1. Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 3 tháng có được không?

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 46 trong Luật Việc làm năm 2013, được quy định như sau: Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần nộp đơn yêu cầu tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn là 03 tháng, tính từ ngày kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

=> Theo quy định rõ ràng tại Luật Việc làm, người lao động có quyền được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian sau khi kết thúc hợp đồng lao động. Trong vòng 3 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng, họ có thể nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm địa phương. Quy định này không chỉ mang lại sự hỗ trợ tài chính mà còn giúp người lao động duy trì được cuộc sống ổn định trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.

Bằng việc đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, người lao động có thể nhận được sự hỗ trợ không chỉ trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm mới mà còn trong việc cập nhật kỹ năng và kiến thức để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. Điều này không chỉ làm cho quá trình tìm kiếm việc làm trở nên dễ dàng hơn mà còn giúp họ thích ứng với những thay đổi trong nền kinh tế và yêu cầu công việc ngày càng cao.

Ngoài ra, việc nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm còn tạo ra một kênh liên kết chặt chẽ giữa người lao động và các nguồn tài trợ, nhằm hỗ trợ họ trong quá trình thực hiện các biện pháp hỗ trợ phù hợp nhất với tình hình cá nhân của mỗi người. Điều này không chỉ tạo ra sự tiện lợi mà còn thể hiện sự chăm sóc và quan tâm đến nhu cầu thực của người lao động, giúp họ cảm thấy được động viên và ủng hộ trong thời gian khó khăn này.

Trong trường hợp của bạn, do các lý do cá nhân, bạn đã buộc phải rời bỏ công ty. Đến nay, đã qua hơn 3 tháng kể từ thời điểm bạn nghỉ việc. Tuy nhiên, do đã vượt quá thời hạn quy định, bạn không còn có thể nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Đáng tiếc là trong trường hợp này, không có quy định nào về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 3 tháng. Điều này có thể gây khó khăn cho người lao động trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính trong thời gian tìm kiếm công việc mới.

 

2. Quá hạn nộp hồ sơ có được ảo luu trợ cấp thất nghiệp?

Tại Điều 45 Luật Việc làm 2013 có quy định quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là một phần quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, nhằm đảm bảo rằng người lao động có quyền được hưởng các khoản trợ cấp phù hợp khi họ mất việc làm.

- Tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: Quy định rõ ràng rằng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm tổng số các khoảng thời gian mà người lao động đã đóng tiền bảo hiểm, không quan trọng là liên tục hay không liên tục. Thời gian này được tính từ thời điểm họ bắt đầu đóng bảo hiểm đến thời điểm kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà không nhận được trợ cấp thất nghiệp.

- Hưởng trợ cấp lần thứ hai: Nếu sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động muốn hưởng lại, thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của họ sẽ không được tính. Thay vào đó, họ sẽ phải bắt đầu tính lại từ đầu. Điều này nhằm đảm bảo rằng họ không tận dụng trợ cấp thất nghiệp một cách không công bằng và không hiệu quả.

- Miễn trừ trong các trường hợp đặc biệt: Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt khi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó vẫn được tính khi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo, nhưng điều này chỉ xảy ra trong các trường hợp được quy định cụ thể.

Quy định này không chỉ mang lại sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý hệ thống bảo hiểm thất nghiệp mà còn giúp đảm bảo rằng các khoản trợ cấp được phân phối một cách hợp lý và có hiệu quả nhất đến những người lao động đang gặp khó khăn về việc làm.

=> Theo quy định, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, dù liên tục hay không liên tục và chưa từng hưởng trợ cấp thất nghiệp, sẽ được tính và cộng dồn vào một khoản thời gian tự động bảo lưu. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với trường hợp của bạn: nếu bạn vượt quá thời hạn để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì thời gian bạn đã đóng bảo hiểm sẽ được giữ lại và bảo lưu để sử dụng trong lần hưởng sau. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo rằng họ không bị thiệt thòi do các vấn đề về thủ tục hành chính.

 

3. Để hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đóng bao nhiêu tháng bảo hiểm thất nghiệp?

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định với khoản 1 Điều 43 của Luật này, người lao động đang tham gia vào chương trình bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định, trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

+ Chấm dứt do hành động của người lao động: Trường hợp người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà không tuân thủ theo quy định của pháp luật.

+ Hưởng lương hưu hoặc trợ cấp khác hàng tháng: Trường hợp người lao động đang nhận lương hưu hoặc các khoản trợ cấp hàng tháng khác theo quy định, họ sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất trong 12 tháng trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1 của Điều 43 trong Luật này. Ngoài ra, đối với trường hợp được quy định tại điểm c của khoản 1 Điều 43 của Luật này, người lao động cần đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất trong 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dưới sự quy định tại khoản 1 của Điều 46 trong Luật này, bạn đã hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

- Sau khi đã nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu sau 15 ngày vẫn không tìm được công việc phù hợp, có một số trường hợp đặc biệt được miễn khỏi điều này, nhằm bảo đảm rằng người lao động không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của mình:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc công an: Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang phục vụ trong quân đội hoặc lực lượng công an, khi họ cần dành thời gian và năng lượng cho công việc của mình để bảo vệ và phục vụ cộng đồng.

+ Đi học tập với thời gian kéo dài: Có thể có những trường hợp người lao động đang trong quá trình học tập theo các chương trình có thời gian kéo dài từ 12 tháng trở lên. Trong thời gian này, họ cần tập trung vào việc học và rèn luyện kiến thức để phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

+ Chấp hành các quyết định của cơ quan thẩm quyền: Người lao động cũng có thể được miễn khỏi yêu cầu tìm việc trong trường hợp họ phải tuân thủ các quyết định của cơ quan thẩm quyền, bao gồm việc tham gia vào các biện pháp giáo dục hoặc cai nghiện bắt buộc. Điều này là để đảm bảo họ có thời gian và tâm trí để tập trung vào việc cải thiện hoàn cảnh cá nhân và tái lập cuộc sống.

+ Bị tạm giam hoặc đang chấp hành hình phạt tù: Những người đang bị tạm giam hoặc đang phải chấp hành một án phạt tù sẽ không phải tìm kiếm việc làm trong thời gian này, vì họ đã phải đối mặt với các hạn chế và nghĩa vụ pháp lý đặc biệt.

+ Ra nước ngoài định cư hoặc làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Người lao động đã ra nước ngoài để định cư hoặc đang thực hiện một hợp đồng lao động ở một quốc gia khác cũng sẽ được miễn khỏi yêu cầu tìm kiếm việc làm, vì họ đã chọn con đường này để thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của mình.

+ Trường hợp tử vong: Trong trường hợp tử vong, việc không tìm kiếm việc làm là hoàn toàn lý giải, và không cần phải áp dụng các yêu cầu liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

=> Dựa trên quy định nêu trên, nếu bạn là người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, điều quan trọng là bạn cần phải đảm bảo đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất trong 12 tháng trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc. Điều này là để đảm bảo rằng bạn đã đóng góp vào hệ thống bảo hiểm thất nghiệp trong một khoảng thời gian đủ để đáp ứng các yêu cầu quy định và có thể hưởng các khoản trợ cấp phù hợp khi cần thiết.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần khi nghỉ việc không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.