1. Hỏi về nghĩa vụ quân sự: Điều kiện tự nguyện nhập ngũ ?

Về tiêu chuẩn tuyển quân, Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định:
"Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân
1. Về tuổi đời:
a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
2. Tiêu chuẩn chính trị:
a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.
3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:
a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.
b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.
4. Tiêu chuẩn văn hóa:
a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên."
Theo đó, để được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn được quy định tại Điều này. Dù tự nguyện tham gia nhập ngũ bạn vẫn phải thực hiện khám sức khỏe theo đúng quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Xin mẫu đơn tình nguyện đi nghĩa vụ công an nhân dân ? Điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội

2. Thắc mắc về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định:
"Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân
1. Về tuổi đời:
a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Như vậy theo quy định trên thì về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của bạn là đến hết 27 tuổi. Vì 1 phần trong thời gian bạn học trung cấp là khi đó bạn thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Vì vậy cho đến thời điểm hiện tại bạn vẫn trong độ tuổi nhập ngũ cho nên bạn vẫn phải tham gia họp nghĩa vụ quân sự theo giấy gọi.

>> Xem thêm:  Thời gian nhập ngũ là bao lâu ?

3. Hỏi về chính sách dự bị quân sự ?

Trong trường hợp của bạn,khi bạn đã nhận được lệnh nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự bình thường chứ không bị xếp vào hàng ngũ dự bị.Trường hợp tham gia vào hàng ngũ dự bị là các công dân đủ điều kiện và đăng kí phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.

Điều 7 luật nghĩa vụ quan sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây:

a) Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ;

b) Thôi phục vụ tại ngũ;

c) Thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn tại khoản này.

4. Có phải đi nghĩa vụ quân sự khi đang ở với bà ngoại 84 tuổi ?

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ?

Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo

Nếu như bạn hoàn toàn chứng minh được rằng mình là lao động duy nhất trong gia đình phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động thì bạn thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, nếu như bạn muốn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì bạn phải gửi đơn lên Chủ tịch UBND cấp huyện để đề nghị được tạm hoãn.

Điều 42 - Luật nghĩa vụ quân sự 2015. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này.

>> Xem thêm:  Đủ sức khỏe đi NVQS có được cắt khẩu đi khỏi địa phương ?

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự mới năm 2020

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ có bắt buộc không?