Luật sư tư vấn về chủ đề "giá cả"

giá cả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá cả.

Các hành vi bị cấm đối với cơ quan, doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá

Các hành vi bị cấm đối với cơ quan, doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá
Hoạt động điều tiết giá của Nhà nước là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sử dụng các biện pháp cần thiết để “cân bằng” giá cả bảo vệ quyền lợi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong kinh doanh. Vậy, Các hành vi bị cấm đối với cơ quan, doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá là gì?

Vai trò trong hoạt động điều tiết giá của Nhà nước

Vai trò trong hoạt động điều tiết giá của Nhà nước
Hoạt động điều tiết giá của Nhà nước là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sử dụng các biện pháp cần thiết để “cân bằng” giá cả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

Một vài vấn đề trong The Wealth of Nations: thuyết giá trị, lao động làm thước đo giá trị, giá cả

Một vài vấn đề trong The Wealth of Nations: thuyết giá trị, lao động làm thước đo giá trị, giá cả
Adam Smith luôn được tôn vinh như cha đẻ từ tư tưởng nền kinh tế tư bản hiện đại. Một trong những cuốn sách của Adam Smith được nhiều người rất quan tâm đó là The Wealth of Nations bởi những tư tưởng của ông trong tác phẩm này mang tính cách mạng và cho đến nay đã được minh chứng là đúng đắn

Cơ chế vận động giá cả của thị trường? Phân tích

Cơ chế vận động giá cả của thị trường? Phân tích
Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường, hay nói một cách tồng quát, do các lực lượng cầu và cung quyết định. Giá thị trường nhằm thoả mãn lợi ích kinh tế của cả bên mua lẫn bên bán, là "bàn tay vô hình" điều tiết nền sản xuất xã hội.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook