1. Hiểu thế nào về giá thực hiện?

Giá thực hiện, thực chi (tiếng Anh gọi là exercise price hay strike price) đượclà mức giá thiết lập trước mà tại đó hợp đồng phái sinh có thể được mua hay bán khi thực hiện.

Đối với quyền chọn mua, giá thực hiện là mức giá của chứng khoán mà người nắm giữ hợp đồng có thể mua. Đối với quyền chọn bán, giá thực hiện là mức giá mà chứng khoán có thể được bán. 

Ví dụ: Giả sử có hai hợp đồng quyền chọn tương tự nhau và chỉ khác nhau giá thực hiện. Một hợp đồng quyền chọn mua với giá thực hiện là 100$ và một hợp đồng quyền chọn mua khác với giá thực hiện 150$. Giá hiện tại của chứng khoán cơ sở là 145$. Vậy thì vào ngày đáo hạn, hợp đồng thứ nhất có giá trị 45$ và cũng có lãi là 45$ vì giá chứng khoán đang cao hơn giá thực hiện 45$. Hợp đồng thứ hai thì có trạng thái đang lỗ 5$ vì giá tài sản cơ sở thấp hơn giá thực hiện, nên hợp đồng được coi là vô giá trị.

Xem thêm: Giá thị trường là gì? Market Price là gì?

2. Bản chất của giá thực hiện:

Giá khởi điểm được sử dụng khi giao dịch các sản phẩm phái sinh (chủ yếu là quyền chọn). Công cụ phái sinh là các sản phẩm tài chính hiệu quả, đồng thời nó cũng có giá trị dựa trên một tài sản cơ sở (thường là các công cụ tài chính khác). Giá thực hiện sẽ là biến số chính của các quyền chọn mua và bán. 

Ví dụ: người mua thực hiện một quyền chọn mua sẽ có quyền, nhưng đồng thời thì họ cũng không có nghĩa vụ, mua chứng khoán với giá thực tế trong tương lai với giá trị tương lai ở mức giá thực tế. Giá thực hiện là yếu tố chính xác định giá trị của quyền chọn. Nó được xác định khi giá thực hiện được hình thành. Khi bạn thực hiện ký một hợp đồng sẽ đồng thời mà cho nhà đầu tư có thể biết được một mức giá mà tài sản cơ bản phải đạt được để quyền chọn  có thể sinh lời (bằng tiền). 

Sự khác biệt về giá giữa giá của các loại chứng khoán cơ bản và giá thực hiện được tiến hành xác định giá trị của hợp đồng. Trong trường hợp đầu tiên, nếu giá thực hiện cho người mua quyền chọn mua cao hơn giá của chứng khoán cơ bản, thì quyền chọn đó hết quyền chọn cũng sẽ không có giá trị nội tại nhưng nếu mà so ra thì cũng có thể tăng giá trị do sự biến động và thời gian hết hạn.

Hai yếu tố này kết hợp hỗ trợ lẫn nhau sẽ có thể giúp quyền chọn sinh lời trong tương lai. Mặt khác, nếu giá của các loại chứng khoán cơ bản cao hơn giá thực hiện, thì đó cũng là quyền chọn có giá trị nội tại và đang ở vị trí sinh lời. Người mua quyền chọn bán đang ở trong một vị thế có lợi nhuận. Đặt vị trí nếu  giá của tài sản cơ bản thấp hơn giá thực hiện và thua lỗ nếu  giá của tài sản cơ bản cao hơn giá thực hiện.

3. Cách lựa chọn giá thực hiện đúng nhất:

(1) Cân nhắc giá thực hiện

Giả sử rằng bạn đã xác định được cổ phiếu mà bạn muốn thực hiện giao dịch quyền chọn. Bước tiếp theo của bạn là chọn một chiến lược tùy chọn, chẳng hạn như mua một quyền chọn mua hoặc thực hiện một quyền chọn mua. Sau đó, hai cân nhắc quan trọng nhất trong việc xác định giá thực hiện là mức độ chấp nhận rủi ro và mức thưởng rủi ro mong muốn của bạn.

(2) Chấp nhận rủi ro

Giả sử bạn đang cân nhắc mua quyền chọn mua. Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn sẽ xác định xem bạn đã chọn quyền chọn mua đang lời (ITM), quyền chọn mua hoà vốn (ATM) hay quyền chọn mua đang lỗ (OTM). Tùy chọn ITM có độ nhạy cao hơn, còn được gọi là tùy chọn delta đến giá của cổ phiếu cơ sở. Nếu giá cổ phiếu tăng thêm một lượng nhất định, quyền chọn mua ITM sẽ thu được nhiều hơn quyền chọn mua ATM hoặc OTM. Nhưng nếu giá cổ phiếu giảm, đồng bằng cao hơn của tùy chọn ITM cũng có nghĩa là nó sẽ giảm nhiều hơn so với quyền chọn mua ATM hoặc OTM nếu giá của cổ phiếu cơ sở giảm.

Tuy nhiên, một quyền chọn mua ITM có giá trị ban đầu cao hơn, vì vậy nó thực sự ít rủi ro hơn. Các quyền chọn mua OTM có nhiều rủi ro nhất, đặc biệt là khi chúng gần đến ngày hết hạn. Quyền chọn sẽ vô giá trị nếu nó mang trạng thái đang lỗ vào ngày đáo hạn. Vì thế, người giao dịch cần phải bán nó ra trước ngày đáo hạn để thu lại được một ít giá trị ngoại lai còn lại.

(3) Phần thưởng cho rủi ro

Khoản thưởng thưởng rủi ro mong muốn của bạn chỉ đơn giản là số vốn bạn muốn mạo hiểm trong giao dịch và mục tiêu lợi nhuận dự kiến ​​của bạn. Quyền chọn mua ITM có thể ít rủi ro hơn quyền chọn mua OTM, nhưng cũng tốn nhiều chi phí hơn. Nếu bạn chỉ muốn góp một số vốn nhỏ vào ý tưởng giao dịch quyền chọn mua của mình, quyền chọn mua OTM có thể là tốt nhất, hãy bỏ qua cách chơi chữ, tùy chọn.

Quyền chọn mua OTM có thể có mức tăng phần trăm lớn hơn nhiều so với quyền chọn mua ITM nếu cổ phiếu tăng vượt giá thực hiện, nhưng nó có cơ hội thành công nhỏ hơn đáng kể so với quyền chọn mua ITM. Điều đó có nghĩa là mặc dù bạn đã bỏ ra một số vốn nhỏ hơn để mua một quyền chọn mua OTM, tỷ lệ bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của bạn cao hơn so với quyền chọn mua ITM.

Với những cân nhắc này, một nhà đầu tư tương đối bảo thủ có thể lựa chọn quyền chọn mua ITM hoặc ATM. Mặt khác, một nhà giao dịch có khả năng chịu rủi ro cao có thể thích một quyền chọn mua OTM. Các ví dụ trong phần sau minh họa một số khái niệm này

(4) Chọn giá sai

Nếu bạn mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, việc chọn giá thực hiện sai có thể dẫn đến việc mất toàn bộ phí bảo hiểm đã trả. Trong trường hợp của một người thực hiện quyền chọn mua, giá thực hiện sai cho quyền chọn mua được bảo hiểm có thể dẫn đến việc cổ phiếu cơ sở bị gọi đi. Một số nhà đầu tư thích thực hiện các quyền chọn mua OTM. Điều đó mang lại cho họ lợi nhuận cao hơn, mặc dù điều đó có nghĩa là hy sinh một số thu nhập từ cổ phiếu.

Đối với một nhà giao dịch thực hiện quyền chọn bán, giá thực hiện sai sẽ dẫn đến việc cổ phiếu cơ sở được chỉ định ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Điều đó có thể xảy ra nếu cổ phiếu lao dốc đột ngột, hoặc nếu có một đợt bán tháo đột ngột , khiến hầu hết giá cổ phiếu giảm mạnh.

(5) Điểm giá để xem xét

Giá hiện thực có tác động lớn nên các nhà đầu tư phải suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn làm gì để sinh lời. Có tương đối nhiều mặt tác động đến nó nếu muốn xác định được ngưỡng giá này. Ngoài ra, muốn sinh lời chứ không muốn thua lỗ thì nhà đầu tư phải tìm hiểu, phân tích kỹ càng.

(6) Biến động tiềm ẩn

Biến động tiềm ẩn là mức độ biến động được nhúng trong giá quyền chọn. Nói chung, tỷ lệ cổ phiếu càng lớn, mức độ biến động tiềm ẩn càng cao. Hầu hết các cổ phiếu có mức độ biến động tiềm ẩn khác nhau cho giá hiện thực khác nhau. Các nhà giao dịch quyền chọn có kinh nghiệm sử dụng độ lệch biến động này làm đầu vào chính trong các quyết định giao dịch quyền chọn của họ. Các nhà đầu tư lựa chọn mới nên xem xét tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Họ không nên thực hiện các quyền chọn mua ITM hoặc ATM được bảo hiểm đối với các cổ phiếu có mức độ biến động tiềm ẩn cao vừa phải và động lực tăng mạnh.Thật không may, tỷ lệ các cổ phiếu như vậy bị gọi đi có thể khá cao. Các nhà giao dịch quyền chọn mới cũng nên tránh mua OTM hoặc mua vào các cổ phiếu có biến động tiềm ẩn rất thấp.

(7) Có kế hoạch dự phòng

Giao dịch quyền chọn đòi hỏi một cách tiếp cận thực tế hơn nhiều so với đầu tư mua và nắm giữ thông thường. Có sẵn một kế hoạch dự phòng cho các giao dịch quyền chọn của bạn, trong trường hợp có sự thay đổi đột ngột trong tình cảm đối với một cổ phiếu cụ thể hoặc trong thị trường rộng lớn. Thời gian phân rã có thể nhanh chóng làm xói mòn giá trị của các vị trí tùy chọn dài. Cân nhắc cắt lỗ và bảo toàn vốn đầu tư nếu mọi thứ không theo cách của bạn. 

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề Giá hiện thực (EXERCISE PRICE) là gì? mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết Trợ giá, sự trợ giá (price support) là gì? của Luật Minh Khuê. Còn bất cứ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn  để được hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý khách. Trân trọng./.