khu vực đặc biệt: là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.

Khu vực thông thường: Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

+ Phương pháp đo tiếng ồn thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

Bộ TCVN 7878 Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường, gồm 2 phần:

– TCVN 7878 – 1:2008 (ISO 1996 – 1:2003) Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá.

– TCVN 7878 – 2:2010 (ISO 1996 – 2:2003) Phần 2: Xác định mức áp suất âm.

Chú ý: Trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp đo tiếng ồn có thể là các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

- Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – QCVN 27:2010/BTNMT:

Phạm vi điều chỉnh:Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí phát sinh rung động.

Đối tượng áp dụng:Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân các hoạt động gây ra rung, chấn động ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Các nguồn gây ra rung, chấn động do hoạt động xây dựng không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 – Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng

TT Khu vực Thời gian áp dụng trong ngày Mức gia tốc rung cho phép, dB
1 Khu vực đặc biệt 6 giờ – 18 giờ 75
18 giờ – 6 giờ Mức nền
2 Khu vực thông thường 6 giờ – 21 giờ 75
21 giờ – 6 giờ Mức nền

 +  Các nguồn gây ra rung, chấn động do các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ không được vượt quá mức giá trị quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 – Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ

Bảng 2 – Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ

TT Khu vực Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
6 giờ – 21 giờ 21 giờ – 6 giờ
1 Khu vực đặc biệt 60 55
2 Khu vực thông thường 70 60

Mức gia tốc rung quy định trong Bảng 1 và 2 là:

1) Mức đo được khi dao động ổn định, hoặc

2) Là mức trung bình của các giá trị cực đại đối với mỗi dao động được đo có chu kỳ hay ngắt quãng, hoặc

3) Là giá trị trung bình của 10 giá trị đã đo được trong mỗi 5 giây hoặc tương đương của nó (L10) khi các dao động là không ổn định và ngẫu nhiên.

Theo đó:

Khu vực đặc biệt:là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.

Khu vực thông thường: gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

Mức nền: là mức gia tốc rung đo được khi không có các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng tại các khu vực được đánh giá.

          + Phương pháp đo rung, chấn động do các hoạt động xây dựng, sản xuất thương mại, dịch vụ thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

-TCVN 6963 : 2001 rung động và chấn động. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Phương pháp đo.

– Trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp xác định rung, chấn động (mức gia tốc rung) có thể là các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Chú ý:

Khi chuyển đổi giá trị mức gia tốc rung tính theo dB và gia tốc rung tính theo mét trên giây bình phương (m/s2) sử dụng Bảng sau:

Mức gia tốc rung, dB 55 60 65 70 75
Gia tốc rung, m/s2 0,006 0,010 0,018 0,030 0,055

"

Với quy định trên có thể thấy, nếu trong trường hợp doanh nghiệp xây dựng trong khu dân cư mà phát  tiếng ồn, độ rung,.....vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong phạm vi được cho phép ở trên thì đây là hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Tuy nhiên bạn không thể tự mình xác định họ có vi phạm hay không được, việc xác định cụ thể mức độ vi phạm sẽ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành giám định. Do đó, đối với trường hợp này bạn nên xem xét làm đơn đề nghị/yêu cầu giám định mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung. Nếu như kết quả giám định cho thấy doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật, quy chuẩn thì bạn mới tiến hành làm đơn gửi tới UBND để yêu cầu cơ quan này ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê