Đến ngày 20/7/2015, con tôi được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinbug (Liên bang Nga) cấp giấy khai sinh, trong mục ghi chú có ghi rõ "Đã đăng ký khai sinh tại LB Nga, số H-KH N0 587199 ngày 18.12.2012". Sau đó tháng 10/2015 tôi về nước cư trú và đăng ký kết hôn lần đầu (chồng tôi cũng lao đồng tại Liên Bang Nga, đã về nước cư trú vào tháng 10/2015) và đăng ký thủ tục nhận con tại UBND xã nơi cư trú của chồng tôi. Nay tôi muốn ghi vào sổ việc đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài tại Sở Tư pháp để sau này tiện chi việc xin cấp bản sao khai sinh nhưng Sở tư pháp trả lời do việc sinh của con tôi đã được ghi vào sổ của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinbug (Liên Bang Nga) nên Sở tư pháp không thể ghi vào sổ việc sinh theo quy định của Nghị định 1582/2005/NĐ-CP được. Vậy Sở tư pháp trả lời như thế có đúng không ?

Xin được cảm ơn luật sư!

Người gửi: N.N.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật Hôn nhân của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

2. Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

- Theo như dữ kiện chị đưa ra thì chị tiến hành đăng ký khai sinh cho con tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài cụ thể là Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Liên Bang Nga. Và đến ngày 20/7/2015, con chị được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinbug (Liên bang Nga) cấp giấy khai sinh. Sau đó hai vợ chồng chị về nước và muốn tiến hành việc ghi vào sổ hộ tịch việc đã đăng ký khai sinh cho con tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Tại Điều 55 nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định các trường hợp phải ghi vào sổ hộ tịch và thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch

"Điều 55. Những trường hợp phải ghi vào sổ hộ tịch và thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch

1. Công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc: khai sinh; kết hôn, nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi khi về nước thường trú phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại Mục này.

2. Việc công nhận kết hôn; nuôi con nuôi; nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cũng được ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại Mục này.

3. Sở Tư pháp, nơi đương sự cư trú thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch."

Theo quy định này thì trường hợp của chị là thuộc quy định và thẩm quyền thuộc về Sở Tư pháp, nơi đương sự cư trú thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch

Quy trình, thủ tục ghi vào sổ hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài được tiến hành theo mục III thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG.

"III. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

1. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, đã đăng ký khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, mà có yêu cầu cấp các giấy tờ hộ tịch theo biểu mẫu của Việt Nam, thì phải làm thủ tục ghi vào sổ các việc hộ tịch đó tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà đương sự cư trú.

2. Thủ tục và cách ghi vào sổ hộ tịch được thực hiện tương tự như quy định tại Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

3. Sau khi thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch, Cơ quan đại diện Việt Nam cấp cho đương sự bản chính Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi theo từng loại việc hộ tịch đã ghi chú. Sổ đã ghi các sự kiện hộ tịch là căn cứ để cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sau này.

Khi cấp các giấy tờ hộ tịch nêu trên, các Cơ quan đại diện Việt Nam sử dụng mẫu bản chính giấy tờ hộ tịch theo phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

4. Trong trường hợp đương sự có yêu cầu bổ sung các nội dung còn thiếu so với biểu mẫu hộ tịch của Việt Nam, thì Cơ quan đại diện Việt Nam giải quyết việc bổ sung nội dung đó trong sổ hộ tịch; bản chính và bản sao giấy tờ hộ tịch được cấp theo nội dung đã được ghi bổ sung trong sổ hộ tịch."

>> Xem thêm:  Thủ tục và hồ sơ đổi tên trong giấy khai sinh? Điều kiện để được thay đổi tên trên giấy khai sinh?

Trong trường hợp đương sự có yêu cầu bổ sung quốc tịch của trẻ em trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của Việt Nam, do Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không ghi về quốc tịch hoặc không có phần ghi về quốc tịch, thì việc xác định quốc tịch cho trẻ em để ghi bổ sung được thực hiện theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Như vậy căn cứ mà Sở tư pháp đưa ra là hợp pháp vì việc chị đăng ký khai sinh cho con mình là tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài chứ không phải cơ quan có thầm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài ?