1. Giá chào mua và giá chào bán (BID AND ASKED)là gì?

Giá chào mua và giá chào bán là phạm vi giá được niêm yết trong thị trường OTC, giá chào mua là giá cao nhất mà người mua sẵn lòng trả; giá chào bán là giá bán của người sở hữu. Khi kết hợp, cả hai giá là yết giá (QUOTATION) của người môi giới.

Giá chào mua là giá mà một người mua sẵn sàng trả để mua một tài sản hoặc chứng khoán cụ thể. Đây là giá mà nhà đầu tư muốn mua một tài sản từ người bán

Giá chào bán là giá mà người bán yêu cầu để bán một tài sản hoặc chứng khoán, cụ thể đây là giá mà người bán muốn nhận được khi bán một tài sản cho người mua.

Khi một người muốn mua một tài sản họ sẽ đặt giá chào mua, ngược lại khi một người muốn bán tài sản họ sẽ đặt giá chào bán, thông thường giá trà mua sẽ thấp hơn giá chào bán và sự khác biệt hai giá này được gọi là chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

 

2. Đặc điểm và vai trò của giá chào mua và giá chào bán

Đặc điểm của giá chào mua và giá chào bán có thể kể tới:

- Giá chào mua:

 • Được đặt bởi người mua thể hiện giá mà họ sẵn sàng trả để mua tài sản
 • Thường được hiển thị với số lượng tài sản mà người mua muốn mua
 • Thường có giá thấp hơn giá chào bán

- Giá chào bán:

 • Được đặt bởi người bán
 • Thể hiện giá mà họ muốn nhận được khi bán tài sản cũng thường được hiển thị với số lượng tài sản và người bán muốn bán
 • Thường có giá cao hơn giá mua

Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán là sự khác biệt giữa chào mua và giá chào bán, thường là lợi nhuận của nhà môi giới hoặc các sàn giao dịch. Giá chào mua và giá chào bán thường được biểu diễn trên một biểu đồ giao dịch, trong đó giá chào mua và giá chào bán được đưa ra theo mức giá và thời gian biểu đồ. Giá chào mua và giá chào bán giúp nhà đầu tư theo dõi sự biến động của giá chào mua và giá chào bán để đưa ra quyết định giao dịch.

Giá chào mua và giá chào bán có vai trò quan trọng trong quá trình giao dịch tài sản và chứng khoán. Dưới đây là một số vai trò chính:

 • Định giá tài sản: giá chào mua và giá chào bán định giá của tài sản hoặc chứng khoán đó. Chào mua là giá mà người mua sẵn sàng trả, trong khi giá chào bán là giá mà người bán yêu cầu. Sự dao động của hai giá này phản ánh cung cầu trên thị trường và giúp xác định giá trị thị trường hiện tại cho tài sản đó.
 • Sự khác biệt giữa giá chào mua và giá chào bán tạo ra sự chênh lệch, sự chênh lệch thường là lợi nhuận của nhà môi giới hoặc sàn giao dịch và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh
 • Giá chào mua và chào bán thể hiện sự sẵn sàng mua và bán của các bên tham gia thị trường. Khi giá chào mua và giá chào bán gần nhau có sự chênh lệch nhỏ thị trường, cho thấy thanh khoản tốt, có sự đồng thuận giữa người mua và người bán và việc thực hiện giao dịch sẽ dễ dàng hơn
 • Giá chào mua và giá chào bán cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư và người giao dịch, những thông tin này giúp họ đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản xác định giá nhập vào và giá bán ra và định mức giá thích hợp để tham gia vào thị trường.

Tóm lại giá chào mua và giá chào bán là những yếu tố quan trọng trong quá trình giao dịch đóng vai trò trong định giá thanh khoản và hỗ trợ quy định giao dịch cho các bên tham gia trong thị trường.

 

3. Các lĩnh vực áp dụng giá chào mua và giá chào bán và các yếu tố tác động đến giá chào mua và giá chào bán

Các lĩnh vực áp dụng giá chào mua và giá chào bán bao gồm:

 • Giá chào mua và giá chào bán là yếu tố quan trọng trong giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư sử dụng giá trà mua và giá chào bán để xác định giá mua và giá bán chứng khoán từ đó tham gia mua và bán
 • Thị trường ngoại hối: trên thị trường ngoại hối giá chào mua và giá chào bán áp dụng cho việc giao dịch các cặp tiền tệ nhà giao dịch sẽ đặt. Giá chào mua khi muốn mua một cặp tiền tệ và giá chào bán khi muốn bán một cặp tiền tệ
 • Thị trường hàng hóa: giá chào mua và giá chào bán cũng được sử dụng trong thị trường hàng hóa như vàng, dầu, ngũ cốc và nhiều loại hàng hóa khác. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng mức giá chào mua và giá chào bán để xác định giá mua và giá bán hàng hóa trong các giao dịch mua bán
 • Thị trường bất động sản: trên thị trường bất động sản giá chào mua và giá chào bán có thể được sử dụng để đánh giá các tài sản như căn hộ, nhà ở, đất đai, tài sản bất động sản khác. Người mua sẽ đặt giá vào mỗi khi muốn mua một tài sản sau khi người bạn sẽ làm giá chào bán chỉ có bán tài sản của mình
 • Thị trường trái phiếu và nợ công: trong thị trường trái phiếu và nợ công, giá chào mua và giá chào bán được sử dụng để xác định giá mua và giá bán trái phiếu. Các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính sử dụng giá chào mua và giáo chào bán để đánh giá và giao dịch trái phiếu.
 • Trong thị trường tiền điện tử, giá chào mua và giá chào bán áp dụng cho việc mua bán các loại tiền điện tử

 Tóm lại giá chào mua và giá chào bán được áp dụng cho nhiều lĩnh vực bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa, thị trường bất động sản, cũng như thị trường tiền điện tử

Có nhiều yếu tố tác động đến giá chào mua và giá chào bán. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:

 • Cung cầu thị trường: sự cân đối giữa nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường có ảnh hưởng lớn đến giá chào mua và giá chào bán nếu cầu cao hơn cung giá trong bộ có thể tăng và giá chào bán có thể giảm. Ngược lại nếu cung cao hơn cầu giá chào mua có thể giảm và giá chào bán có thể tăng
 • Các tin tức sự kiện kinh tế, thông tin công ty hoặc biến động chính trị có thể ảnh hưởng đến giá chào mua và giá chào bán. Những thông tin này có thể tạo ra tâm lý và tác động đến quyết định mua bán của các nhà đầu tư ảnh hưởng đến cung cầu và làm thay đổi giá trào mua và giá chào bán
 • Lợi suất thị trường là một yếu tố quan trọng trong các thị trường tài chính. Khi lợi suất tăng giá trào mua có thể giảm và giá chào bán có thể tăng ngược lại khi hiệu suất giảm giá chào mua có thể tăng và giá chào bán có thể giảm
 • Sự phát triển kinh tế: mức độ sụt giảm của mỗi quốc gia hoặc khu vực cũng có thể ảnh hưởng đến giá trào mua và giá chào bán khi môi trường kinh tế mạnh mẽ giá chào mua có thể tăng và giá chào bán có thể giảm. Tuy nhiên trong tình trạng kinh tế yếu giá chào mua có thể giảm và giá chào bán có thể tăng
 • Tính thanh khoản của một tài sản cũng có thể ảnh hưởng đến giá trào mua và giá chào bán. Nếu một tài sản có tính thanh khoản cao có nhiều người mua giá trị chênh lệch thường nhỏ và giá chào mua và giá chào bán không chênh lệch nhau. Tuy nhiên nếu một tài sản có tính thanh khoản thấp giá trào mua và giá tràn bán có thể chênh lệch nhiều nhau.

Tóm lại giá chào mua và giá chào bán phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều yếu tố bao gồm cung cầu, tin tức, thị trường, lợi suất tình trạng kinh tế tổng thể và tính thanh khoản của tài sản. Các yếu tố này tác động đến giá chào mua và giá chào bán làm thay đổi giá thị trường cho tài sản hoặc chứng khoán cụ thể.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên quý khách hàng có thể tham khảo bài viết Giá chào mua và giá chào bán (BID AND ASKED) là gì? của Luật Minh Khuê

Trên đây là bài viết giá chào mua và giá chào bán luật Linh Khuê xin gửi tới bạn. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tổng đài 19006162 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Khách hàng yêu cầu báo giá dịch vụ vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.