1. Giá trị giới hạn tối đa của các thông số chất lượng nước dưới đất theo quy định tại QCVN 09:2023/BTNMT?

Từ 12/09/2023, giá trị giới hạn tối đa của các thông số chất lượng nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Bảng 1 Mục 2 QCVN 09:2023/BTNMT như sau:

 

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

Thông số cơ bản

1

pH

-

5,8 - 8,5

2

Tổng Coliform

MPN hoặc CFU/100ml

3

3

Nitrate (NO3- tính theo Nitơ)

mg/L

15

4

Amoni (NH4+ tính theo Nitơ)

mg/L

1

5

Chỉ số permanganat

mg/L

4

6

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

1500

7

Độ cứng (tính theo CaCO3)

mg/L

500

8

Arsenic (As)

mg/L

0,05

9

Chloride (Cl-)

mg/L

250

Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người

10

Nitrite (NO-2 tính theo Nitơ)

mg/L

1

11

Fluoride (F-)

mg/L

1

12

Sulfate (SO42-)

mg/L

400

13

Cadmi (Cd)

mg/L

0,005

14

Cyanide (CN-)

mg/L

0,01

15

Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg)

mg/L

0,001

16

Chì (Plumbum) (Pb)

mg/L

0,01

17

Tổng Chromi (Cr)

mg/L

0,05

18

Đồng (Cuprum) (Cu)

mg/L

1

19

Kẽm (Zincum) (Zn)

mg/L

3

20

Nickel (Ni)

mg/L

0,02

21

Mangan (Mn)

mg/L

0,5

22

Sắt (Ferrum) (Fe)

mg/L

5

23

Seleni (Se)

mg/L

0,01

24

Aldrin (C12H8Cl6)

mg/L

0,0001

25

Lindane (C6H6Cl6)

mg/L

0,00002

26

Dieldrin (C12H8Cl6O)

mg/L

0,0001

27

Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis(4-chlorobenzene) (C14H9Cl5)

mg/L

0,001

28

Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O)

mg/L

0,001

29

Diazinon (C12H21N2O3PS)

mg/L

0,02

30

Parathion (C10H14NO5PS)

mg/L

0,06

31

Phenol (C6H5OH)

mg/L

0,001

32

Trichloroethylene (CH2Cl3)

mg/L

0,03

33

Tetrachloroethylene PCE (C2Cl4)

mg/L

0,01

34

1,1,1-trichloroethylene (C2H3Cl3)

mg/L

0,15

35

Benzene (C6H6)

mg/L

0,015

36

Toluene (C6H5CH3)

mg/L

1

37

Ethylbenzene (C8H10)

mg/L

0,45

38

Xylene (C6H4(CH3)2)

mg/L

0,75

39

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bq/L

0,1

40

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bq/L

1

41

E. Coli

MPN hoặc CFU/100ml

Không phát hiện

 

2.  Quy định về giải thích một số thuật ngữ sử dụng trong Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước dưới đất tại QCVN 09:2023/BTNMT?

Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước dưới đất, cụ thể là QCVN 09:2023/BTNMT, đề cập đến một loạt các thuật ngữ quan trọng, mỗi thuật ngữ đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và đánh giá chất lượng nước dưới đất. Việc hiểu rõ các thuật ngữ này là cực kỳ quan trọng để thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng nước một cách hiệu quả. Chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết về một số thuật ngữ này:

Nước Dưới Đất: Trong phạm vi của Quy chuẩn này, "nước dưới đất" được định nghĩa là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất. Điều này bao gồm nước được cô lập trong các lớp đất, đá, hoặc vật liệu đáy nước. Đây là nguồn nước quan trọng đối với nhiều hoạt động như tưới tiêu, sản xuất nước uống, và sinh hoạt.

Thông Số Cơ Bản: Trong ngữ cảnh của Quy chuẩn, "thông số cơ bản" đề cập đến các chỉ số được sử dụng để thực hiện việc quan trắc định kỳ hoặc liên tục nhằm đánh giá chất lượng nước dưới đất. Các thông số này có thể bao gồm độ pH, nồng độ oxy hòa tan, và các chất dinh dưỡng như nitrat và phosphate. Việc theo dõi các thông số này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng nước dưới đất đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe.

Thông Số Gây Ảnh Hưởng Tới Sức Khỏe Con Người: Một khía cạnh quan trọng của Quy chuẩn là việc xác định các "thông số gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người". Đây là các thông số được quy định vì khả năng gây hại cho sức khỏe của con người khi nước dưới đất được sử dụng trực tiếp cho các mục đích khác nhau như uống, nấu ăn, hoặc tưới tiêu. Các thông số này có thể bao gồm các kim loại nặng như chì và thủy ngân, hoặc các hợp chất hữu cơ độc hại như thuốc trừ sâu và các hợp chất hóa học công nghiệp.

Qua những giải thích trên, chúng ta có cái nhìn tổng quan về các thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước dưới đất. Việc hiểu và áp dụng chính xác các thuật ngữ này là bước quan trọng để bảo vệ và quản lý nguồn nước dưới đất một cách bền vững và an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

 

3. Quy định về thực hiện việc quan trắc chất lượng nước dưới đất

Việc quan trắc chất lượng nước dưới đất là một quá trình cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá và đảm bảo sự an toàn của tài nguyên nước ngầm, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Để thực hiện việc này một cách chính xác và hiệu quả, các quy định và tiêu chuẩn đã được đề ra, trong đó, Mục 4 của Quy Chuẩn Việt Nam QCVN 09:2023/BTNMT đã quy định một số nguyên tắc cơ bản về quản lý việc quan trắc chất lượng nước dưới đất.

Theo quy định tại Mục 4.1, việc quan trắc chất lượng nước dưới đất và sử dụng kết quả quan trắc để trực tiếp cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng phải được thực hiện bởi các tổ chức đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về năng lực quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động quan trắc được thực hiện bởi những tổ chức có đủ năng lực và kiến thức chuyên môn, từ đó đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu quan trắc.

Ngoài ra, Mục 4.2 của quy chuẩn này cũng đề cập đến việc quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ cần căn cứ vào mục tiêu quan trắc để lựa chọn các thông số quan trắc phù hợp. Điều này đặt ra yêu cầu về tính hiệu quả và mục đích rõ ràng trong việc thực hiện quan trắc, giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nguồn lực. Bằng cách lựa chọn các thông số quan trắc phù hợp với mục tiêu cụ thể, ta có thể đánh giá chính xác hơn tình trạng chất lượng nước dưới đất và đưa ra các biện pháp điều chỉnh và cải thiện phù hợp.

Trong thực tế, quá trình quan trắc chất lượng nước dưới đất thường bao gồm một loạt các bước như lập kế hoạch quan trắc, thu thập mẫu, phân tích mẫu, và đánh giá kết quả. Đặc biệt, quy trình phân tích mẫu thường đòi hỏi sự chính xác và chuẩn xác cao, do đó cần có sự can thiệp của các chuyên gia và các thiết bị phân tích hiện đại để đảm bảo kết quả đo lường chính xác và đáng tin cậy.

Ngoài việc thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất, việc sử dụng kết quả quan trắc để trực tiếp cung cấp thông tin cho cộng đồng cũng rất quan trọng. Thông tin về chất lượng môi trường có thể giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về tình hình môi trường xung quanh, từ đó có thể đưa ra các quyết định và hành động phù hợp để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Điều này đặc biệt quan trọng trong các khu vực có nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất, nơi cần có sự can thiệp kịp thời để ngăn chặn và giảm thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe công cộng.

Tóm lại, việc quan trắc chất lượng nước dưới đất là một phần quan trọng của hệ thống giám sát môi trường, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững của nguồn tài nguyên nước và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Để đạt được điều này, cần có sự thực hiện chính xác và có trách nhiệm từ phía các tổ chức quan trắc, đồng thời cần có sự hỗ trợ và tham gia tích cực từ cộng đồng để đảm bảo rằng thông tin về chất lượng nước dưới đất được cung cấp và sử dụng một cách có ích nhất.

Quý khách có thể xem thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê > > > Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Quý khách có thể gọi tổng đài 1900.6162 để trực tiếp nói chuyện với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đội ngũ này được đào tạo chuyên sâu về pháp luật và sẽ cung cấp các giải pháp và lời khuyên phù hợp để giải quyết vấn đề của quý khách. Bằng cách liên hệ qua điện thoại, quý khách sẽ nhận được sự tư vấn trực tiếp và có thể trao đổi thông tin một cách thuận tiện.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi nhanh chóng và cung cấp các thông tin chi tiết và hướng dẫn cần thiết để giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.