Luật sư tư vấn về chủ đề "giá cả"

giá cả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá cả.

Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?

Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?
Hiểu thế nào về giá trị sử dụng, trao đổi và giá cả của hàng hóa ? Dưới góc độ kinh tế thì giá trị , giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào ? ... và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến giá trị của hàng hóa sẽ dược Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Cơ chế vận động giá cả của thị trường ? Phân tích sự hình thành và vận động của giá cả thị trường

Cơ chế vận động giá cả của thị trường ? Phân tích sự hình thành và vận động của giá cả thị trường
Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường, hay nói một cách tồng quát, do các lực lượng cầu và cung quyết định. Giá thị trường nhằm thoả mãn lợi ích kinh tế của cả bên mua lẫn bên bán, là "bàn tay vô hình" điều tiết nền sản xuất xã hội.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12389:2018 (ISO 8586:2012) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung để lựa chọn huấn luyện, giám sát người đánh giá lựa chọn và chuyên gia đánh giá cảm quan

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12389:2018 (ISO 8586:2012) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung để lựa chọn huấn luyện, giám sát người đánh giá lựa chọn và chuyên gia đánh giá cảm quan
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12389:2018 (ISO 8586:2012) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung để lựa chọn huấn luyện, giám sát người đánh giá lựa chọn và chuyên gia đánh giá cảm quan kèm file tải về (download)

Một vài vấn đề trong The Wealth of Nations: thuyết giá trị, lao động làm thước đo giá trị, giá cả

Một vài vấn đề trong The Wealth of Nations: thuyết giá trị, lao động làm thước đo giá trị, giá cả
Adam Smith luôn được tôn vinh như cha đẻ từ tư tưởng nền kinh tế tư bản hiện đại. Một trong những cuốn sách của Adam Smith được nhiều người rất quan tâm đó là The Wealth of Nations bởi những tư tưởng của ông trong tác phẩm này mang tính cách mạng và cho đến nay đã được minh chứng là đúng đắn